Kierowcy mają kolejny powód do obaw. Najnowszy raport Światowego Forum Ekonomicznego przygotowany przez Global New Mobility Coalition, a przedstawiony w związku z tegorocznym „Letnim Davos” odbywającym się w chińskim miasteczku Tianjin, sugeruje, że do 2050 r. należy wyeliminować z rynku światowego aż 75 proc. pojazdów!

Teoretycznie, jedynie osoby zamożne będą mogły sobie pozwolić na elektryczne auta. Jednak wydaje się, że sama zamożność nie wystarczy, ponieważ krajowe i lokalne władze miałyby wprowadzić szereg regulacji i tak przeprojektować miasta (poprzez zagęszczanie, tworzenie miast bardziej zwartych), aby w ogóle ograniczyć mobilność.

https://pch24.pl/auta-tylko-dla-nielicznych-do-2050-r-trzeba-wyeliminowac-75-proc-pojazdow/

jasknowcysamochod

--- * ----

" Zrównoważony rozwój" czyli KOMUNIZM 2.0

15 Minutowe Miasta, czy getta i rezerwaty dla niewolników ?

Nie będziesz posiadał samochodu i będziesz szczęśliwy ...

NADCHODZI ZIELONY KOMUNIZM? Warzecha i inni obnażają kłamstwo ZIELONEJ TRANSFORMACJI!

Brytyjczycy protestują przeciwko 15-minutowym więzienio-miastom

Będziesz jeść robaki. Niczego nie będziesz posiadać. I będziesz szczęśliwy

Nadchodzi Armagedon - PIS wprowadzi Wielki Reset, IV Rewolucję Przemysłową już w 2023 roku.

--- * ----

O dążeniu WEF do usuwania samochodów osobowych z dróg napisały liczne media, w tym także głównego nurtu, jak na przykład „The Wall Street Journal” pod znamiennym tytułem: „The World Economic Forum is Coming for Your Cars” (Światowe Forum Ekonomiczne idzie po Wasze auta).

„The Rio Times” 26 czerwca 2023 roku w artykule pt. „The World Economic Forum aims to eliminate 75% of the world’s vehicles by 2050” zaznaczyło, że „propozycja” WEF dotycząca ograniczenia liczby aut jest postrzegana jako „krok w kierunku wizji przyszłości, w której obywatele mają mniej rzeczy”.

Oszacowano bowiem, że do 2050 r. 70 proc. światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich, a zarządzanie transportem i łańcuchami dostaw będzie stanowić poważne wyzwanie.

--- * ---

 Z uwagi na trudną sytuacje finansową,proszę o wsparcie w postaci pomocy w uregulowania opłat za domenę, serwer mojej strony NIE-WIERZE-NIKOMU.PL

Domena - 158,67,Serwer - 429,27, Certyfikaty cyber_SSL - 19 zł RAZEM - 607zł 

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/dotacje

--- * ---

By być w zgodzie z założeniami Porozumienia paryskiego i Agendy 2030 (dążenie do zrównoważonych, zdrowych i dobrze prosperujących miast) nie pozostaje nic innego jak mnożenie regulacji i barier, które zmuszą obywateli do rezygnacji z posiadania własnego samochodu i w ogóle ograniczenia mobilności. Wszak konieczne jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 4,6 miliarda ton rocznie.

Forum sugeruje, że nie wystarczy przejść na auta elektryczne, lecz trzeba podjąć zdecydowane działania, by wyeliminować trzy czwarte pojazdów z rynku globalnego. Alternatywą ma być transport publiczny, współdzielona mobilność, ewentualnie rower, hulajnoga czy chodzenie pieszo. Wprowadzenie tych zmian ma nie tylko doprowadzić do redukcji emisji, ale rozwiązać szereg problemów związanych z korkami i problemami zdrowotnymi. 

„The Rio Times” podkreśla, że „propozycje wysunięte przez międzynarodowe instytucje, takie jak WEF, wpływają na to, jak, gdzie i w jakim stopniu ludzie będą mogli się przemieszczać, ostatecznie oddziałując na codzienne życie obywateli”.

Medium dodaje, że część ludzi daje się zwieść argumentami o walce ze „zmianami klimatu”, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych konsekwencji wdrażanych rozwiązań, które dramatycznie zmienią ich styl życia.

„Wall Street Journal” zaznaczył, że „cel jest ukryty w dokumencie informacyjnym opublikowanym w zeszłym miesiącu i zatytułowanym: Narzędzie Karty Wyników Mobilności Miejskiej: analiza porównawcza przejścia na zrównoważoną mobilność miejską”.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego i VISA

Dokument informacyjny zatytułowany „The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility”, datowany na maj 2023 r. został przygotowany przez Global New Mobility Coalition Światowego Forum Ekonomicznego „we współpracy z VISA”. Podpisali się pod nim Douglas Sabo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w VISA oraz Jeff Merritt z WEF, który jest szefem ds. transformacji miejskiej.

Global New Mobility Coalition (GNMC) podkreśla na swojej stronie, że „dąży do przyspieszenia zsynchronizowanego przejścia na współdzielone, elektryczne, połączone i autonomiczne rozwiązania mobilności (SEAM), aby zapewnić zdrowsze miasta, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i poprawić efektywność mobilności, jednocześnie tworząc nowe możliwości biznesowe”.

Dlatego rozwija współpracę przemysłową i polityczną, by urzeczywistnić „wizję skupionych na ludziach, zwartych i zelektryfikowanych miast”. Koalicja składa się z przedstawicieli korporacji i świata akademickiego, władz krajowych, głównie włodarzy miast i organizacji pozarządowych. Tworzy „okrągłe stoły” z interesariuszami, by osiągnąć „konsensus” we wdrażaniu swojej wizji.

GNMC jest częścią Centrum Transformacji Miejskiej Światowego Forum Ekonomicznego i powstało przy wsparciu Fundacji ClimateWorks, która z kolei otrzymuje środki na swoją działalność od wielkich korporacji i innych podmiotów. Wśród fundatorów znajdziemy m.in Fundację Ann T. i Roberta M. Bassów, Bernarda i Anny Spitzerów, Bezosa, Bloomberga, Zuckerberga, Forda, Gatesa, Packardów, Spiro, Moore, MacArthur, Cargill, IKEA i wielu innych, którzy chcą pozostać anonimowi.

Koalicja podkreśla, że ma lepszą pozycję do kierowania zmianami systemowymi niż pojedyncze korporacje i NGO-sy. Propaguje wizję zwartych i zrównoważonych miast, promując budowanie świadomości i konsensusu politycznego w sprawie zrównoważonej mobilności, która ma być dobra dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Odbywa się to w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Wizja miast przyszłości

W przedstawionym przez koalicję dokumencie już w przedmowie wskazuje się, że do 2050 r. prawie 70 proc. ludzi będzie mieszkać na obszarach miejskich, gdzie przybędzie około 2,5 mld osób. Kluczowa będzie mobilność. Miasta nie będą mogły rozwijać się tak, jak dotychczas, ponieważ w związku z napływem ludności grozi nam m.in. paraliż komunikacyjny, zanieczyszczenia i choroby cywilizacyjne. 

Zdaniem autorów, istnieje potrzeba przeprojektowania miast na bardziej zwarte, zrównoważone i integracyjne. Jak zaznaczyli, sama elektryfikacja (przejście na pojazdy elektryczne) nie wystarczy, by sprostać celom Porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

W dokumencie czytamy, że „elektryfikacja musi być przyspieszona w synchronizacji z potężnym impulsem w kierunku bardziej wydajnego, dostępnego i połączonego transportu publicznego, ulepszonej infrastruktury i priorytetu dla ruchu rowerowego oraz pieszego i integracji pojawiających się rozwiązań w zakresie mobilności, takich jak współdzielona mobilność, aby stworzyć zestaw opcji i zaspokoić różnorodne potrzeby osób poruszających się po miastach”.

Połączenie i integracja tych rozwiązań wraz z eliminacją 2,5 mld pojazdów ma pozwolić na ograniczenie emisji aż o 80 proc. do 2050 r.

Raport wskazuje, że potrzebna jest współpraca prywatnych firm, władzy, NGO-sów, środowisk akademickich i obywateli, by urzeczywistnić nową wizję miast i przyspieszyć postęp w zakresie tworzenia zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa.

Korzyści płynące z ograniczenia liczby aut na świecie to nie tylko niższe emisje CO2 z transportu pasażerskiego, ale także – jak zaznaczono – uwolnienie 75 proc. miejskiej przestrzeni publicznej, niższe koszty mobilności o 40 proc. i oszczędności rzędu ~ 5 bilionów dolarów rocznie z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na budowę i utrzymanie nowych dróg, autostrad, parkingów itp.

Autorzy opracowania zaznaczają, że usuwanie aut z dróg musi iść w parze z dopuszczeniem na rynek jedynie pojazdów elektrycznych i upowszechnianiem zbiorowej komunikacji wraz z mikromobilnością, tworzeniem punktów ładowania, zwiększonym wykorzystaniem transportu współdzielonego i zaostrzeniem przepisów bezpieczeństwa.

To także działania mające na celu ograniczanie ruchu drogowego, m.in.  zwężanie dróg, likwidacja miejsc parkingowych, wyższe opłaty, ograniczenia prędkości, jezdnie jednokierunkowe, tworzenie stref czystego transportu itp.

Karta Wyników Mobilności Miejskiej

Zagęszczone miasta mają pomóc w tworzeniu niemal samowystarczalnych wspólnot, gdzie mieszkańcy powinni pracować, mieszkać, zaopatrywać się i integrować blisko domu.

Koalicja GNMC, która przygotowała raport, opracowała również Kartę Wyników Mobilności Miejskiej. Ma ona pomóc włodarzom miast w osiągnięciu celów w zakresie współdzielonej i zdekarbonizowanej mobilności. Jest to narzędzie do „ułatwienia dialogu” władz miejskich z NGO-sami i obywatelami oraz biznesem.

W praktyce zarządzanie ma się skupić wokół trzech osi: koordynacji instytucjonalnej (np. planowanie inwestycji i budżetu z uwagi na możliwości wewnętrzne); regulacji (np. dostęp pojazdów do przestrzeni miejskich) oraz innowacyjności (np. elektryfikacja i stacje ładowania).

Prywatne auta jedynie elektryczne i dla nielicznych

Autorzy raportu zaznaczają, że należy porzucić obecną trajektorię rozwoju zmierzającą do nabywania prywatnych aut.

Przy zachowaniu dotychczasowych tendencji, dodawalibyśmy do atmosfery około 4,6 miliarda ton dwutlenku węgla co roku, a taki scenariusz – zdaniem autorów – „jest nie do pomyślenia”. Byłby on niezgodny z Porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu oraz wizją miast „jako zdrowych, zrównoważonych i przyjaznych miejsc do życia”.

Prace nad zaprezentowaną przez koalicję GNMC Kartą Wyników Mobilności Miejskiej zakończono w marcu 2023 r. Dokument Światowego Forum Ekonomicznego – jak można było się spodziewać – spotkał się z krytyką. Niektórzy piszą o „Wielkim Resecie Samochodów” i celowym działaniu zmierzającym do uniemożliwienia swobody poruszania się. Pojawiły się nawet komentarze o „racjonowaniu samochodów”.

Tymczasem niektóre państwa już podjęły działania zmierzające do uniemożliwienia produkcji i sprzedaży aut na olej napędowy i benzynę oraz LPG, a w 2019 r. Bank Światowy przygotował przewodnik, jak to zrealizować (Global Roadmap of Action Toward Sustainable Mobility).

„Wielki Reset” – opublikowany przez WEF program transformacji światowej gospodarki – w gruncie rzeczy polega na wielkim wyhamowaniu produkcji i konsumpcji oraz ograniczeniu swobód obywatelskich, w tym jednej zasadniczej dotyczącej przemieszczania się.

Niestety, wielu obywateli po prostu nie wierzy, że zarysowany powyżej plan mógłby się ziścić. Dlatego nie podejmują działań, aby się mu sprzeciwić. Tymczasem to właśnie Polacy w Europie uchodzą za najbardziej mobilny naród. I to oni przede wszystkim najbardziej odczują zmiany, które już są wdrażane.

 Agnieszka Stelmach

29 sierpień 2023

Gdyby tylko świat przeczytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i zareagował, moglibyśmy zapobiec drugiej wojnie światowej. Gdyby tylko świat podjął działania i wyrzucił Manifest Komunistyczny...

26 sierpień 2023

W tym artykule chciałbym podjąć wysiłek, aby jasno zidentyfikować ludzi stojących za tymi „wszechmocnymi” grupami, które twierdzą, że narzucają nam swój Nowy Porządek Świata. Zanim jednak dowiemy...

20 sierpień 2023

Wokeizm to ekstremalny nurt rewolucji wzięty pod skrzydła przez korporacje i Big Tech. Jego kadry orzekają w imię "sprawiedliwości społecznej", co wolno myśleć, mówić i robić, a czego nie można....

29 czerwiec 2023

Kierowcy mają kolejny powód do obaw. Najnowszy raport Światowego Forum Ekonomicznego przygotowany przez Global New Mobility Coalition, a przedstawiony w związku z tegorocznym „Letnim Davos”...

23 czerwiec 2023

Reset: kiedy globaliści spróbują wprowadzić swój cyfrowy system walutowy? Reset, czasem nazywany czwartą rewolucją przemysłową, byłby początkiem nowej, przerażającej epoki feudalizmu. To powrót do...

29 kwiecień 2023

Sporo słyszymy o globalizmie. Jedni go wypierają, inni – widzą wszędzie. Ma to jakiś polor albo słynnej teorii spiskowej, czyli dyskredytującego kontekstu, że węszą tam jacyś paranoicy, albo...

23 kwiecień 2023

Dwadzieścia lat temu, 11 kwietnia 2003 roku, polski Sejm przyjął specjalną uchwałę. Oto jej treść: - Zmierzając ku integracji z innymi krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej w obliczu...

12 kwiecień 2023

Warszawa od 2007 roku należy do międzynarodowej inicjatywy C40 Cities, polegającej na transformacji miast w klimatycznym kluczu zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju. Tylko dlaczego dowiadujemy się...

01 kwiecień 2023

Plan wprowadzenia nowego porządku świata (NWO), opisano w dokumencie znanym na Zachodzie jako “Report from Iron Mountain” (Raport z Żelaznej Góry) powstałym w latach 60-tych (Lewin, 1967)..Raport...

23 marzec 2023

Prezydent Trump zapowiada zniszczenia Deep State , zwolnienia skorumpowanych biurokratów i polityków oraz przywrócenia rządu ludziom Ameryki. Najnowsze wiadomości na stronie...

11 marzec 2023

Najnowsze wiadomości na stronie https://www.facebook.com/nie.wierze.nikomu „ Zrównoważony rozwój. Zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia ” – pod takim właśnie tytułem ukazała się –...

03 marzec 2023

Najnowsze aktualności na stronie https://www.facebook.com/nie.wierze.nikomu ---- Cele zrównoważonego rozwoju są finalnym krokiem procesu wykuwania tego, co Lassa Oppenheim nazwał rządem światowym, a...

17 luty 2023

Produkcja studia PCh24TV w reżyserii Piotra Relicha, traktująca o jednym z najbardziej wpływowych ludzi na tej planecie, zbiera wyborne recenzje i gromadzi tłumy na pokazach publicznych. Najbliższej...

13 styczeń 2023

Piętnastominutowe miasta pojawiają się wszędzie, a Światowe Forum Ekonomiczne podchodzi do nich z ogromnym entuzjazmem. W zeszłym roku ogłoszono, że we Francji to Paryż stanie się miastem...

08 styczeń 2023

Filmy po angielsku na stronie Ostrzeżenie o „wielkim resecie”, które zignorowaliśmy: nawiedzona przepowiednia dezertera KGB z 1984 r. (wideo) Wstrząsający wywiad udzielony przez uciekiniera z KGB...

04 styczeń 2023

Przy wszystkich zasobach i doświadczeniu jakich posiadanie ci ludzie deklarują, nie są w stanie znaleźć innego rozwiązania problemu „zmian klimatycznych” niż depopulacja.... Jak wskazuje Snyder,...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.