Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany?

W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł zobaczyć plan „Nowego Porządku Świata”, „Jednego Rządu Światowego”. Dyskutowali o tym w publikowanych oficjalnych dokumentach i raportach, napomykali o tym w filmach i rozrywce, ujawniali to w ćwiczeniach laboratoryjnych.

Dlaczego zawsze ujawniają swój plan? Czy nie byłoby rozsądniej zachować to w tajemnicy, aby ludzie nie wiedzieli, co się wydarzy i dlatego nie podejmowali walki?

piela1984

Jak się okazuje, w tym pozornym szaleństwie jest metoda, co wyjaśnia powyższy film „Odkrywanie metody: ezoteryczna symbolika jako kontrola umysłu” . Podsumowując, program globalnego systemu zarządzania wykorzystuje masową kontrolę umysłu, aby uzależnić ludzi od utraty osobistej mocy poprzez promowanie i przyzwyczajanie nas do trzech rodzajów strat:

  1. Utrata pamięci (amnezja)
  2. Utrata woli lub inicjatywy (abulia)
  3. Utrata zainteresowania tym, co jest istotne dla zdrowia i dobrego samopoczucia (apatia)

Te trzy warunki psychologiczne są wymagane, aby globalna klika mogła pomyślnie wdrożyć globalny rząd. Metody kontroli umysłu stosowane przez klikę w celu promowania tych warunków obejmują obalanie świętej symboliki i archetypów.

Więcej na https://www.globalresearch.ca/why-global-government-ultimate-goal-billionaires/5835182

Unijna „dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” – instrument legislacyjny określający standardy charakterystyki energetycznej budynków w UE – zostanie wykorzystana do osiągnięcia planu masowego transferu majątku

Do 2030 r. UE musi osiągnąć co najmniej 55% redukcję emisji gazów cieplarnianych. Chcą, aby do 2050 r. każdy budynek – komercyjny, publiczny i mieszkalny – w UE spełniał normy zerowej emisji. Aby to osiągnąć, nałożą na właścicieli domów mnóstwo nowych wymogów w zakresie energii odnawialnej

Na przykład systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne mają zostać całkowicie wycofane do 2035 r. Właściciele domów będą musieli zainstalować nowe „ekologiczne”, prawdopodobnie elektryczne, systemy grzewcze – i zapłacić za to z własnej kieszeni. Koszt tych nowych wymagań energetycznych szacuje się na około 100 000 euro w przypadku domu mieszkalnego

Celem jest wyciągnięcie ludzi z domów. Jeśli nie stać Cię na wymagane ulepszenia, będziesz zmuszony sprzedać swój dom. Firmy zarządzające aktywami będą je następnie kupować i zamieniać w wynajem

20 września 2023 r. przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) zatwierdził deklarację o zapobieganiu pandemii, która przyznaje władzę pandemiczną WHO, bez pełnego głosowania Zgromadzenia i pomimo sprzeciwu 11 państw członkowskich. Zastrzeżenia powinny były uniemożliwić przyjęcie deklaracji w drodze konsensusu, ale ONZ omija zasady, prosząc o zatwierdzenie deklaracji przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a nie przez Zgromadzenie Ogólne

W powyższym filmie Bjorn Andreas Bull-Hansen, norweski pisarz bestsellerów, wyjaśnia, w jaki sposób unijna dyrektywa „Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” – instrument legislacyjny określający standardy charakterystyki energetycznej budynków w UE – zostanie wykorzystana do osiągnąć masowy program transferu majątku.

W marcu 2023 r. Parlament Europejski głosował za rewizją tej dyrektywy w ramach pakietu „Fit for 55”, którego celem jest osiągnięcie co najmniej 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Do 2050 r. UE zamierza osiągnąć „zeroemisyjne i całkowicie zdekarbonizowane zasoby budowlane”. Krótko mówiąc, chcą, aby do 2050 r. każdy budynek – komercyjny, publiczny i mieszkalny – w UE spełniał normy zerowej emisji. Aby to osiągnąć, nałożą na właścicieli domów mnóstwo nowych wymagań.

Na przykład systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne mają zostać całkowicie wycofane do 2035 r.2, jeśli Parlament Europejski zgodzi się na to, co oznacza, że ​​właściciele domów będą musieli zainstalować nowe „ekologiczne”, prawdopodobnie elektryczne, systemy grzewcze – i zapłacić za to z własnej kieszeni. Według Bull-Hansena koszt tych nowych wymagań energetycznych szacuje się na około 100 000 euro w przypadku domu mieszkalnego.

Tak naprawdę celem jest, abyś nie posiadał niczego

Celem, wyjaśnia Bull-Hansen, jest zmuszenie ludzi do opuszczenia domów. Jeśli nie stać Cię na wymagane modernizacje, będziesz zmuszony sprzedać swój dom, a firmy zarządzające aktywami, takie jak BlackRock i Vanguard, będą gotowe przejąć te nieruchomości.

I to pod warunkiem, że będziesz mógł sprzedać dom, który nie spełnia standardów; rząd może po prostu uznać, że nie nadaje się do sprzedaży i skonfiskować, albo będziesz musiał zapłacić jakąś karę.

W USA firmy BlackRock i Vanguard zaczęły na początku 2021 r . poważnie kupować masowo domy mieszkalne , które następnie wynajmują, a nie odsprzedają, osłabiając w ten sposób własność domów klasy średniej. Sztucznie zawyżyli także ceny domów, płacąc cenę wyższą niż wywoławcza, przez co własność domu stała się jeszcze bardziej poza zasięgiem.

Oczywiście cena czynszu również gwałtownie wzrosła, a po modernizacji energetycznej najemcy będą musieli płacić jeszcze więcej. Zatem posiadanie domu nie tylko jest czymś, czego wielu młodych ludzi nie może już osiągnąć, wielu z nich nie może nawet pozwolić sobie na wynajem i jest zmuszonych mieszkać z rodzicami lub wieloma współlokatorami. W końcu możemy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby bezdomnych.

Jak zauważył Bull-Hansen, eliminacja własności osobistej jest częścią programu Wielkiego Resetu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. To tylko różne nazwy tego samego nadrzędnego planu.

Film WEF „8 Prognoz dla Świata na rok 2030” 3 , w którym radośnie oświadczyli, że do 2030 r. „nie będziecie posiadać niczego”, przedstawił wiele aspektów tego globalnego planu, w tym cel polegający na wyeliminowaniu praw własności osobistej. „Wszystkie produkty staną się usługami” – wyjaśnia WEF na swojej stronie internetowej. 4 Do tego właśnie odnosi się stwierdzenie „nic nie będziesz posiadał”.

Posiadanie domu zawsze było strategią budowania bogactwa

Jak zauważył Bull-Hansen, posiadanie domu definiuje klasę średnią. Co ważniejsze, od wieków jest to sposób na budowanie i zabezpieczanie bogactwa pokoleniowego. Jeśli usuniesz możliwość zakupu własnego domu, skutecznie wyeliminujesz klasę średnią, pozostawiając tylko bardzo bogatych i bardzo biednych.

„Nie ma znaczenia, czy wierzysz, że będzie to dobre dla środowiska, czy nie” – mówi Bull-Hansen. „Chodzi o kontrolowanie ciebie. Tu chodzi o posiadanie ciebie… Rozważamy transfer majątku i nie możemy tego zaakceptować. Własność jest ważna. To bardzo, bardzo istotna koncepcja…

Jeśli odbierzesz własność, pozostanie feudalizm. Ktoś będzie właścicielem rzeczy, których potrzebujesz, i będą to tak zwane „elity”… Musimy więc przysiąść i odmówić zaakceptowania tego.

Nieposłuszeństwo jest naszym jedynym wyjściem

OK, więc co z tym zrobimy? Popieram wezwanie Bulla-Hansena do pokojowego nieposłuszeństwa. „MUSIMY być teraz nieposłuszni” – mówi. Alternatywą jest akceptacja poddaństwa.

I znowu, w nadchodzącym systemie niewolniczym nie chodzi tylko o odebranie praw człowieka i wolności, którymi cieszyliśmy się przez całe życie – nawet tak prostych rzeczy, jak wolność podróżowania, gdziekolwiek chcesz i kiedy chcesz – ale także o pozbawienie nas naszego bogactwa i wyeliminowanie możliwości budowania bogactwa w przyszłości.

Nie próbują tylko odebrać ci możliwości posiadania domu i budowania w ten sposób bogactwa pokoleniowego. Dzięki cyfrowej walucie banku centralnego (CBDC) nie będziesz oprocentowany od swoich pieniędzy, a podatki zostaną automatycznie pobrane. Będą także mieli możliwość dyktowania, gdzie i na co możesz wydawać pieniądze, a także ustawiania dat wygaśnięcia środków, abyś nigdy nie mógł oszczędzać na czarną godzinę.

Globalistyczna klika stojąca za tym całym programem zamierza stworzyć trwałą klasę niewolników, która nie ma praw, wolności i wyjścia.

Jeśli zgodzisz się z tymi „zielonymi” propozycjami – którymi uzasadniają ten konkretny program transferu majątku – wówczas aktywnie wybierasz ubóstwo i niewolnictwo dla siebie, swoich dzieci, a następnie wszystkich potomków, ponieważ demontaż tego globalnego systemu kontrola będzie niewyobrażalnie trudna, gdy zostanie wdrożona.

Jak zamierzasz się zbuntować, skoro rząd może według własnego uznania zająć twoje konta bankowe, zamknąć dostęp do sklepów spożywczych, wysłać do obozu internowania dla osób zarażonych, aby „chronić zdrowie publiczne”, nawet jeśli nie jesteś chory, zaprogramować swój pojazd elektryczny tak, że działa tylko w obrębie określonego, wyznaczonego obszaru i karze wszystkich, których znasz w ten sam sposób, tylko dlatego, że cię znają?

Wszystko to i wiele więcej będzie możliwe po pełnym wdrożeniu cyfrowej sieci nadzoru i kontroli opartej na sztucznej inteligencji i połączeniu jej z Twoją cyfrową tożsamością, programowalnym CBDC i ujednoliconym systemem księgi głównej.

Jak zauważył Bull-Hansen, nieposłuszeństwo i odmowa pójścia za globalistycznym „zielonym” programem będą miały konsekwencje, ale jeśli zgodzimy się teraz zapłacić cenę i masowo odmówimy, to globalistyczne przejęcie władzy całkowicie zakończy się niepowodzeniem. Nie mogą tego zrobić bez masowego posłuszeństwa.

Kto chce rządzić światem?

Jeśli ten temat jest dla Ciebie nowy, być może zastanawiasz się, kim są ci „globaliści”, którzy próbują wpłynąć na ten globalny zamach stanu. Nie będę tutaj wymieniać nazwisk, chociaż z każdym dniem coraz łatwiej jest zidentyfikować osoby należące do klubu, analizując ich publiczne oświadczenia i stanowiska, ich przedsięwzięcia biznesowe i powiązania.

Powodem tego jest fakt, że większość nie próbuje już nawet ukrywać swojego zaangażowania, a organizacje utworzone w celu realizacji programu stają się coraz bardziej otwarte na temat swoich celów.

Na przykład 5 czerwca 2023 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała dokument, w którym przedstawiła swoje zobowiązanie do uczynienia Światowej Organizacji Zdrowia centralnym światowym organem zarządzającym.

Poniższy fragment pochodzi ze strony 9 zerowego projektu dokumentu „Deklaracja polityczna spotkania wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię” sporządzonego przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się 20 września 2023 r. 5

Ostateczny tekst 6 tego dokumentu został opublikowany 1 września 2023 r. i w tej wersji wszystkie nagłówki zostały usunięte, ale ogólny zamiar uczynienia WHO de facto organem zarządzającym na świecie pozostaje niezmieniony.

Chociaż dokument koncentruje się na uprawnieniach WHO do dyktowania zapobiegania i reagowania na pandemie na całym świecie, jak szczegółowo opisałem w kilku poprzednich artykułach, WHO będzie odpowiedzialna nie tylko za pandemie. To jest po prostu uzasadnienie, którego używają, aby dostać się do drzwi.

Następnie WHO przejdzie do ogólnej opieki zdrowotnej, zwiększając akceptację powszechnego systemu opieki zdrowotnej .

Będzie to promowane pod hasłem poprawy zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie, jak opisano szczegółowo na stronie 11 w OP33 w projekcie zerowym, 7 i w artykule 22 w tekście końcowym. 8

Następnie, poprzez globalny program One Health , który rozszerza „zdrowie publiczne” na wszystko, od rolnictwa i zanieczyszczeń po podróże i zmiany klimatyczne, WHO – lub jej spółka zależna – przejmie wszystkie funkcje rządowe.

Ostateczny tekst „Deklaracji politycznej” ONZ stwierdza nawet, że zdrowie jest wskaźnikiem „zrównoważonego rozwoju”, łącząc w ten sposób bezpośrednio władzę WHO ds. pandemii z celami i Agendą Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.

Króluje bezprawie

Sprawę dla ludzi na świecie jeszcze bardziej tragiczny jest fakt, że rządy i organizacje globalne zaangażowane w przejęcie władzy w coraz większym stopniu lekceważą zasady, wytyczne, prawa i traktaty, które wcześniej zapewniały przynajmniej pozory demokracji i praworządności.

Jednym z najnowszych przykładów jest zatwierdzenie przez prezydenta Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) deklaracji o zapobieganiu pandemii (dokument omawiany powyżej) bez głosowania pełnego Zgromadzenia i pomimo sprzeciwu 11 państw członkowskich (Białoruś, Boliwia, Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Erytrea, Islamska Republika Iranu, Nikaragua, Federacja Rosyjska, Syryjska Republika Arabska, Wenezuela i Zimbabwe).

Według dr Francisa Boyle’a, eksperta w dziedzinie broni biologicznej i profesora prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Illinois, który przygotował projekt ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi w zakresie broni biologicznej z 1989 r., sprzeciwy 11 krajów powinny „uniemożliwić przyjęcie tej deklaracji przez konsensusu i w ten sposób prawdopodobnie stanie się częścią zwyczajowego prawa międzynarodowego, co jest intencją twórców tej deklaracji”.

„Nie mogli przejść przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako uchwałę konsensusową ze względu na 11 sprzeciwiających się państw” – Boyle powiedział The Defender. 9 „Próbują to przekręcić i fałszywie przedstawić, prosząc o zatwierdzenie deklaracji przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ – a nie Zgromadzenia Ogólnego ONZ”.

19 kwiecień 2024

... J esteśmy w takim punkcie, że wszystko wskazuje na to, że bestia będzie musiała przynajmniej na pewien czas z realizacji tego planu , to znaczy zniszczenia w pierwszej kolejności Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych , w drugiej kolejności...

20 marzec 2024

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać....

09 marzec 2024

Artykuł powstał pod wpływem książki Jan Białka „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” oraz filmu Szach-mat dla ludzkośc i z 2012 roku przetłumaczonym w listopadzie 2012 r. dla portalu WolneMedia.net. Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW...

17 luty 2024

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy...

14 styczeń 2024

[ Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC] Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć...

14 styczeń 2024

Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na...

30 grudzień 2023

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia została dosłownie powołana do działania jako jeden rząd światowy? Czy wiesz, że kiedy WHO ogłasza pandemię, prawa wszystkich narodów zostają unieważnione, a cały świat podlega tzw. „konstytucji” WHO? Czy...

02 grudzień 2023

Pod siedzibą ministerstwa zdrowia 1 grudnia odbyła się akcja protestacyjna wolnych ludzi sprzeciwiających się reżimowi sanitarnemu.w mediach głównego ścieku cisza - nic się nie działo :( Organizatorzy zaznaczają, że 1 grudnia stanowi ostatnią...

17 listopad 2023

W 2022 roku Polska wydała 30 miliardów złotych na zakup ETS za granicą. Według Pekao SA do 2030 roku dostosowywanie się do Fit for 55 będzie kosztować Polskę 190 miliardów euro, przy czym bank twierdzi, że korzyści przewyższą nakłady. .. Z tego...

17 listopad 2023

Kompendium wiedzy o planach tzw. globalistów przedstawione przez autora książki "Bestia. Cywilizacja nad przepaścią"Marka Tomasza Chodorowskiego - "komunizm światowy - czyli globalizm - musi upaść" Najważniejsze tezy pierwszego cyklu podane wersji...

10 listopad 2023

Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany? W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł...

14 październik 2023

“Bestia” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej,...

13 październik 2023

Gdy zalecenia WEF spełnią się, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje artykuły pierwszej potrzeby od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich towarów. Dostawy towarów byłyby reglamentowane zgodnie z punktami systemu zaufania...

29 wrzesień 2023

Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej...

28 wrzesień 2023

Gdy oczy się otworzą, staje się absurdalnie oczywiste, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest wykalkulowanym spiskiem. Takim, który ma miejsce od dziesięcioleci, ale ostatnio dramatycznie przyspieszył, w miarę jak nowy porządek światowy i jego...

19 wrzesień 2023

Gdyby tylko świat przeczytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i zareagował, moglibyśmy zapobiec drugiej wojnie światowej. Gdyby tylko świat podjął działania i wyrzucił Manifest Komunistyczny Karola Marksa na śmietnik, moglibyśmy oszczędzić...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.