[Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC]

Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć się, którzy ludzie z twojego kraju wdrażają agendę WEF i zostali strategicznie przeszkoleni przez WEF, aby to zrobić.
54. doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego – w skrócie WEF – odbędzie się w Davos-Klosters w Szwajcarii w dniach 15-19 stycznia 2024 roku.

https://ekspedyt.org/2024/01/13/wef-i-wielki-reset-czyli-gdzie-szukac-inspiratorow/

wefwielkireset
Weźmie w nim udział ponad 100 rządów, wszystkie główne organizacje międzynarodowe, 1000 najważniejszych globalnych firm, ważne instytucje akademickie i inne, a także globalne media.
Mało kto wątpi, że WEF i jego inicjatywy mogą być postrzegane jako siła napędowa globalizacji. Globalizacja stała się faktem społecznym. Globalizacja pochodzi od słowa “globalny” – “dotyczący całego świata” – i dosłownie oznacza “obejmujący cały świat”.
Inni jednak widzą światowy spisek stojący za WEF i jego inicjatywami, takimi jak “Wielki Reset”. “Globalna elita w polityce i biznesie dąży do zglobalizowanej dyktatury”. Ten punkt widzenia możliwego światowego spisku jest zniesławiany jako teoria spiskowa przez prawie wszystkie tak zwane ugruntowane, zsynchronizowane media.

https://ekspedyt.org/2024/01/13/wef-i-wielki-reset-czyli-gdzie-szukac-inspiratorow/

Ale gdzie są granice między globalizacją, globalnym zarządzaniem i centralnym rządem światowym? Czy w ogóle istnieją jakieś granice, czy też postępująca globalizacja nie służy po prostu jako pożywka dla centralnego rządu światowego?

Ten program rzuca światło na te pytania i ma na celu przyjrzenie się WEF i Wielkiemu Resetowi: Kim są inspiratorzy i czy w ogóle istnieje światowy spisek?

Początki i założenie WEF

W 1971 roku niemiecki ekonomista Klaus Schwab założył fundację non-profit “European Management Conference”. W 1987 roku została ona przemianowana na “Światowe Forum Ekonomiczne”, w skrócie WEF. W ciągu zaledwie kilku dekad WEF zdołało stać się jednym z najważniejszych ośrodków politycznych i gospodarczych na świecie.

W swojej książce “World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund” niemiecki dziennikarz i ekspert finansowy Ernst Wolff zastanawia się, w jaki sposób nieznany niemiecki profesor był w stanie katapultować swoją szwajcarską fundację na tak niewyobrażalne wyżyny. Czy istniały wpływowe siły wspierające go w tle?

Założyciel Kla TV Ivo Sasek powiedział (LINK):

“Niemniej jednak wydaje mi się, że Światowe Forum Ekonomiczne zostało wypchnięte na pierwszy plan przez jeszcze bardziej wpływowe siły drugoplanowe. Nawiasem mówiąc, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, Klaus Schwab, sam dostarcza na to mocnych dowodów. Powiedziałbym, że jego szybki awans na «prywatnego światowego lidera» jest tak wyraźnym dowodem ukrytej władzy w tle, że muszę nieuchronnie postrzegać całe WEF jako prywatną światową sektę ekonomiczną, która została z powodzeniem zainstalowana w światowej polityce.”

Informacje od Klausa Schwaba

Klaus Schwab jest członkiem globalnej i wpływowej Grupy Bilderberga. Brał udział w licznych spotkaniach Bilderberga, a nawet zasiadał w Komitecie Sterującym Bilderberga.

Ludzie stojący za Klausem Schwabem

W latach 1966-1967 Schwab ukończył rok akademicki w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych. Cytując Ernsta Wolffa: “Tutaj poznał kilka osobistości, które miały mieć wielki wpływ na resztę jego życia. Według samego Schwaba, jego profesor Henry Kissinger był jedną z osób, które najbardziej wpłynęły na jego myślenie w ciągu całego życia”. Kissinger, który zmarł 30 listopada 2023 roku, był amerykańskim politologiem, zdeklarowanym globalnym strategiem i dyrektorem think tanku “Council on Foreign Relations”, w skrócie CFR.

Unlimited Hangout, amerykańska platforma dla nieocenzurowanego i niezależnego dziennikarstwa śledczego, podsumowała to w następujący sposób: “Światowe Forum Ekonomiczne nie było po prostu europejskim dziełem Klausa Schwaba. Narodziło się z finansowanego przez CIA programu Harvardu prowadzonego przez Henry’ego Kissingera – oraz Johna Kennetha Galbraitha i Hermana Kahna. Schwab miał elitarny amerykański zespół polityczny pracujący w cieniu, aby pomóc mu stworzyć globalistyczną organizację z siedzibą w Europie która później stała się WEF.

Lata później na “Europejskim Sympozjum Zarządzania” w Davos w 1980 r. – prekursorze WEF – Kissinger wygłosił przemówienie inauguracyjne i powiedział: “Po raz pierwszy w historii polityka zagraniczna jest naprawdę globalna”.
John Kenneth Galbraith był kanadyjsko-amerykańskim doradcą prezydenckim i jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów XX wieku. Galbraith był członkiem Rady Stosunków Zagranicznych w skrócie CFR.
Herman Kahn był amerykańskim fizykiem i członkiem-założycielem Hudson Institute. Był również członkiem CFR.

Pierwsze spotkania w Davos

Pierwsze spotkanie zorganizowane przez firmę Schwaba odbyło się w 1971 roku jako Europejskie Sympozjum Zarządzania. Głównym mówcą na spotkaniu był Otto von Habsburg. Wśród prelegentów znaleźli się również Kenneth Galbraith i Herman Kahn.
Książę Bernhard z Holandii był honorowym patronem trzeciego Europejskiego Sympozjum Zarządzania w 1973 roku. Książę Bernhard z Holandii zorganizował pierwszą konferencję Bilderberga w 1954 roku w należącym wówczas do niego hotelu de Bilderberg w pobliżu Arnhem. – Odbyła się ona wówczas w tajemnicy. Książę Bernhard był pierwszym przewodniczącym komitetu zarządzającego Grupy Bilderberga, którą to funkcję pełnił do 1976 roku.
Do 1983 r. Europejskie Sympozjum Zarządzania było, jak to ujął Klaus Schwab w swoim przemówieniu inauguracyjnym, “najważniejszym corocznym spotkaniem decydentów w globalnej gospodarce”.

Struktura zarządzania WEF

Przewodniczącym Forum jest jego założyciel i dyrektor zarządzający, profesor Klaus Schwab. Forum jest zarządzane przez Radę Powierniczą. Zgodnie z jej własnymi oświadczeniami, są to “wyjątkowe osoby, które działają jako strażnicy jej misji i wartości oraz nadzorują pracę Forum w celu promowania prawdziwego globalnego obywatelstwa”.
Norweski polityk Børge Brende jest przewodniczącym Forum od 2017 roku.
Brende jest członkiem Grupy Bilderberga i jej Komitetu Sterującego

Członkowie Rady Powierniczej WEF

Wybór członków nie jest przypadkowy, co pokazuje ich sieć kontaktów. Członkami Rady Powierniczej są między innymi:
Ajay Banga – indyjsko-amerykański menedżer. Prezes Banku Światowego od 2023 roku. Członek CFR i Komisji Trójstronnej, wpływowego think tanku zajmującego się doradztwem politycznym, założonego przez Zbigniewa Brzezińskiego i Davida Rockefellera.

Marc Benioff – amerykański przedsiębiorca. Prezes i dyrektor generalny Salesforce, notowanej na giełdzie firmy programistycznej. Prywatny majątek szacowany na około 8,1 mld USD w 2022 roku. Członek CFR.

Thomas Buberl – niemiecki menedżer i dyrektor generalny grupy ubezpieczeniowej AXA. Uczestnik spotkań Bilderberga w 2017, 2019 i 2022 r.

Laurence D. Fink – amerykański przedsiębiorca. Założyciel, prezes i dyrektor generalny BlackRock, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami. Aktywa grupy pod zarządzaniem wyniosły 8,70 bln USD na koniec 2020 roku. Fink jest również członkiem Komisji Trójstronnej i zarządu CFR.

Orit Gadiesh – amerykańsko-izraelski menedżer i prezes Bain & Company, jednej z największych na świecie firm konsultingowych w zakresie zarządzania. Uczestniczyła w spotkaniach Bilderberga w 1997 i 1998 roku i jest również członkiem CFR.
Kristalina Georgiewa – bułgarska polityk i ekonomistka. Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Uczestniczka spotkania Bilderberga 2016.

André Hoffmann – szwajcarski przedsiębiorca. Od 2006 r. wiceprezes zarządu Roche Holding AG (Szwajcaria), jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie. Członek “Klubu Rzymskiego” i uczestnik konferencji Bilderberga 2019.

Joe Kaeser – niemiecki menedżer. Dyrektor generalny Siemensa w latach 2013-2021. Zarobił 9,27 mln euro jako dyrektor generalny Siemensa w 2020 roku. Członek Komisji Trójstronnej w Europie. Uczestniczył w konferencji Bilderberg w 2015 i 2016 roku.

Christine Lagarde – francuska prawniczka. Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) od 2019 roku. Członkini Grupy Bilderberga i uczestniczka spotkań Bilderberga w latach 2009, 2013, 2014, 2016 i 2017.

David M. Rubenstein – amerykański przedsiębiorca. Współzałożyciel i współprzewodniczący Carlyle Group, jednej z największych firm private equity na świecie. Prywatne aktywa szacowane na 3,2 mld USD w 2019 r. Członek Komisji Trójstronnej. Uczestnik spotkania Bilderberga w 2017 r. Obecnie również przewodniczący CFR.
O powiązaniach CFR, Grupy Bilderberga i Komisji Trójstronnej
Udział w spotkaniu Bilderberga jest wspólnym wątkiem biegnącym przez członków Rady Powierniczej WEF. Warto zatem przyjrzeć się w tym miejscu powiązaniom CFR, Grupy Bilderberga i Komisji Trójstronnej.
LINK“; “”LINK 06:37-07:38)

Strategiczny plan utworzenia Klubu Bilderberga powstał w Radzie Stosunków Zagranicznych (CFR). CFR to prywatny amerykański think tank założony w 1921 r., który pociąga za sznurki jako rodzaj rządu cieni w USA.
Henry Kissinger wspomina początki Klubu Bilderberga: “Spotkaliśmy się 60 lat temu jako część grupy badawczej w Radzie Stosunków Zagranicznych. Wkrótce potem on (David Rockefeller) zachęcił do utworzenia grupy dyskusyjnej, która później stała się tym, co obecnie znane jest jako Grupa Bilderberga”.
David Rockefeller był dyrektorem Rady Stosunków Zagranicznych do 1985 roku, a następnie, aż do śmierci, honorowym przewodniczącym Rady Stosunków Zagranicznych. Henry Kissinger (*1923) był obecny przy narodzinach Klubu Bilderberga. Zawsze cieszył się silną pozycją na konferencjach Bilderberga.

[LINK 07:56-08:16] Kissinger był jednym z najbliższych sojuszników Davida Rockefellera aż do jego śmierci. Jest długoletnim członkiem CFR i był w zarządzie CFR w latach 1977-1981.Z okazji 100. rocznicy jego urodzin telewizja Kla.TV wyemitowała film dokumentalny “100 lat Henry’ego Kissingera – globalnego stratega i zbrodniarza wojennego?”.
[LINK 06:00-06.31]

Aby osiągnąć ten cel, David Rockefeller zainicjował różne organizacje i think tanki, których “przezorność” wpłynęła na politykę międzynarodową: oprócz Grupy Bilderberga założył także Komisję Trójstronną wraz z Henrym Kissingerem.
[LINK 06:00-06.31]

Aby osiągnąć ten cel, David Rockefeller zainicjował różne organizacje i think tanki, których “przezorność” wpłynęła na politykę międzynarodową: oprócz Grupy Bilderberga założył także Komisję Trójstronną wraz z Henrym Kissingerem.
Podsumowanie tymczasowe
Do tej pory początki WEF można prześledzić wstecz do globalnych strategów, takich jak David Rockefeller i Henry Kissinger. Aby osiągnąć swój cel, jakim jest scentralizowany rząd światowy, założyli oni think tanki, które miały wpływać na politykę międzynarodową. Począwszy od CFR, dało to początek Grupie Bilderberga, a później Komisji Trójstronnej. WEF należy postrzegać jako kolejny element układanki w tej serii, aby zrealizować swoje cele rządu światowego.
Inicjatywy WEF mające na celu realizację jej celów i agendy
Decydujące inicjatywy strategiczne współczesnej ery zawsze były wprowadzane za pośrednictwem platformy WEF. Należą do nich Klub Rzymski w związku z dyktaturą klimatyczną, Sojusz szczepień GAVI w związku z dyktaturą szczepień, ćwiczenia pandemiczne “EVENT 201” z października 2019 r. – tj. dyktatura koronawirusa, Wielki Reset, Transhumanizm itp.

Rok 2005 – Młodzi Globalni Liderzy (“Młodzi Globalni Przywódcy”)
Według strony internetowej WEF, Klaus Schwab założył forum “Young Global Leaders” (YGL) w 2004 roku. Wyłoniło się ono ze społeczności “Global Leaders of Tomorrow”, która istniała w latach 1993-2003.

Ernst Wolff w swojej książce “World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund” pisze co następuje: [Paperback, Ernst Wolff, “World Economic Forum -Światowa potęga w tle”, 2022, s. 64-65] “Po raz pierwszy elita zaczęła specjalnie selekcjonować własne młode talenty, systematycznie je szkolić, przygotowywać do zadań i nawiązywać z nimi kontakty. O tym, jak sensacyjnie udany był ten projekt, świadczy kilka nazwisk z pierwszej kohorty, które brzmią jak Who’s Who elity politycznej i korporacyjnej późniejszych lat. Należą do nich Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Gordon Brown, José Manuel Barroso i Bill Gates. Jak pokazało kolejne 30 lat, położyło to podwaliny pod ściśle powiązaną sieć polityków, liderów biznesu i profesjonalistów medialnych, która miała mieć decydujący wpływ na bieg świata”.
[Paperback, Ernst Wolff, “World Economic Forum – Światowa potęga w tle”, s. 265] “Prezydent Rosji Władimir Putin nie pojawia się na listach uczestników Young Global Leaders ani Global Leaders for Tomorrow. Ale sam Klaus Schwab wspomniał o nim w dwóch wywiadach jako o Młodym Globalnym Liderze”.
[Oryginalne oświadczenie Klausa Schwaba na WEF 2019: ]
“Pani Merkel, Tony Blair, oni wszyscy, nawet prezydent Putin, oni wszyscy byli kiedyś “Młodymi Globalnymi Liderami”! Wraz z nimi, kanclerzem Kurzem i premierem Nowej Zelandii, jest tu trzech najmłodszych przywódców rządów!”
Wolff zwrócił uwagę na inną cechę w wywiadzie dla Kla TV w czerwcu 2022 roku:
[LINK] [13:36-14:06]
“Interesujące jest to, że przyjęli oni szczególnie twarde stanowisko podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Cóż, w Niemczech był to minister zdrowia Jens Spahn, w Austrii były kanclerz Kurz, we Francji pan Macron, w Kanadzie Justin Trudeau, a w Nowej Zelandii Jacinda Ardern. Wszyscy oni przyjęli bardzo ekstremalne podejście i wszyscy są młodymi światowymi liderami z WEF”.
Proszę sprawdzić, które osoby z Państwa kraju wdrażają agendę WEF i zostały w tym celu strategicznie przeszkolone przez WEF. Dokument z listą wszystkich 3800 “Młodych Globalnych Liderów” z lat 1993-2023 można znaleźć poniżej programu.
[…] Komentuje ekspert finansowy Ernst Wolff:
[Paperback, Ernst Wolff, “World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund”, 2022, s. 117] “Książka Schwaba ‘Czwarta rewolucja przemysłowa’ została opublikowana na doroczne spotkanie w 2016 r., a następnie przetłumaczona na 30 języków. Jego podstawowym przesłaniem było to, że połączenie technologii ze świata fizycznego, cyfrowego i biologicznego tworzy zupełnie nowe możliwości. […] Pomimo swoich ostrzeżeń o zagrożeniach związanych z tym rozwojem, Schwab otwarcie przyjął transhumanizm w licznych wywiadach i opisał połączenie ludzkich ciał ze sferą cyfrową jako ewolucyjny postęp”.

W filmie z 2016 roku Klaus Schwab wyjaśnił, co rozumie przez “czwartą rewolucję przemysłową”: [

].
[0:10-0:23]
“Rewolucja przemysłowa będzie miała całkowity wpływ na nasze życie. Zmieni nie tylko sposób, w jaki się komunikujemy […], ale także naszą własną tożsamość.”
[0:58-1:10] “To będzie jak tsunami, a właściwie nie tylko rewolucja cyfrowa, oczywiście cyfrowa, fizyczna – to nanotechnologia, ale także biologiczna”.

W tym momencie ważne jest, aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, co to oznacza i jakie są tego konsekwencje: Otwiera to drzwi do manipulacji, kontroli i zarządzania ludzkością przez anonimowych programistów. Nic nie stanie na przeszkodzie scentralizowanej “dyktaturze jednego świata”!

Rok 2019 – Agenda 2030
13 czerwca 2019 r. Klaus Schwab, dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego, i sekretarz generalny ONZ António Guterres podpisali partnerstwo między obiema organizacjami.
Celem partnerstwa jest przyspieszenie realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Są to cele polityczne Organizacji Narodów Zjednoczonych , które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Oficjalny niemiecki tytuł to “Przekształcanie naszego świata: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, w skrócie “Agenda 2030”.

Călin Georgescu jest Rumunem i byłym wysokim rangą członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W programie Kla.TV 11 marca 2023 r. ujawnił, co kryje się za agendą ONZ.
Oto podsumowanie ze wstępu do programu Kla TV:
[LINK] 0:01-0:54]
“Organizacja Narodów Zjednoczonych, wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym WEF i innymi, jest obecnie w trakcie wprowadzania Agendy 2030 na całym świecie. Jest to największa transformacja, jaką kiedykolwiek planowano, z ogromnymi planami dla wszystkich krajów i wszystkich narodów, aby zmienić każdy aspekt ludzkiego społeczeństwa: finanse, rolnictwo, żywność, podróże, ekonomię, seksualność, edukację i tak dalej. Ostatecznym celem Agendy 2030 jest ustanowienie Jednego Rządu Światowego z niewybieralnymi przywódcami. Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz ze Światową Organizacją Zdrowia WHO i Światowym Forum Ekonomicznym znajdują się w centrum tego planowanego rządu światowego. Nad nimi znajdują się finansowe grupy interesu działające w całkowitej tajemnicy, aby nikt nigdy nie pociągnął ich do odpowiedzialności za ich zbrodnie przeciwko ludzkości”.
Rok 2019 – EVENT 201 – Dyktatura koronawirusowa
Według strony internetowej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa, we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym WEF oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów, było gospodarzem EVENT 201 w Nowym Jorku w dniu 18 października 2019 roku.
EVENT koncentrował się na fikcyjnym przypadku poważnej globalnej pandemii wywołanej przez nowego koronawirusa o nazwie nCov-19. Ćwiczenia pandemiczne koncentrowały się na sytuacjach, w których partnerstwa publiczno-prywatne są niezbędne do radzenia sobie z takimi pandemiami. Dziesięć tygodni później Chiny zgłosiły WHO pierwsze przypadki Covid-19.

Rok 2020 – Wielki reset – cyfrowa dyktatura

Wielki Reset odnosi się do inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego mającej na celu przekształcenie globalnej gospodarki i globalnego społeczeństwa w następstwie pandemii COVID-19.
Ernst Wolff podsumował, o co w tym wszystkim chodzi w swojej książce: [Paperback, Ernst Wolff, “World Economic Forum – Światowa potęga w tle”, 2022, s. 133] “Pełne cztery miesiące po ogłoszeniu globalnej pandemii (9 lipca 2020 r.) Klaus Schwab zaprezentował swoją pracę ‘COVID-19: The Great Reset’, napisaną wspólnie z autorem Thierrym Malleretem. […] Wraz ze swoją książką Schwab przedstawił “Inicjatywę Wielkiego Resetu”, w ramach której WEF, we współpracy ze swoimi partnerami, zamierza zająć się budową świata po COVID-19. Warto zauważyć, że w kontekście tej inicjatywy kryzys koronawirusa jest postrzegany jedynie jako zjawisko przejściowe.

Inicjatywa jest postrzegana jedynie jako zjawisko tymczasowe.
[Paperback, Ernst Wolff, “World Economic Forum – Światowa potęga w tle”, 2022, 2022, s. 144-145] “Wprowadzenie cyfrowych walut banków centralnych jest centralnym elementem Wielkiego Resetu. Jest ono obecnie przygotowywane w tle na całym świecie i wspierane przez WEF. Konkretnie, projekt wygląda następująco: Każdy obywatel i każda firma powinna mieć tylko jedno konto zdeponowane w banku centralnym. Umożliwiłoby to państwu centralne określanie podaży pieniądza, zarządzanie i kontrolowanie przepływów pieniężnych oraz ustalanie stóp procentowych zgodnie z wymaganiami. Obywatele bardzo szybko zdadzą sobie sprawę, że państwo może nie tylko śledzić każdą pojedynczą transakcję, ale także narzucić indywidualne stopy procentowe, indywidualne stawki podatkowe lub kary, powiązać pieniądze z systemem kredytu społecznego w stylu chińskim lub całkowicie odciąć ich od wszelkich przepływów finansowych”.
Wideo wyprodukowane przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w 2016 r. pokazuje, dokąd może doprowadzić wprowadzenie cyfrowych walut banków centralnych – w tym odcięcie wszystkich przepływów finansowych. Pojawiło się ono pod nazwą “8 prognoz dla świata w 2030 r.”.
“Nie będziesz nic posiadał i będziesz szczęśliwy” to zdanie z filmu.
Posłuchaj założyciela Kla TV Ivo Saska (program Kla TV z 18.06.2021): [LINK]
[16:54-17:29]
“Na zewnątrz WEF prezentuje się – nie mogłoby być bardziej bezczelne – z różnymi filmami, które sprawiają, że obalenie starego porządku świata jest przyjemne dla światowej populacji, albo powinno być. Po ostrej krytyce szybko usunęli niektóre z tych filmów. Gloryfikowały one zubożenie narodów, wyobraź sobie coś takiego, przedstawiając całkowite wywłaszczenie nas wszystkich jako inspirujące wydarzenie, rozumiecie, nasze pozbawienie praw obywatelskich jako pożądane, jakby upiększone w nowoczesny sposób”.
Ivo Sasek ma również pragmatyczne rozwiązanie na stole, jak wyjaśnił 16 marca 2023 r.: [LINK]
[0:52-1:20]
“Powiedzmy głośne i wyraźne “tak” Wielkiemu Resetowi Klausa Schwaba i jego intrygantom, jako całej światowej populacji. Ale jako globalna demokracja, najpierw zdecydujmy się przetestować ten Wielki Reset na wszystkich jego wynalazcach i propagandystach – tj. Klausie Schwabie i wszystkich jego kolegach z WEF – przez co najmniej 20 lat”.
WEF w skrócie

Najważniejsze punkty zostały wymienione i podsumowane poniżej:

– WEF nie jest po prostu szwajcarską fundacją, która została założona i ustanowiona przez niezależnego Klausa Schwaba.

– Podczas studiów Schwaba w Harvard Business School w latach 1966/1967, znalazł się on pod wpływem swojego profesora Henry’ego Kissingera.

– “Europejskie Sympozjum Zarządzania” – prekursor WEF – narodziło się z programu Harvardu finansowanego przez CIA pod kierownictwem Henry’ego Kissingera i utworzonego w Szwajcarii przy wsparciu Johna Kennetha Galbraitha i Hermana Kahna. Wszyscy trzej są członkami think tanku Council on Foreign Relations.

– Wszystkie osoby związane z założeniem lub najwyższą strukturą zarządzania WEF są albo członkami Grupy Bilderberga, albo Rady Stosunków Zagranicznych lub Komisji Trójstronnej, albo są członkami kilku z nich jednocześnie.

– Wszystkie te centra kontroli są prowadzone przez tych samych sponsorów i ich następców, czy to Davida Rockefellera, Henry’ego Kissingera, Laurence’a Douglasa “Larry’ego” Finka czy Davida Rubensteina i kilku innych bogatych globalnych graczy.

– Kiedy została założona w 1971 roku, WEF otrzymała zadanie wdrożenia agendy Nowego Porządku Świata (NWO) na całym świecie z pomocą największych globalnych korporacji. W międzyczasie zebrała się tu cała elita globalnych konglomeratów.

– Światowe Forum Ekonomiczne zostało ustanowione przez wyżej wymienionych światowych przywódców jednym z najbardziej decydujących ośrodków wpływu na globalną politykę. WEF uruchomiło różne inicjatywy, które służą jako narzędzia do napędzania globalizacji. Przygotowuje to grunt pod przyszłą scentralizowaną światową dyktaturę.

– Niektóre z najważniejszych z tych inicjatyw to Klub Rzymski w związku z dyktaturą klimatyczną, sojusz szczepień GAVI w związku z dyktaturą szczepień, ćwiczenia pandemiczne “EVENT 201” z października 2019 r. – tj. dyktatura koronawirusa, Wielki Reset, transhumanizm itp. Ale podmioty takie jak Chiny i Rosja również służą jako instrumenty agendy WEF i są w czołówce, jeśli chodzi o jej realizację.

– “Wielki Reset” ogłoszony przez założyciela WEF ma na celu wprowadzenie całego świata w nową, cyfrową erę kontrolowaną przez sztuczną inteligencję. “Wielki Reset” oznacza coś takiego: Świat, w którym nikt już niczego nie posiada, w którym każdy jest całkowicie monitorowany, a także całkowicie zależny, a zatem możliwy do kontrolowania.

– Program transhumanizmu – połączenia ludzkich ciał ze sferą cyfrową – otwiera drzwi do manipulacji, kontroli i zarządzania ludzkością. Torując drogę dla scentralizowanej światowej dyktatury!

To są najważniejsze punkty. Biorąc pod uwagę fakt, że nici WEF biegną do tych samych sieciowych centrów kontroli i osób pociągających za sznurki, a także biorąc pod uwagę fakt, że cele inicjatyw WEF przedstawione tutaj jednoznacznie przynoszą korzyści globalnej agendzie, całkiem możliwe jest mówienie o faktycznym globalnym spisku.
Nie jest to globalny spisek kilku głównych graczy, takich jak rząd USA, Rosji czy Chin, ale kilku globalnych intrygantów. Łączy ich to, że są głęboko zaangażowani w tajne stowarzyszenie masonerii. Jedna z najpotężniejszych i wiodących na świecie pierwotnych lóż, “TRZY OCZY”, została założona przez Davida Rockefellera, Henry’ego Kissingera i Zbigniewa Brzezińskiego.

Zostało to ujawnione w programie Kla TV ” “Światowe niebezpieczeństwo: Wysoki stopień-masonerii””. Na koniec zobaczcie wniosek z tego programu: [LINK] [08:04-8:50]

“Wydaje się, że jest tylko jeden sposób, aby na czas opanować ten wielowiekowy światowy spisek: Oszukana i ograbiona światowa społeczność musi spisać nazwiska wszystkich swoich grabieżców, aby mogli zostać osądzeni i pozbawieni władzy przed światowym sądem zadekretowanym przez ludzi – niejako Norymberga 2.0. Zanim ci światowi spiskowcy będą mogli uszczknąć ostatnią część dóbr i wolności narodów, narody muszą skazać tych podstępnych sprawców ich rabunku, aby wszystkie ich zrabowane dobra i ziemie – nawiasem mówiąc, duża część ziemi na świecie już do nich należy – a nawet cały ich kapitał mogły zostać skonfiskowane”.

Ukryte plany i intryganci stojący za WEF stają się widoczne jak świt nowego dnia. Bądź częścią tego świtu! Pomóżcie rozpowszechnić te ujawnienie na całym świecie i powstrzymajcie WEF i jej intrygantów!

_____________

Źródło: WEF, Great Reset und ihre Drahtzieher – Gibt es doch eine Weltverschwörung?, kla tv, 13.01.2024

−∗−

Uzupełnienia:

Trzech tenorów czyli kto kołysał Klausa
Kiedy Schwab został po raz pierwszy uznany przez Kissingera jako potencjalny przyszły przywódca globalistów, stosunkowo młody wtedy Niemiec miał wkrótce zostać przedstawiony Galbraithowi i Kahnowi. Zbiegło się to z pracą […]

_____________

Świat według Klausa
Ty i ja nie będziemy jeść robaków. Ty i ja nie będziemy wiecznie nosić masek. Ty i ja nie będziemy odgrywać ról cyborgów. I ty i ja nie będziemy w […]

_____________

Great Reset czyli prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość
Globaliści od wielu lat próbują zmienić nazwę i przepakować swój program Nowego Porządku Świata, a Wielki Reset był tym, co wymyślili. Zamiast brzmieć nieszkodliwie, termin ten grozi systemowymi wstrząsami i […]

_____________

Oddaj wolność albo giń czyli kto wskoczy do arki Harariego
Ludzie nie muszą podróżować na wakacje na odległe wyspy, aby być szczęśliwymi i nie muszą wydawać pieniędzy na kosmetyki, które szkodzą środowisku, aby czuć się dobrze. Zasadniczo sugeruje on, aby […]

_____________

Więcej materiałów: tutaj

19 kwiecień 2024

... J esteśmy w takim punkcie, że wszystko wskazuje na to, że bestia będzie musiała przynajmniej na pewien czas z realizacji tego planu , to znaczy zniszczenia w pierwszej kolejności Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych , w drugiej kolejności...

20 marzec 2024

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać....

09 marzec 2024

Artykuł powstał pod wpływem książki Jan Białka „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” oraz filmu Szach-mat dla ludzkośc i z 2012 roku przetłumaczonym w listopadzie 2012 r. dla portalu WolneMedia.net. Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW...

17 luty 2024

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy...

14 styczeń 2024

[ Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC] Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć...

14 styczeń 2024

Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na...

30 grudzień 2023

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia została dosłownie powołana do działania jako jeden rząd światowy? Czy wiesz, że kiedy WHO ogłasza pandemię, prawa wszystkich narodów zostają unieważnione, a cały świat podlega tzw. „konstytucji” WHO? Czy...

02 grudzień 2023

Pod siedzibą ministerstwa zdrowia 1 grudnia odbyła się akcja protestacyjna wolnych ludzi sprzeciwiających się reżimowi sanitarnemu.w mediach głównego ścieku cisza - nic się nie działo :( Organizatorzy zaznaczają, że 1 grudnia stanowi ostatnią...

17 listopad 2023

W 2022 roku Polska wydała 30 miliardów złotych na zakup ETS za granicą. Według Pekao SA do 2030 roku dostosowywanie się do Fit for 55 będzie kosztować Polskę 190 miliardów euro, przy czym bank twierdzi, że korzyści przewyższą nakłady. .. Z tego...

17 listopad 2023

Kompendium wiedzy o planach tzw. globalistów przedstawione przez autora książki "Bestia. Cywilizacja nad przepaścią"Marka Tomasza Chodorowskiego - "komunizm światowy - czyli globalizm - musi upaść" Najważniejsze tezy pierwszego cyklu podane wersji...

10 listopad 2023

Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany? W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł...

14 październik 2023

“Bestia” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej,...

13 październik 2023

Gdy zalecenia WEF spełnią się, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje artykuły pierwszej potrzeby od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich towarów. Dostawy towarów byłyby reglamentowane zgodnie z punktami systemu zaufania...

29 wrzesień 2023

Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej...

28 wrzesień 2023

Gdy oczy się otworzą, staje się absurdalnie oczywiste, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest wykalkulowanym spiskiem. Takim, który ma miejsce od dziesięcioleci, ale ostatnio dramatycznie przyspieszył, w miarę jak nowy porządek światowy i jego...

19 wrzesień 2023

Gdyby tylko świat przeczytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i zareagował, moglibyśmy zapobiec drugiej wojnie światowej. Gdyby tylko świat podjął działania i wyrzucił Manifest Komunistyczny Karola Marksa na śmietnik, moglibyśmy oszczędzić...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.