Gdyby tylko świat przeczytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i zareagował, moglibyśmy zapobiec drugiej wojnie światowej. Gdyby tylko świat podjął działania i wyrzucił Manifest Komunistyczny Karola Marksa na śmietnik, moglibyśmy oszczędzić Rosji 70 lat horroru – a miliony nie cierpiałyby teraz z powodu tyranii Czerwonych Chin.

Następuje Wielkie Przebudzenie, gdy coraz więcej osób zaczyna rozumieć kłamstwa kliki Wielkiego ResetuNajwiększą obawą tyrana jest to, że uciskani  w końcu wstaną z kolan, powstaną i powiedzą nie!

morawieckiryz

Linie były kiedyś bardzo wyraźne. Z jednej strony były wolne rynki, wolne społeczeństwa i otwarcie wybrane rządy przedstawicielskie.

Z drugiej strony była siła totalitaryzmu, która zdusiła indywidualną inicjatywę, prywatną własność własności i zapewniła urnie wyborczej tylko jeden wybór, zwykle określany jako komunizm.

Granice ideologiczne zostały wykreślone, gdy za żelazną kurtyną wybuchła gigantyczna bitwa. Świat zachodni zjednoczył się w mieszaninie dumnych, niezależnych i suwerennych narodów, aby odeprzeć pełzającą czarną zarazę, która pochłonęła całe narody i wymazała ich tożsamość. Ostatecznie „Imperium Zła” rozpadło się pod ciężarem własnej nieznajomości ludzkiej natury. Albo to zrobił?

Konserwatyści okrzyknęli zwycięstwo, wysyłając komunizm na „kupę popiołu historii”. Wielu przywódców konserwatystów wysuwało pogląd, że będziemy teraz żyć w „erze konserwatystów”. Niektórzy twierdzili, że upadek komunizmu umożliwi powstanie ducha współpracy między narodami, przynosząc korzyści w postaci ogólnoświatowego dobrobytu i powszechnego wzrostu poziomu życia. Wierząc, że w końcu wygrali zimną wojnę, wielu konserwatystów zasnęło i pozostawiło świat nowemu zagrożeniu, którego wielu starych antykomunistycznych wojowników wciąż nie rozpoznało.

Ataki na prawa własności i prywatność, wraz z przekształcaniem lokalnych szkół w ramach programów federalnych, a przede wszystkim pozornym brakiem troski o suwerenność narodową i ochronę granic państwa, stanowią oczywistą sprzeczność z tezą, że idee konserwatywne ograniczony rząd, wolna przedsiębiorczość i indywidualny wybór teraz królują.

Dlaczego rząd globalny jest ostatecznym celem miliarderów. „Celem jest, abyś nie posiadał niczego”

Inne cele są teraz otwarcie na pierwszym planie. Praworządność w naszej Republice, mająca na celu zabezpieczenie praw jednostki przed natrętnym rządem, zostaje zastąpiona bliżej nieokreślonym terminem zwanym sprawiedliwością społeczną, który wymaga, aby obawy grup interesu przeważały nad przyrodzonymi prawami jednostki. Co więcej, interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki obecnie schodzą na dalszy plan w stosunku do interesów czegoś, co nazywa się „Global Commons”. Tożsamości narodowe i indywidualne religie przekształcają się w nieopisane i nierozróżnialne układy zwane religią globalną. Nauczanie historii stało się ćwiczeniem w zakresie promocji grupowej i poprawności politycznej, przy niewielkim szacunku dla prawdy. Nauka została zredukowana do niczego więcej niż wygodnego narzędzia do promowania programów politycznych. Samostanowienie zostaje zastąpione myśleniem grupowym.

-------- *** ----------

Polecam książki z wydawnictwa https://www.wydawnictwowektory.pl

https://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/katastrofa-co2-2/100-piec-ksiazek-ktore-wprowadza-cie-w-depresje-albo-obudza

-------- *** ----------

Tak się dzieje, gdy siły wolności decydują się na drzemkę, podczas gdy siły tyranii radykalnie zmieniają taktykę z czasów dawnego Związku Radzieckiego. Przez trzydzieści lat nazywano mnie teoretykiem spiskowym, siejącym panikę, ekstremistą, niebezpiecznym i wariatem. Odmówiono mi dostępu do scen, głównych programów informacyjnych i nagrodzono mnie foliowymi kapeluszami, nawet przez podmioty konserwatywne. Wszystko dlatego, że zacząłem podnosić alarm w związku z ruchem mającym na celu ustanowienie globalnego programu tyranii, który zastąpiłby naszą niepodległą Republikę.

co2fala

Siły tyranii w rzeczywistości bardzo głośno mówiły o swoich celach, ale sprytnie ukryły pełny zamiar za niewinnie brzmiącymi celami, takimi jak ochrona środowiska, eliminacja ubóstwa oraz uczynienie społeczeństwa bardziej zróżnicowanym i akceptowalnymJednak w 1992 r. odważnie się otworzyli, gdy 50 000 aktywistów, głów państw i potężnych organizacji pozarządowych (NGO) zebrało się na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych i ujawniło swój program na XXI wiek . Kiedy przedstawili go światu i podpisało go 179 głów państw, odważnie twierdzili, że jest to „ Kompleksowy plan reorganizacji społeczeństwa ludzkiego.To brzmi jak całkiem poważne zgromadzenie kilku bardzo wpływowych ludzi. Czy ich intencje mogą być jaśniejsze? Jednak do dziś wielu, w tym ci, którzy twierdzą, że są siłami oddanymi sprawie wolności, w dalszym ciągu zaprzecza istnieniu takiego programu. Zignorowali Agendę 21, wyśmiali Agendę 2030 i uważają, że Zielony Nowy Ład jest po prostu zbyt radykalny, aby można go było traktować poważnieCóż, przygotuj się. Nadchodzi ostatni krok.

Wielki Reset

Przez Wielki Reset mają na myśli dokładnie to, o czym ostrzegali, że chodzi w Agendzie 21 – o reorganizację społeczeństwa ludzkiego. Oznacza to masową zmianę lub całkowitą eliminację naszej gospodarki, źródeł dochodów i miejsc pracy, własności prywatnej, prywatności osobistej, indywidualnego wyboru, rodzin, jakie znamy, źródeł informacji, komunikacji, rozrywki, źródeł i wykorzystania energii, procesu edukacyjnego, źródło żywności, mieszkania, miasta, farmy, opieka zdrowotna, suwerenność narodowa i nasz system rządów. Celem jest osiągnięcie tego wszystkiego do 2030 r. Jak to możliwe?

Wszystko zostało bardzo jasno przedstawione w nowej książce zatytułowanej „ COVID-19: Wielki reset” , której autorem jest Klaus Schwab, szef Światowego Forum Ekonomicznego. Co ciekawe, książkę opublikowano w sierpniu 2020 r., zaledwie pięć miesięcy po rozpoczęciu blokady związanej z Covidem, mimo że twierdzi, że opiera się na wielu informacjach zdobytych podczas tego procesu. Biorąc pod uwagę, że pomysł na książkę wymaga czasu, aby go wymyślić, zbadać, napisać, wydrukować i opublikować, zrobienie tego wszystkiego w tak krótkim czasie jest albo nadludzkim, albo blokady Covid i Wielki Reset były zaplanowane w sposób z góry. Wiedząc, czego nauczyłem się przez ostatnie trzydzieści lat, skłaniam się ku temu drugiemu. Jak więc planują wymusić Wielki Reset i zreorganizować społeczeństwo ludzkie?

pielaratyjmyplanete

Przez dziesięciolecia siły globalizmu po cichu i stale organizowały się na tę chwilę. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest centrum burzy i kieruje akcją. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustala zasady globalnej polityki zdrowotnej. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) kontrolują pieniądz i handel. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) stworzyło plan połączenia tego wszystkiego w jedną całość. Gdy ta klika ogłosiła swoje plany Wielkiego Resetu, światowi przywódcy, głowy państw, banki na całym świecie, fundacje filantropijne i globalne korporacje – wszyscy wskoczyli do tego planu. W USA do akcji przyłączyły się także agencje federalne, Wall Street i Rezerwa Federalna.

Wielki Reset szczegółowo opisuje plan stworzenia globalnej współzależności, zarówno resetu gospodarczego, jak i społecznego, wyszczególniając „Powrót wielkiego rządu”. Ponadto szczegółowo opisuje reset geopolityczny – mający na celu zmianę naszego systemu rządów, reset środowiskowy, oparty głównie na zagrożeniu zmianami klimatycznymi i utrzymującym się zagrożeniu pandemiami. Wzywa nawet do resetu w branży, co w technokracie można powiedzieć, zakazując kapitalizmu i wolnych rynkówI na koniec, zarysowuje nadchodzące problemy ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem, na które będzie miało to wpływ, gdy będziemy radzić sobie z szokiem związanym ze zniszczeniem naszego społeczeństwa w wyniku Wielkiego Resetu.

Wielu może słusznie pomyśleć, że to wszystko jest po prostu listą życzeń szalejących tyranów, bez nadziei na ich realizacjęCóż, bez wchodzenia w szczegóły, pozwólcie, że podzielę się kilkoma najważniejszymi informacjami na temat tego, jak dokładnie planują to przeprowadzić, ponieważ wpływają one na każdy aspekt twojego życia.

Przez cały rok 2020, a teraz aż do początków 2021 roku, świat był zamknięty w obawie przed globalną pandemią. Zamykanie przedsiębiorstw, przejmowanie placówek opieki zdrowotnej i kontrolowanie ich przez agencje globalne i federalne; ludzie zmuszeni do pozostania w domach, noszenia masek i zakazu gromadzenia się; biura i małe firmy zamknięte; wydarzenia sportowe bez publiczności i rozrywki prawie nieistniejące. Powiedziano nam, że konieczne jest „spłaszczenie krzywej” choroby, abyśmy wszyscy mogli wrócić do normalności.

W międzyczasie, gdy wszyscy byliśmy zamknięci w obliczu tej paniki, organizacje pozarządowe (NGO), takie jak Forum Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, były zajęte organizowaniem sesji w ratuszu online, aby przeszkolić aktywistów, lokalnych urzędników i media w zakresie „badania podobieństw” między gotowością na pandemię a działaniami w zakresie zmiany klimatu”. Zaproponowali plan „dokąd może zmierzać świat po pandemii Covid 19”. Tymczasem WHO i ONZ wezwały rządy do skupienia się na planie „spłaszczenia krzywej klimatycznej”. Instytut Brookings opublikował raport zatytułowany „W jaki sposób cele zrównoważonego rozwoju mogą pomóc miastom skoncentrować się na odbudowie po Covid-19 na włączeniu, równości i zrównoważonym rozwoju.” (Nawiasem mówiąc, te trzy punkty to trzy zasady Agendy 21). Jednocześnie Klub Rzymski, jeden z autorów Agendy 21, wydał własny raport, w którym wzywał do sporządzenia „Zielonego Raportu” po pandemii. To były wszystkie początkowe kroki – rozkazy wymarszu – aby przygotować świat na prawdziwy cel Wielkiego Resetu, a pandemia była sprawdzianem praktycznym. Hasłem przewodnim mają być zmiany klimatyczne.

pielarozkrecanagospdarki

Następnie przewodnictwo objął założyciel Microsoftu, Bill Gates, żądając ogólnoświatowej, obowiązkowej szczepionki na nieokreśloną chorobę, charakteryzującą się wskaźnikiem wyzdrowień na poziomie 98,5%. Co więcej, Gates, który stał się obecnie największym właścicielem gruntów rolnych w kraju, wezwał naród do zaprzestania jedzenia wołowiny, sugerując zamiast tego przejście na wołowinę w 100% syntetyczną. To nie jest tylko bezczynna sugestia. Krajowi hodowcy bydła są obecnie przedmiotem Światowego Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonej Wołowiny, który narzucił ograniczenia na producentów wołowiny, co pozbawia tysiące ludzi działalności. Niewiarygodne, że National Cattlemen's Beef Association przyjęło to, a World Wildlife Fund (WWF), główny przeciwnik spożycia wołowiny, obecnie zasadniczo kontroluje amerykański przemysł wołowy.

Tymczasem, jak donosi G. Edward Griffin, „Administracja Bidena rozpoczęła technokratyczną wojnę z dostawami żywności w Ameryce i przyspiesza globalny upadek produkcji żywności. Odbywa się to poprzez płacenie rolnikom, aby NIE uprawiali żywności, nakazanie Departamentowi Rolnictwa prowadzenia polityki zerowego wzrostu oraz nakładanie ograniczeń na sklepy spożywcze, restauracje i zakłady mięsne. Co więcej, Stany Zjednoczone borykają się z poważnym niedoborem nawozów, co spowoduje spadek plonów i wzrost cen. W USA całkowicie wyprzedano żywność na eksport, a inne kraje wstrzymały eksport swoich nadwyżek, aby chronić swoje krajowe dostawy w obliczu zbliżającej się globalnej klęski głodu.

piielalemingi

Ale Gate's nie poprzestał na niszczeniu gospodarstw rolnych i przemysłu wołowego. Odnosząc się do blokady Covid i faktu, że cała gospodarka została prawie zamknięta, Gates powiedział: „samo zamknięcie [gospodarki] nie doprowadzi [nas] do naszego celu. Zatem tak jak potrzebujemy innowacji w przypadku Covid-19, tak samo musimy pozbyć się emisji ze wszystkich różnych sektorów i powstrzymać zmiany klimatyczne”. Jak to zrobić, według Gatesa i kliki Wielkiego Resetu, o której mówi? „To dotyczy wielu obszarów” – powiedział. „Transport, przemysł, energia elektryczna i wszystkie te rzeczy – oraz rolnictwo – przyczyniają się do emisji… Ze względu na klimat potrzebujemy… większej prędkości i nie tylko. Potrzebujemy polityki, potrzebujemy więcej pieniędzy [na badania i rozwój], potrzebujemy więcej kapitału podwyższonego ryzyka we wszystkich tych trudnych obszarach”. Jak to zostanie zrobione?

Cóż, teraz nadchodzi prawdopodobnie najbardziej przerażająca taktyka, którą można zastosować podczas Wielkiego Resetu, aby uzyskać pełną kontrolę i spowodować zniszczenie naszej gospodarki, systemu rządów i osobistego stylu życiaByłeś świadkiem nieubłaganego dążenia do całkowicie cyfrowego stylu życia, w którym wszystko o Tobie jest dostępne w Internecie, począwszy od kont bankowych, przez wszystko, co kupujesz w sklepie spożywczym, aż po Twoje posty w mediach społecznościowych. Wszystko to jest teraz przygotowywane do użycia jako broń, która wymusi na tobie podporządkowanie się Wielkiemu Resetowi. I jak zwykle wszystko to ukryte jest pod etykietami zmian klimatycznych, poprawności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju. Oto jak to będzie działać.

W ciągu roku 77% inwestorów instytucjonalnych przestanie kupować spółki, które w jakiś sposób nie są zrównoważone. Menedżerowie finansowi na Wall Street twierdzą obecnie, że ich głównym zmartwieniem są zmiany klimatyczne.

 Mogłoby to oznaczać przekształcenie środków inwestycyjnych o wartości 120 bilionów dolarów, rezygnację z ropy i gazu na rzecz pojazdów elektrycznych, a nawet sposób, w jaki myślimy o posiadaniu samochodów. Czy będziesz mógł go posiadać? Być może zostaniesz zmuszony do korzystania z transportu publicznego. Ten nowy zrównoważony impuls inwestycyjny będzie miał wpływ na globalną branżę transportową o wartości 5 bilionów dolarów, branżę opieki zdrowotnej o wartości 9 bilionów dolarów, branżę lotniczą o wartości 850 miliardów dolarów, branżę eksportu o wartości 600 miliardów dolarów i branżę dostaw żywności o wartości 26 miliardów dolarów. 

Jeśli nie zostanie to zrobione zgodnie z zasadami „ZRÓWNOWAŻONEGO”, nie zostanie sfinansowane. Firmy będą musiały zgłaszać szczegółowe informacje o klimacie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu oceny ryzyka klimatycznego. Morgan Stanley, Merrill Lynch i Bank of America już pracują nad tymi zasadami.

wdlypochodne

A co z Twoimi osobistymi wyborami życiowymi? Jaki wpływ będzie to miało na nich? Jak będziesz zmuszony podporządkować się linii? Jeśli Twoje nawyki zakupowe zapisane na kartach kredytowych i rachunkach bankowych online wskazują, że kupiłeś broń lub amunicję, rozpocznie się tworzenie Twojego osobistego profilu. Dodaj do tego rodzaj kupowanej żywności – być może kupiłeś wołowinę, ale za mało warzyw, co może wskazywać, że nie prowadzisz zdrowego, zrównoważonego stylu życia. Ile prądu zużywasz? Gdzie podróżowałeś i jak tam dotarłeś? Ile budynków posiadasz? W jakie rzeczy inwestujesz? Każda z tych rzeczy reprezentuje Twój ślad klimatyczny i Twoje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Czy jesteś właściwym obywatelem w tej reorganizacji społeczeństwa ludzkiego?

A oto, jak to wszystko wpłynie na ciebie osobiście. Każda z tych rzeczy będzie regularnie wprowadzana do Twojego profilu i każda z nich będzie miała wpływ na Twoją osobistą zdolność kredytową. Niska zdolność kredytowa uniemożliwi uzyskanie kredytu na zakup samochodu, uzyskanie kredytu hipotecznego, a nawet kredytu biznesowego. 

To skutecznie wykluczy cię ze społeczeństwa, jeśli nie zmienisz swoich nawyków i osobistych przekonań.

Być może widziałeś już doniesienia, że ​​Bank of America dostarczał informacji na temat któregokolwiek z posiadaczy kart, który był w Waszyngtonie 6 stycznia, kiedy doszło do przemocy na Kapitolu. Zgłosili wszelkie opłaty za hotele, wyżywienie lub transport. To tylko próbka tego, co się stanie, jeśli Wielki Reset będzie kontynuowany. We współpracy z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Rezerwą Federalną Stanów Zjednoczonych dołączyło osiemdziesiąt jeden międzynarodowych banków, które nadzorują wszystkie banki amerykańskie oraz naszą podaż pieniądza.

Miejsce nie pozwala mi na szczegółowe omówienie narastającego ataku na własność prywatną i osiedla jednorodzinne, realizowanego obecnie za pośrednictwem administracji Bidena. Ponadto prywatne nieruchomości na wynajem i właściciele są oblężeni, ponieważ kontrola czynszów oraz wyższe koszty operacyjne i podatki grożą wycofaniem ich z działalności. Pieniądz papierowy zostanie zastąpiony walutą cyfrową, która może zniknąć po jednym naciśnięciu klawisza, jeśli nie zastosujesz się do nowych zasad.

 Dochód uniwersalny w końcu uczyni nas wszystkich równymi – równie biednymi i pod kontrolą gangu odpowiedzialnego za rządową plantację. Wszystko to jest zgodne z Wielkim Resetem, jak powiedział szef WEF Klaus Schwab, że w przyszłości nikt nie będzie niczego posiadał i nie będzie z tego powodu szczęśliwszy. W ramach Wielkiego Resetu nie będzie własności prywatnej.

Pierwszym celem zmiany społeczeństwa ludzkiego jest unicestwienie naszej kultury. Zmień język. Nazwij każdą myśl sprzeczną z porządkiem obrad „mową nienawiści”. Kontroluj swobodę ruchu. Wymaż historię i książki przedstawiające stanowiska sprzeczne z powszechnie akceptowaną prawdą. Wymuś zgodność.

klimathhitlerstalin

Gdyby tylko świat przeczytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i zareagował, moglibyśmy zapobiec drugiej wojnie światowej. Gdyby tylko świat podjął działania i wyrzucił Manifest Komunistyczny Karola Marksa na śmietnik, moglibyśmy oszczędzić Rosji 70 lat horroru – a miliony nie cierpiałyby teraz z powodu tyranii Czerwonych Chin.

Dziś ty i ja mamy kolejną szansę. Wiemy już, dokąd zmierza Wielki Reset. Miliony Amerykanów i nie tylko na całym świecie są zaniepokojone tym, czego wszyscy jesteśmy świadkami, i chcą to powstrzymać. Możemy. Ale na początek musimy skupić się najpierw na poziomie lokalnym i stanowym, walcząc na czterech odrębnych frontach. Należą do nich  edukacja , w której walka musi skupiać się na środowisku akademickim, oraz położenie kresu federalnym programom modyfikacji zachowania opartym na psychologii; prawo do prywatności , w przypadku którego należy dołożyć wszelkich starań, aby powstrzymać tworzenie federalnych banków danych dokumentujących dane osobowe; prawa własności prywatnej , które gwarantują własność prywatną, kontrolę i ochronę nieruchomości oraz własności intelektualnej; i  ochrona suwerenność i niezależność narodową. 

Bez względu na to, jak potężne są te siły, jeśli potrafimy chronić nasze podstawowe prawa, nie będą one w stanie narzucić swojej tyranii. Twoja rada miejska i legislatura stanowa mają znacznie więcej władzy, niż większość nawet przypuszcza, łącznie z ochroną uczciwości wyborów. Zorganizuj się i wykorzystaj tę moc. Zatrzymaj ich na tych czterech frontach, a Wielki Reset przestanie istnieć.

Następuje Wielkie Przebudzenie,

gdy coraz więcej osób zaczyna rozumieć kłamstwa kliki Wielkiego Resetu.

 Największą obawą tyrana jest to, że uciskani  w końcu wstaną z kolan,

powstaną i powiedzą nie!

 

04 maj 2024

«Rothschildowie to był projekt. Rothschildowie nie wyrośli sami z siebie. I już ten pierwszy Mayer Amschel Rothschild, czyli protoplasta tej rodziny, która zresztą wyszła z nazwiska Bauer. Nagle nazwisko Bauer zostało zamienione na Rothschild i od...

19 kwiecień 2024

... J esteśmy w takim punkcie, że wszystko wskazuje na to, że bestia będzie musiała przynajmniej na pewien czas z realizacji tego planu , to znaczy zniszczenia w pierwszej kolejności Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych , w drugiej kolejności...

20 marzec 2024

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać....

09 marzec 2024

Artykuł powstał pod wpływem książki Jan Białka „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” oraz filmu Szach-mat dla ludzkośc i z 2012 roku przetłumaczonym w listopadzie 2012 r. dla portalu WolneMedia.net. Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW...

17 luty 2024

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy...

14 styczeń 2024

[ Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC] Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć...

14 styczeń 2024

Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na...

30 grudzień 2023

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia została dosłownie powołana do działania jako jeden rząd światowy? Czy wiesz, że kiedy WHO ogłasza pandemię, prawa wszystkich narodów zostają unieważnione, a cały świat podlega tzw. „konstytucji” WHO? Czy...

02 grudzień 2023

Pod siedzibą ministerstwa zdrowia 1 grudnia odbyła się akcja protestacyjna wolnych ludzi sprzeciwiających się reżimowi sanitarnemu.w mediach głównego ścieku cisza - nic się nie działo :( Organizatorzy zaznaczają, że 1 grudnia stanowi ostatnią...

17 listopad 2023

W 2022 roku Polska wydała 30 miliardów złotych na zakup ETS za granicą. Według Pekao SA do 2030 roku dostosowywanie się do Fit for 55 będzie kosztować Polskę 190 miliardów euro, przy czym bank twierdzi, że korzyści przewyższą nakłady. .. Z tego...

17 listopad 2023

Kompendium wiedzy o planach tzw. globalistów przedstawione przez autora książki "Bestia. Cywilizacja nad przepaścią"Marka Tomasza Chodorowskiego - "komunizm światowy - czyli globalizm - musi upaść" Najważniejsze tezy pierwszego cyklu podane wersji...

10 listopad 2023

Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany? W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł...

14 październik 2023

“Bestia” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej,...

13 październik 2023

Gdy zalecenia WEF spełnią się, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje artykuły pierwszej potrzeby od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich towarów. Dostawy towarów byłyby reglamentowane zgodnie z punktami systemu zaufania...

29 wrzesień 2023

Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej...

28 wrzesień 2023

Gdy oczy się otworzą, staje się absurdalnie oczywiste, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest wykalkulowanym spiskiem. Takim, który ma miejsce od dziesięcioleci, ale ostatnio dramatycznie przyspieszył, w miarę jak nowy porządek światowy i jego...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.