W tym artykule chciałbym podjąć wysiłek, aby jasno zidentyfikować ludzi stojących za tymi „wszechmocnymi” grupami, które twierdzą, że narzucają nam swój Nowy Porządek Świata.

Zanim jednak dowiemy się, kto co robi, kto stoi za tą czy inną organizacją, zacznijmy najpierw od ułożenia puzzli dotyczących tych organizacji, aby lepiej widzieć; aby zrozumieć, jak ta totalitarna pajęczyna została utkana po cichu, przy ignoranckiej aprobacie ludu!

nieznani

Pierwsza część

1 – Komisja Trójstronna

W lipcu 1973 roku globaliści utworzyli ponadnarodową partię polityczną, organizację kontrolującą i podejmującą decyzje polityczne, gospodarcze, policyjne, a nawet wojskowe, Komisję Trójstronną. Założyciele: David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Breziński, w szczególności… 

Komisja ta przedstawiła się jako „ Globalne Forum Myślicieli ”, które bardzo szybko radykalizowałoby keynesowski punkt widzenia na kapitalizm: hegemonia wielonarodowej gospodarki, przyspieszenie globalnego wyzysku siły roboczej, globalna hegemonia wojskowa (jest to celem NATO ), absolutna kontrola energii i surowców, kontrola żywności na planecie, kontrola demograficzna świata, kontrola zdrowia ludzi...

Breziński był wybitnym członkiem Klubu Bilderberg i głównym doradcą Obamy ds. polityki zagranicznej. (zm. w 2017 r.)
Henry Kissinger, były sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, był także prominentnym członkiem klubu Bilderberg i organizatorem tej oligarchii na rzecz globalnego zarządzania.

Trójstronna jest zatem „  partią polityczną o skali globalnej” .

W partii tej, w opozycji do półkuli południowej i ówczesnego bloku socjalistycznego, do tej partii należą jedynie prominentni członkowie krajów bogatych, uznawanych za „demokratyczne”, „wolne” i „zaawansowane”. Państwami reprezentowanymi przez Trójstronę są: USA, Kanada, Wielka Brytania, Unia Europejska, Japonia i Izrael („Oś Dobra”).

Według oficjalnej listy tej Światowej Partii Trójstronna liczy 424 członków . 87 to obywatele USA. Do zespołu rządowego Obamy powołano jedenastu członków Komisji Trójstronnej: Tim Geithner, Susan Rice, generał James L. Jones, Thomas Donilon, Paul Volker, admirał Dennis C. Blair, Kurt M. Campbell, James Steinberg, Richard Haass, Dennisa Rossa i Richarda Holbrooke’a. Od czasu Trumpa, a teraz Bidena, sytuacja w stosunkach trójstronnych stała się bardziej nieprzejrzysta.

Od 1973 r. Komisja Trójstronna spotykała się na sesjach plenarnych, aby omawiać i decydować o dalszym kierunku polityki światowej. Polityka została ustalona na podstawie konsensusu jej członków. Następnie zastosowali to, co ustalono w konsensusie. 

Z ostatnich ośmiu prezesów Banku Światowego sześciu należało do Trójstronnego. Pomijając Obamę i Bidena, każdy amerykański prezydent i wiceprezydent od czasów Cartera był członkiem Trójstronnym. „Ponad połowa wszystkich sekretarzy stanu USA i trzy czwarte sekretarzy obrony” – ujawnia „Projekt Cenzura” z 2011 r. (Projekt Cenzura to coroczna publikacja w formie książkowej, która gromadzi informacje ukryte przez globalistyczny system medialny, urodził się w 1976 r., po aferze Watergate), należał do Komisji Trójstronnej. 

latach 2009–2012 Trójstronne skupiło się na temacie globalnego zarządzania, poszerzając udział swoich członków. Członkowie japońscy stali się Grupą Azji i Pacyfiku , w skład której wchodzą ludzie z Chin i Indii. Do Grupy Ameryki Północnej (USA i Kanada) dołączyły osobistości z Meksyku . Jeśli chodzi o Grupę Europejską , to również ona nadal się rozwija wraz z nowymi krajami przyłączającymi się do Unii i stopniowo integrującymi się z NATO. 

Wszystkie te elity zjednoczone w Trójstronnie decydują o naszej wspólnej polityce. Wierzymy w głosowanie, w wybieranie ludzi, którzy następnie będą realizować wspólną wolę wyborców. Wszystko to zostaje udaremnione przez te wyższe władze, które są mianowane na stanowiska kierownicze i które wymykają się systemowi wyborczemu. Oto dlaczego Unia Europejska znajduje się w obecnej sytuacji unieruchomienia i całkowitej blokady, pod rozkazami z zewnątrz, ponieważ wola narodów europejskich dotycząca wspólnej polityki społecznej musiała zostać złamana, ponieważ uznano ją za niezgodną z elitarnymi prerogatywami. Trójstronnego w zaciekłej wojnie przeciwko jakiejkolwiek formie socjalizmu. 

To członkowie Trójstrony manipulują kryzysem finansowym, kryzysem gospodarczym, bezpieczeństwem krajów i grup krajów, polityką zagraniczną Europy i innych ugrupowań, terroryzmem, konfliktem na Ukrainie... Interesy, które nie powinny istnieć, są stałe dzięki Trójstronności: na przykład porozumienia Chrysler/Fiat i pomoc finansowa przeprowadzona przez administrację Obamy zostały zorganizowane przez Geithnera z Trójstrony. Prezydent Fiata Luca di Montezemolo jest członkiem Trójstronnego. Wszyscy wyżsi przywódcy Unii Europejskiej należą do Trójstronnego. Furman który był pierwszym amerykańskim prezydentem należącym do Trójstronnej, w 1976 r. umieścił USA na stałym celowniku tej Komisji Trójstronnej, która nadaje ton wspólnej polityce grupy Global Governance. Obywatele amerykańscy nic nie wiedzą o tej sytuacji, podobnie jak Europejczycy, według tego, co głosi „cenzurowany projekt”. 

Zbigniew Breziński w swojej książce z 1971 roku pisał:

„Między dwoma epokami…”: „Państwo narodowe, jako podstawowa jednostka zorganizowanego życia ludzkiego, przestało być główną siłą twórczą: międzynarodowe banki i korporacje transnarodowe są teraz aktorami i architektami w znaczeniu, jakie dawniej przyjmowały te określenia w zastosowaniu do państwa narodowego. » 

Nie da się tego powiedzieć jaśniej!

To teraz Międzynarodowe Grupy Finansowe i korporacje ponadnarodowe decydują o wszystkim i zarządzają przymusowym marszem narodów w określonym kierunku, niezależnie od woli tych narodów!

Oczywiście wszyscy wielcy szefowie wielkich mediów należą do Trójstronnej! To dlatego istotne informacje są filtrowane, deformowane, manipulowane w celu uwarunkowania opinii publicznej, która, nie wiedząc o tym, przyjmie „właściwy kierunek polityczny” nadany wspólnymi decyzjami tej Komisji Trójstronnej.

Aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące nazwisk przywódców mediów należących do Trójstronnej, przeczytaj książkę Patricka Wooda: „Trilaterals Over Washington”, którą można pobrać bezpłatnie pod adresem:  https://www.AugustReview.com . 

Na tej stronie można także znaleźć wiele informacji na temat hegemonii Trójstronnej. Można także zapoznać się z „Projektem Cenzura” roku 2011.

2 – Straż Przednia/BlackRock

Pająkiem w sercu tej sieci jest Vanguard/BlackRock.

(Por. artykuły na stronie globalization.ca, od 21 października 2022 r. do 29 października 2022 r.: Black Rock: poważny problem dla ludzkości ; Do 2028 r. BlackRock i Vanguard będą właścicielami „prawie wszystkiego”.;  Black Rock 3: Globalny strategia ; Black Rock 4: poważny problem ludzkości. Kto stoi za Black Rock…? ; )

Ta analogia z pająkiem jest jedynie analogią i na tym się kończy, ponieważ pająki są bardzo przydatne dla równowagi ekologicznej, podczas gdy tego rodzaju drapieżna instytucja finansowa nie ma żadnej użyteczności, ponieważ „nie wynika ona z idei komplementarności, ale z praktyka kanibalizmu społecznego, wściekle egocentryczna, totalitarna, przestępcza wola…

Ludzie stojący za tą potężną konstelacją władzy finansowej z biegiem czasu zorganizowali bardzo zamknięte kluby, tajne stowarzyszenia zajmujące się wyszukiwaniem, werbowaniem, szkoleniem i umieszczaniem na stanowiskach osób, które będą stanowić polityczną „elitę” ukształtowaną na ich wizerunek i która będzie w niewielkim stopniu kierowana przez niewiele, nawet przy procesach fałszowania wyborów, na czele narodów, aby zapewnić sobie dobre i lojalne usługi!

Jedynym celem tego finansowego pająka jest uczta ze wszystkiego, co może wpaść w jego sieć, aby stać się jeszcze większym finansowo. Pieniądze umożliwiają władzę, kontrolę, trwałość władzy w kilku rękach... Wszystkie inne preteksty wysuwane w celu legitymizacji Nowego Porządku Świata to tylko pozory...

Rzeczywistość tej drapieżnej organizacji polega na posiadaniu firm, banków i państw, na decydowaniu o tym, jakie muszą być zasady pracy, życia, jedzenia, wszystkiego, co stanowi „warunki życia” na co dzień miliardów ludzi, od emerytury, gdzie, kiedy, jak, od organizacji zdrowia i choroby po praktyczną eliminację „niepotrzebnych”…

Vanguard/BlackRock jest już właścicielem wszystkich głównych firm farmaceutycznych i wszystkich głównych mediów, co zapewnia absolutną kontrolę nad środkami do robienia tego, co chcą…

Wszystko rozgrywa się wewnętrznie, ponieważ nie ma inwestorów zewnętrznych: wszyscy inwestorzy są właścicielami siebie nawzajem! Cokolwiek jest w rękach wielu, musi trafić w ręce nielicznych! To 1% światowej populacji posiada 99% dóbr … (Raport Oxfam i Bloomberg, 16 stycznia 2023, https://www.oxfam.org/fr )

Dzięki algorytmom Aladdin BlackRock kontroluje samą działalność Giełdy, kontrolując wszystkie jej wahania według własnego uznania. Traderzy nie są już potrzebni. Sam ten system trzech graczy finansowych ma w sumie 15-krotność CAC 40… To rzeczywiście jest Nowy Porządek Świata, który istnieje w rzeczywistości i który narzuca się każdemu.

W swojej książce „Przyszłość życia” z 1981 roku Jacques Attali napisał:

„W przyszłości będzie to kwestia znalezienia sposobu na zmniejszenie populacji. Zaczniemy od starych, bo „z chwilą, gdy człowiek przekroczy 60-65 lat, żyje dłużej niż produkuje i drogo kosztuje społeczeństwo” (s. 273). Potem słabi, potem bezużyteczni, którzy nic do społeczeństwa nie wnoszą, bo będzie ich coraz więcej, a przede wszystkim w końcu najgłupsi. Eutanazja skierowana do tych grup; we wszystkich przypadkach eutanazja będzie musiała być zasadniczym narzędziem naszych przyszłych społeczeństw (strona 274)”

„...Oczywiście, że nie możemy wykonywać egzekucji na ludziach ani rozbijać obozów... Pozbędziemy się ich, wmawiając im, że to dla ich dobra... (strona 273)”

„…Znajdziemy coś lub to wywołamy, pandemię, która wyceluje w niektórych ludzi, prawdziwy kryzys gospodarczy czy nie, wirusa, który dotknie starych lub grubych, cokolwiek, słabi ulegną, bojaźliwi i głupi uwierz w to i trzeba będzie to przepracować. Zadbamy o zaplanowanie leczenia, takiego leczenia, które będzie rozwiązaniem. Selekcja idiotów będzie zatem dokonana sama: oni sami pójdą do rzeźni! " (To samo)

W tym kontekście należy bezwzględnie usunąć lekarzy, których znamy, ponieważ nie mogą już leczyć wszystkich chorób, które pojawiają się w wyniku kolejnych pandemii wywołanych dobrowolnie: należy ich zastąpić maszynami, robotami, które będą w stanie „nadzorować nasze zdrowie, które będą czuwaj nad naszym dobrem i zniewalaj nas dla naszego dobra” (str. 272)

To kwestia pieniędzy, mówi Jacques Attali, ponieważ pająk w sercu sieci chce się wzbogacić, chce się rozwijać w nieskończoność, jest tam tylko po to. Dla tych szumowin globalistycznej „elity” dobrem, które można wnieść do społeczeństwa, są pieniądze, rzeczy materialne. Człowiek nie ma nic więcej do wniesienia do społeczeństwa! 

4 października 2019 roku Jacques Attali odważył się oświadczyć w Marianne, że „suwerenizm oznacza antysemityzm! To znaczy do jakiego stopnia globaliści są gotowi zrobić wszystko, aby zdyskredytować suwerenistów, nawet stosując tego rodzaju szantaż, który ma tę zaletę, że pokazuje wszystkim, że globalizm pochodzi bezpośrednio od żydowskich ideologów, którzy go promowali… pisząc wszystko, co my właśnie przeczytałem, można by pomyśleć, że Jacques Attali cytuje słowa nazistów z lat czterdziestych XX wieku: żadna różnica!

Dla finansowego pasożyta Vanguard/BlackRock i jego bękarckiej mentalności, duchowość, filozofia, mądrość, wiedza o człowieku, wewnętrzność we wszystkich jej formach nie są zainteresowane: jedyną rzeczą, która polaryzuje jego uwagę, jest możliwość wzbogacenia potwora władzę, jaką się stała, i zapewnić jej coraz bardziej wyłączność tej władzy!

Vanguard/BlackRock: Kim są prawdziwi gracze w tej organizacji finansowej? Rothschild Investment Corp; Holding Edmonda de Rothschilda; rodzina Orsinich; rodzina Bushów; brytyjska rodzina królewska; rodzina DuPont, Morganowie; rodzina Vanderbiltów; rodzina Rockefellerów… To głównie oni pociągają za sznurki…

***

Druga część

3 – Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (WEF)

Wszyscy znają teraz założyciela EFG, Klausa Schwaba . FEM (po angielsku WEF) powstała w styczniu 1971 roku. To także Klaus Schwab stworzył w 2004 roku szkołę „  Młodych Globalnych Liderów  ” , mającą kształcić przyszłych przywódców państw narodów znajdujących się pod kontrolą Nowego Porządku Świata. Był także członkiem zarządzającym Grupy Bilderberg.

Szczególnie wymowny jest przykład młodego światowego lidera Macrona .

Macron wstrzymał w 2019 r. projekt ASTRID: projekt ten polegał jednak na badaniu reaktorów, które recyklingowałyby odpady z innych reaktorów jądrowych... Jest oczywiste, że ten projekt nie odpowiadał interesom globalistycznego pająka, bo nie pozwalał sprzedawać programy zanieczyszczające środowisko po wygórowanych cenach! Macron, posłuszny formatowaniu Młodych Globalnych Liderów, wykonywał rozkazy swoich globalistycznych panów z oczywistą szkodą dla Francji i Francuzów, którzy są niczym dla mafijnych drapieżników tych finansowych pasożytów…

Kolejna nowa instytucja miała odpowiadać za identyfikowanie młodych ludzi z cechami niezbędnymi do zapewnienia sukcesji i odbywać szkolenie w Szkole „Young Global Leaders”: jest to „Wspólnota Absolwentów YGL” . Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

yonggloballeeaders

 

W tym samym rejestrze tworzenia tajnych stowarzyszeń Towarzystwo Fabiańskie, czyli Towarzystwo Fabiańskie, miało także infiltrować szkoły i uniwersytety, aby szkolić przyszłych urzędników państwowych, zawsze w tym samym celu, jaki przyświecała szkole: Młodzi Globalni Liderzy. 

(John Green, La Société Fabienne, ustanowienie nowego porządku międzynarodowego w: Béatrice i Sidney Webb, wydania Saint-Rémi, 2015)

Kolejnym tajnym stowarzyszeniem będącym częścią tej organizacji jest „Okrągły Stół”, „Okrągły Stół”, stworzony przez Rhodesa-Milnera, Morganów, Lazardów, Rockefellerów... Okrągły Stół jest nadal aktywny dzisiaj.

4 – ONZ opublikowała raporty Kinseya dotyczące wczesnej seksualizacji dzieci, które niszczą różnice kulturowe, duchowe podejście narodów, ich szczególną historię, ich pamięć i w ten sposób doprowadzają do wypaczenia rządy, które realizują te dyrektywy, w raportach finansowanych przez ONZ Fundacja Rockefellera. Od 10 roku życia dziecko musi już wiedzieć wszystko o praktykach, także tych dewiacyjnych, seksualności dorosłych...

W tym kontekście przestępczość dziecięca Epsteina i spółki kwitnie i wszyscy znamy nędzę panującą na tym obszarze, skandalicznie wykorzystywanym przez śmiecie u władzy na całym dekadenckim Zachodzie z rąk zboczeńców, którzy go spalili...

Wokizm , co oznacza przeciwieństwo tego, co to słowo tłumaczy, instaluje ciemność, która stara się zniszczyć wszystko, co stanowi kulturową specyfikę Zachodu jako całości, a przede wszystkim nie chce przebudzenia jednostek, których przeznaczeniem jest służyć bogu pieniędzy i jego sprawa!

Jeśli chodzi o „  kulturę anulowania  ” , ma ona na celu dekonstrukcję wszystkiego: teoria płci i inne chimery są szeroko promowane przez międzynarodowe firmy korupcyjne, które posuwają się nawet do ujawniania dziecięcej pornografii (https://www.francesoir.fr, le 4 grudnia, 2022)

Rozpusta jest wyraźnie promowana na całym Zachodzie i w szkołach Republiki, to także poważna sprawa!

Dla śmieci u władzy trzeba rozwijać edukację seksualną w żłobkach i szkołach podstawowych! Wysyłamy Drag-Queens do ratuszów i szkół publicznych, aby zapoznawały dzieci z seksualnością osób transpłciowych…

Okólnik Blanquera stwierdza, że ​​„dzieci mogą chcieć zmienić płeć, ponieważ 1% z nich cierpi na problemy związane z ich orientacją seksualną. »

To wszystko może nas jedynie doprowadzić do przymusowego marszu w kierunku wojny domowej… Wydaje się, że ci ludzie tego chcą, chcą, przygotowują to skrupulatnie i świadomie, bo inaczej trzeba mówić o całkowitej nieświadomości…

WTO ( Światowa Organizacja Handlu); WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) ONUAA (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, zwykle nazywana FAO) wraz z ONZ, która je nadzoruje , instytucje te razem stanowią czwartą nogę totalitarnego pająka, który jest w centrum świata.

Dlatego głowy państw i wyżsi urzędnicy państwowi muszą być wyłącznie w służbie totalitarnego pająka finansowego.

Dlatego elementy tego systemu nieustannie organizują władzę, która w żaden sposób nie może jej umknąć.

5 – LBBB

Spotykają się na przykład co miesiąc w BRI w Szwajcarii (Bazylea), (Bank Rozrachunków Międzynarodowych ) to Bank Banków Centralnych, na ultratajnych spotkaniach, podczas których samodzielnie, zgodnie z wytycznymi Trójstronnej, podejmują decyzję o gospodarczy los świata, politykę gospodarczą, która ma być prowadzona wyłącznie w interesie tych nieznanych bankierów, którzy ukrywają się za tymi aroganckimi społeczeństwami i ich plutokratycznym światem.

Finansowanie nazistów Trzeciej Rzeszy zapewniała Fundacja Rockefellera, bank JP Morgan, FED lub Bank Centralny USA… itd.

6 – Klub Starszych

Grupa ta powstała w 1970 roku: skupia wszystkich dyrektorów generalnych największych firm farmaceutycznych . Dolder Grand to hotel pałacowy położony w odizolowanym lesie na wzgórzach Zurychu w Szwajcarii. Klub Doldera jest jeszcze bardziej dyskretny i tajny niż grupa Bilderberg, ponieważ skupia tylko dyrektorów generalnych Big Pharma! Jak myślisz, o czym rozmawiają w tajemnicy? Na przykład: „w jaki sposób przekupimy naukowców, zakneblujemy ich; lub jak mamy zamiar im grozić i narzucać im milczenie? »…

7 – Bilderberg

Ze swojej strony grupa Bilderberg należy do wszystkich aktorów, którzy decydują o naszej historii, śmietanka politycznego, gospodarczego i finansowego seraju świata atlantyckiego: David Rockefellers, prezes CFR, Chase Manhattan Bank, Rothschild Bank, Joseph Retinger, Belgowie Etienne Davignon, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej od 1981 do 1985, Hermann Van Rompuy, jego następca, książęta Bernhard (1911-2004), niemiecki książę naturalizowany Holender, były członek Reiterkorpu SS w 1930 r. , wszystkie te oleje globalizmu, wraz z wieloma innymi stanowią elity Klubu Bilderberg, którego nazwę nadano temu Stowarzyszeniu na rzecz Zarządzania Światem, w hotelu o tej nazwie w Oosterbeck w maju 1954 r. w Holandii, na swoim pierwszym posiedzeniu. 

 

Członkami, którzy zdecydowali, czy Van Rompuy może zostać mianowany przewodniczącym Rady Europejskiej, byli Henry Kissinger, Brezinski CFR Trilaterale, Laurence Parisot, DSK, Minc, Attali, Henri de Castries, Ben Bernanke, Paul Volcker oraz grupa dużych, głównie anglojęzycznych finansiści, Sasi… itd… Nikt nigdy nie pytał narodów europejskich o opinię na temat tych ludzi, którzy nimi pokierują!

Van Rompuy oświadczył w chwili objęcia prezydencji europejskiej: „Rok 2009 jest także pierwszym rokiem rządów światowych wraz z utworzeniem grupy G20 w środku kryzysu finansowego”!

Wszystkie te ważne inicjatywy i decyzje są podejmowane oczami, osądem, neokonserwatywnym i ultraliberalnym stanem umysłu jednostek, które w większości nie są naszymi wybranymi urzędnikami! Postęp Europy jest radykalnie poza opinią narodów europejskich: nikt z nas nie decyduje swoim głosem, kto będzie go reprezentował i prowadził w tej politycznej rzeczywistości globalizacji! Nie tylko nasza opinia na temat Konstytucji Europejskiej została bezlitośnie odrzucona, odrzucona, unicestwiona i pogardzana, ale ludzie, którym narzucono nas, abyśmy nami rządzili, są całkowicie nieznani dużej liczbie osób i na antypodach zróżnicowanej wrażliwości politycznej Europy .! Kto dał taką władzę tym ludziom? Czy Europa ma jakiś związek z demokracją? Jak to się dzieje, że anglosaska oligarchia finansowa i biznesowa wybiera zamiast nas tych, którzy będą nami rządzić? Ponieważ to Nowy Porządek Świata skutecznie rządzi Zachodem...

8 – OMS to kolejna noga pająka umieszczona w sercu sieci. Instytucja ta, stworzona pierwotnie w celu opracowania polityki wyludniania, przynosi miliardy dolarów wielkim koncernom farmaceutycznym, które tym samym należą do Vanguard/BlackRock, jak wyraźnie wskazuje analogia z nogą pająka.

KTO: Fundacja Billa i Melindy Gatesów; Sojusz GAVI, w którym mieści się siedziba B&M; Baxter International, Inc.; Komisja Europejska ; Rotary International; UNICEF jest głównym sponsorem zapewniającym jadowity potencjał pająka… Należy koniecznie wiedzieć, że WHO została utworzona w 1948 r. przez Rockefellera , który chciał kontrolować światową populację za pomocą zdrowia. Wierzył wraz z innymi członkami finansowej „elity”, że populacja ludzka jest na Ziemi zbyt liczna, należy zorganizować środki jej redukcji poprzez skrupulatnie wymyśloną eugenikę, gdyż wojny, nawet najbardziej śmiercionośne, nie mogą nie rozwiąże tego "problemu". (por.: www.mondialisation.ca – Alert: WHO i fałszywa pandemia z 05.06.2023) 

Globaliści są zwolennikami idei Leo Straussa. 

Rządy, wciąż sojusznicy USA, uciskają własny naród i atakują, na prośbę Imperium, wszystkich, którzy nie chcą przestrzegać zasad Nowego Porządku Świata inspirowanego przez Leo Straussa [zdjęcie po lewej], teoretycznie przez Wolfowitza i narzucone przez USA. Państwa sprzymierzone z wypaczeniem ultraliberalnej ideologii USA, drapieżniki świata, wszystkie bez wyjątku kierowane są przez śmiecie, dranie i zboczeńców, nieświadome jednostki, które znają jedynie katechizm Zła, aby narzucić egocentryczne prawo przewrotna i zbrodnicza wizja dominacji i uległości... 

 

PNAC (Project for the New American Century – newamericancentury.org ) wymyślony przez Paula Wolfowitza [zdjęcie po prawej] został zainspirowany Léo Straussem. 

Léo Strauss urodził się w 1899 r., a zmarł w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych.

Paweł Wolfowitz  napisał:

„Naszym głównym celem jest zapobieżenie pojawieniu się na terytorium byłego ZSRR lub gdziekolwiek indziej nowego rywala, który prawdopodobnie będzie stanowił zagrożenie tego samego porządku, jaki reprezentował kiedyś Związek Radziecki”. (16 kwietnia 1992) 

Napisał ponownie:

„Stany Zjednoczone muszą być niekwestionowanymi przywódcami, aby ustanowić i utrwalić „Nowy Porządek Świata”, zdolnym przekonać potencjalnych konkurentów do rezygnacji z pełnienia tej roli i wszelkich agresywnych zachowań, które miałyby chronić ich interesy! » 

Jaka jest ideologia Straussa?

Jest to kwestia zorganizowania zarządzania światem za pośrednictwem „Golemów” wszczepionych w rządy świata. Zarządzanie to stanowi to, co Leo Strauss nazwał „tajnym królestwem”. Jego ideą jest to, że w tym zarządzaniu nie powinno być prawa ani moralności, która nie byłaby odpowiedzialna przed nikim: ani przed Bogiem, ani przed diabłem. Dla ludzkiego „stada” jest niczym. Konieczne jest „manipulowanie, pogarda dla mas, kultywowanie rasizmu” – mówi w swoich tekstach Léo Strauss. Całość historii ludzkości, mówi znowu Strauss, jest szyderstwem, „drobnym, nieistotnym pyłem na skorupie wszechświata” i którego „narodziny praktycznie zbiegają się z jego zniknięciem”!
To „Tajne Królestwo” musi „wykorzystać te szaleństwa, aby nagiąć społeczeństwo do własnych okultystycznych interesów”… 

To właśnie ideologia Straussa inspiruje w 100% politykę amerykańską od czasów Georgesa W. Busha . 

„Odwoływanie się do Boga lub do wiary jest jedynie przynętą pozwalającą na manipulację masami na dużą skalę, prowadzącą w ten sposób do aprobowania prawdziwie amoralnych decyzji! Kłamstwo staje się „prawdą”, a Zło przekształca się w „dobro”, w „legalność”, co skutkuje zgodą narodów i ich absolutnie szczerym, choć wstrętnie zmanipulowanym zaangażowaniem  !

Podsumowując naszą analizę, powiedzmy, że na samym szczycie mamy trójkąt Trójstronny : jest to Wysokie Duchowieństwo monoteizmu finansowego , bezwarunkowi słudzy jego sprawy i jego jedyni prawowici przedstawiciele, dzierżący władzę ratowania lub potępia każdą istotę, która odmawia poddania się jej prawu przez jakąkolwiek władzę, która ustanowiła dla całej ludzkości jej stan niewolnika i „karną pracę” jako jedyne dozwolone ramy istnienia zagłady! 

Tuż za dominującą gwiazdą Trójstronnego pojawia się mafijna konstelacja, bez skrupułów, czająca się w cieniu pierścieni Trójstronnej, niewidzialna, odpowiedzialna za monitorowanie, manipulację, kierowanie, karanie, sankcjonowanie, jednym słowem grozić ściśle egzekwuj dyrektywy Najwyższej Mocy, nadając ton Nowemu Porządkowi Świata i jego mesjańskiemu nadejściu.

Ta „Konstelacja” skupia niższe duchowieństwo , odpowiedzialne za „brudną robotę” zorganizowanego terroru, mające na celu nauczenie jednostek i grup miłości do uległości, rodzaj „urzędnika państwowego” całkowicie oddanego kascie Wysokich Kapłanów Finansowej i rozproszone w konstelacji banków rozsianych po całej Ziemi, niczym kąkol w środku „dobrego nasienia”, a także w niektórych lożach masońskich różnych wyznań, stanowiących użyteczną i dyskretną sztafetę, reprezentującą „obóz „bronionego na przykład przez prefekta Lallementa. 

Organizację tę wspierają potężne korporacje międzynarodowe (w tym grupy bankowe i przemysł farmaceutyczny, który jest także instrumentem, którego zasadniczą rolą jest zabijanie, organizowanie masakry „bezużytecznych”, „idiotów”, „zastępczych” i oporni, na dużą skalę przez „szczepionki” i inne produkty szkolenia i śmierci), motywowani wyłącznie prawem kapitalizmu finansowego, przede wszystkim zysk za wszelką cenę; „kompleksy wojskowo-przemysłowe”; wieloaspektowe agencje, takie jak NSA lub agencje „ratingu i obniżania ratingów”, Moody's, Standard & Poor's, Fitch i S&P z „ogonem komety” innych niezliczonych firm „strażniczych” odpowiedzialnych za stany, polityki o wysokim nadzorze "u władzy",

Jedynym możliwym dyskursem dla tych sługusów Nowego Porządku Świata jest dyskurs o „wzroście”, „oszczędnościach” i „karnej pracy”, o zakazanych przyjemnościach i cierpieniach, wychwalanych przez turiferów tego klerykalizmu, oddanych sprawowaniu władzy ultraliberalna i neokonserwatywna inkwizycja rygoru! 

Ten „Kościół zła” składa się z 1% największych spekulantów. W tym 1% są hipokryci, jak Klaus Schwab, którzy podają się za sługi pokoju na świecie i dążenia do absolutnego porządku dla „szczęścia, którego koncepcja jest wyłącznie orwellowska”! Ten 1% mistrzów Nowego Porządku Świata tworzą uczniowie Leona Straussa, otwarcie przewrotni i cynicznie propagujący rasizm, nienawiść, planowane dobrowolne męczeństwo oraz zagładę w imię zniszczenia i pogardę dla ludzkości: bezwarunkowi słudzy Zła ! 

Jest zrozumiałe, dlaczego Straussowcy, którzy dominują w amerykańskim życiu politycznym, nie mają żadnych skrupułów przed promowaniem ukro-nazistowskich zbrodniarzy, biorąc pod uwagę to, co właśnie przeczytaliśmy na temat idei Leo Straussa i jego uczniów: Wolfowitza, Bidena, Victorii Nuland, którzy w czasach organizacji zamachu stanu na Majdanie w Kijowie, powiedziała przez telefon swojemu ambasadorowi R. Pyattowi, że „pieprzy Unię Europejską”... Jest to przemówienie godne Straussa, a może nieświadomie wygłoszone ujawniła światu swoją transseksualność?

Agenda 2030 to koordynacja redukcji populacji i walki z „globalnym ociepleniem” (Marc Gabriel Draghi, Wielka narracja w stronę śmierci narodów – 2021-2022-2023: zaszczepianie – drapieżnictwo – likwidacja, KA’ Editions, 2022.)

Wniosek

Pająki mają osiem nóg i zidentyfikowaliśmy wszystkie osiem! Teraz, gdy wyraźniej widzimy tę zagadkę organizacji i to, co konkretnie reprezentuje Nowy Porządek Świata, pozostaje nam tylko podjąć niezbędne decyzje: ostatecznie stworzyć demokracje, co oznacza, że ​​to narody dowodzą i że to Państwa, które są posłuszne!

Sugeruję skorzystanie z sieci entomologów, aby schwytać tego pająka i utopić go w bloku żywicy, aby każdy mógł go spokojnie obserwować pod każdym kątem w nowych muzeach wyzwolonej ludzkości...

Istnieje kilka rozwiązań pozwalających uzyskać tego rodzaju siatkę. Zapraszam wszystkich do refleksji, do przebudzonej świadomości i do kultywowania wyostrzonego zmysłu polowania na stawonogi... 

Jean-Yves Jezequel

Oryginalnym źródłem tego artykułu jest Globalization.ca

Prawa autorskie © Jean-Yves Jézéquel , Mondialisation.ca, 2023

https://lesmoutonsenrages.fr/2023/08/21/qui-sont-ces-inconnus-qui-incarnent-le-nouvel-ordre-mondial/

Za wszystkie artykuły, otwarte fora i komentarze odpowiadają ich autorzy. Les Moutons Enrages nie ponosi odpowiedzialności za ich orientację.

04 maj 2024

«Rothschildowie to był projekt. Rothschildowie nie wyrośli sami z siebie. I już ten pierwszy Mayer Amschel Rothschild, czyli protoplasta tej rodziny, która zresztą wyszła z nazwiska Bauer. Nagle nazwisko Bauer zostało zamienione na Rothschild i od...

19 kwiecień 2024

... J esteśmy w takim punkcie, że wszystko wskazuje na to, że bestia będzie musiała przynajmniej na pewien czas z realizacji tego planu , to znaczy zniszczenia w pierwszej kolejności Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych , w drugiej kolejności...

20 marzec 2024

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać....

09 marzec 2024

Artykuł powstał pod wpływem książki Jan Białka „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” oraz filmu Szach-mat dla ludzkośc i z 2012 roku przetłumaczonym w listopadzie 2012 r. dla portalu WolneMedia.net. Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW...

17 luty 2024

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy...

14 styczeń 2024

[ Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC] Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć...

14 styczeń 2024

Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na...

30 grudzień 2023

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia została dosłownie powołana do działania jako jeden rząd światowy? Czy wiesz, że kiedy WHO ogłasza pandemię, prawa wszystkich narodów zostają unieważnione, a cały świat podlega tzw. „konstytucji” WHO? Czy...

02 grudzień 2023

Pod siedzibą ministerstwa zdrowia 1 grudnia odbyła się akcja protestacyjna wolnych ludzi sprzeciwiających się reżimowi sanitarnemu.w mediach głównego ścieku cisza - nic się nie działo :( Organizatorzy zaznaczają, że 1 grudnia stanowi ostatnią...

17 listopad 2023

W 2022 roku Polska wydała 30 miliardów złotych na zakup ETS za granicą. Według Pekao SA do 2030 roku dostosowywanie się do Fit for 55 będzie kosztować Polskę 190 miliardów euro, przy czym bank twierdzi, że korzyści przewyższą nakłady. .. Z tego...

17 listopad 2023

Kompendium wiedzy o planach tzw. globalistów przedstawione przez autora książki "Bestia. Cywilizacja nad przepaścią"Marka Tomasza Chodorowskiego - "komunizm światowy - czyli globalizm - musi upaść" Najważniejsze tezy pierwszego cyklu podane wersji...

10 listopad 2023

Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany? W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł...

14 październik 2023

“Bestia” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej,...

13 październik 2023

Gdy zalecenia WEF spełnią się, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje artykuły pierwszej potrzeby od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich towarów. Dostawy towarów byłyby reglamentowane zgodnie z punktami systemu zaufania...

29 wrzesień 2023

Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej...

28 wrzesień 2023

Gdy oczy się otworzą, staje się absurdalnie oczywiste, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest wykalkulowanym spiskiem. Takim, który ma miejsce od dziesięcioleci, ale ostatnio dramatycznie przyspieszył, w miarę jak nowy porządek światowy i jego...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.