Kiedy patrzymy na szalone plany Światowego Forum Ekonomicznego, Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych, zastanawiamy się, kto wymyśla tego rodzaju szaleństwo? Zwłaszcza gdy widzimy, jak pedofilia ulega normalizacji, mężczyzn zachęca się do ubierania się jak kobiety, a małe dzieci zmusza się do chirurgicznej zmiany płci, nawet bez zgody rodziców. Skąd bierze się to całe wypaczenie i okrucieństwo? Aby znaleźć odpowiedź, trzeba zajrzeć za kurtynę teatru świata publicznego.

Musimy zrozumieć, że organizacje takie jak Światowe Forum Ekonomiczne są w rzeczywistości witryną skupiającą podmioty działające za kulisami.

Zostało to wyjaśnione podczas międzynarodowej  Wielkiej Jury złożonej z jedenastu prawników i sędziego, podczas której oficjalny program dominacji nad światem przez elity finansowe został ujawniony przez byłych ekspertów-agentów Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych, wojska i wywiadu USA i Wielkiej Brytanii Agencje. Jednym z biegłych był Alex Thomson, były funkcjonariusz brytyjskiej Agencji Wywiadu Sygnałowego, GCHQ, agencji partnerskiej NSA (Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, USA). Jako oficer wywiadu Alex poznał brytyjską strategię dominacji nad światem. Zeznał przed Wielką Jury, jak światem rządzą potężne podmioty finansowe, które nigdy nie pokazują się społeczeństwu, a które kontrolują WEF, WHO, ONZ, MFW, UE, BIS itp.

controlling politicians

Nasze pytanie brzmi oczywiście: kim są ci ukryci władcy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w historię...

 

W całej historii ludzkości istnieli psychopaci pragnący dominacji nad światem – tj. egipscy faraonowie, rzymscy cesarze, rosyjscy carowie, europejscy królowie i tak dalej.


Żądza dominacji nad światem jest podstawową rzeczywistością w całej historii świata. Jedno imperium światowe zastąpiło drugie: imperia greckie, perskie, bizantyjskie, chińskie, rzymskie, hiszpańskie i brytyjskie itd. Obecnie powszechnie panuje przekonanie, że to starożytne pragnienie rządzenia całym światem w jakiś sposób zniknęło – ale nic nie mogło być dalej od prawdy. Jak właśnie widzieliśmy, pojawiające się technologie nadzoru i gromadzenia danych umożliwiają instalację na całym świecie systemów całkowitej kontroli, o których poprzedni tyrani nawet nie mogli marzyć.

 --- * ---
Dlaczego bardzo inteligentni globaliści stali się potworami, to próbuje wytłumaczyć   ten film - KOMPLEKS BOGA 
 --- * ---

Przez tysiące lat na ziemi nie było wolności, gdyż całym światem zawsze rządzili tyrani, którzy uciskali ludzi. W Europie władcy ci mieszkali w luksusowych zamkach, natomiast chłopi ciężko pracowali na polach. Większość tego, co wyprodukowali, trafiała do bogatych tyranów. 


Tyrani zapewniali ludziom pewien poziom komfortu, aby zapobiec ich buntowi. Typową strategią jest koncepcja „chleba i igrzysk”: zapewnijcie masom rozrywkę i jedzenie, a będą cicho. To samo dotyczyło starożytnego Rzymu, jak i każdej innej kultury. Dziś widzimy to na masową skalę, wraz z ekspansją przemysł sportowy i rozrywkowy. Zdecydowana większość społeczeństwa nie jest zainteresowana mądrością, wiedzą i zrozumieniem, woli raczej przesiedzieć całą noc przed telewizorem i zajadać się tanią, przemysłową żywnością. Pogodzony jest z „chlebem i igrzyskami” .

Z biegiem czasu światowa populacja rosła coraz bardziej, co stanowiło coraz większe zagrożenie dla władzy władców. Im więcej ludzi muszą kontrolować, tym większe ryzyko oporu na dużą skalę. Zmienili więc strategię: zamiast działać jawnie, gdzie masy są w pełni świadome, że są uciskane przez tyranów, postanowili przenieść się za kulisy i dać masom iluzję, że sprawują władzę – poprzez wybory.

W rzeczywistości władcy nigdy nie zrezygnowali ze swojej władzy; po prostu zmanipulowali wybory, aby ustawić swoje polityczne marionetki, które tańczą na ich sznurkach. 54

W ten sposób ci sami starożytni tyrani utrzymają kontrolę, podczas gdy ludzie będą myśleć, że są wolni. Zostało to potwierdzone przez byłego najwyższego urzędnika ONZ, Calina Georgesque, który przez 18 lat był dyrektorem wykonawczym ONZ. Wyjaśnił, że prawdziwych wyborów w zasadzie na świecie nie ma. Jego zeznania biegłego przed Międzynarodową Komisją Śledczą ds. Zbrodni można zobaczyć w naszym dokumencie „ Sekrety Organizacji Narodów Zjednoczonych ”. W tym raporcie dowodowym można znaleźć liczne dalsze dowody na to, że wybory zostały sfałszowane  .

UKRYCI WŁADCY ŚWIATA


Przenosząc swoje działania za kulisy, władcy mogliby chronić się przed gniewem społeczeństwa. Ale musieli także chronić się przed prześladowaniami rządów, dlatego stworzyli dla siebie tak zwane „suwerenne państwa”. Suwerenne państwo to niewielki obszar, który nie podlega prawom danego kraju i jest w istocie nietykalny.

Przykładem takiego suwerennego państwa jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych, który nadzoruje ponad 50 banków centralnych, co czyni go jednym z najpotężniejszych podmiotów finansowych na świecie.


BIS stał się suwerenną, nietykalną jednostką w 1987 r. na mocy Porozumienia w sprawie siedziby wynegocjowanego ze Szwajcarską Radą Federalną. Niniejsza umowa obejmuje następujące elementy:

✔︎ Pełna nienaruszalność  wszystkich budynków BIS oraz gruntów pod nimi i wokół nich, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
✔︎  Pełny immunitet  od ścigania karnego i cywilnego oraz postępowania dla samego banku.
✔︎  Brak płacenia podatków  od transakcji i wynagrodzeń personelu.
✔︎  Brak ujawniania  rządom informacji o działalności BIS.
✔︎  Nie podlega żadnej jurysdykcji.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych nie może być ścigany, nie musi informować rządu o swojej działalności, nie płaci podatków i nie podlega żadnej jurysdykcji. Może robić, co chce.

Jeszcze potężniejszym suwerennym państwem jest City of London, obszar o powierzchni jednej mili kwadratowej, w sercu Londynu.


City of London to finansowe centrum świata i siedziba brytyjskich elit, w którym swoje biura mają setki banków. Nie jest rządzony przez rząd brytyjski, ale wręcz przeciwnie, panuje nad nim niepodzielnie. Miasto Londyn ma własne sądy i policję, jest niekwestionowane w swojej suwerenności i samorządzie oraz  rządzi większością Ziemi.  Jest to także siedziba ogólnoświatowej masonerii, a także siedziba ogólnoświatowego kartelu pieniężnego znanego jako „Korona”. Korona kontroluje światowy system finansowy i  kieruje rządamiwszystkich krajów Wspólnoty Narodów (Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, większość Afryki), a także wielu „zachodnich” krajów spoza Wspólnoty (tj. Grecji), podczas gdy ich wpływ sięga nawet głęboko do Ameryki Łacińskiej i Azji. Korona wywodzi się z Watykanu.

Co zaskakujące, najważniejszym suwerennym państwem na świecie jest Państwo  Watykańskie.  Choć opinii publicznej Watykan przedstawia się jako instytucja religijna, w rzeczywistości jest głową światowej sieci finansowej.


Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że nie jest tylko jeden papież, ale tak naprawdę jest ich trzech: Biały Papież, Czarny Papież i Szary Papież.  Jedynym, jakiego kiedykolwiek widzimy, jest Biały Papież, ale niewiele wiemy, że jest najniższym z trzech papieży. W rzeczywistości najwyższą władzą jest Szary Papież, którego nigdy nie widuje się publicznie – działa jako doskonale ukryty najwyższy władca marionetek. Chociaż Watykan przedstawia się ludzkości jako siedziba pobożności, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Jak mówi przysłowie: „Najlepszym miejscem do ukrycia diabła jest kościół”. Ludzie niższego szczebla pracujący w Watykanie nie mają o tym pojęcia, podobnie jak urzędnicy rządowi niskiego szczebla nie są świadomi tego, kto naprawdę kontroluje ich naród. Władcy dbają o to, aby wszyscy, którzy dla nich pracują na niższych poziomach, utrzymywani byli w stanie całkowitej ignorancji.Tylko ci, którzy zaczną zadawać pytania i szukać prawdy, w miarę wspinania się po drabinie w końcu staną w obliczu coraz większej korupcji.

Arcybiskup Carlo Maria Vigano zdemaskował wykorzystywanie seksualne i korupcję finansową w Watykanie. Ostrzega także ludzkość przed jej planem dominacji nad światem.

 

Zdecydowana większość ludzkości – nawet większość przywódców politycznych – nie ma pojęcia, że ​​takie suwerenne państwa w ogóle istnieją, nie mówiąc już o  rządzeniu światem.  Wszystko, co znamy i widzimy, to osobistości publiczne – takie jak politycy i biznesmeni – które są jedynie marionetkami tych ukrytych władców marionetek. Ich siła tkwi w ciemności . Pozostając w ukryciu przed wzrokiem ludzkości, mogą działać bez kontroli i bez ponoszenia odpowiedzialności przez ludzi. Wpisz tutaj swój tekst... 

Dobrym  źródłem wiedzy o programie dominacji nad światem przez ukrytych władców jest „Dowód Wielkiej Jury”. Niniejszy raport zawiera zeznania ekspertów byłych członków brytyjskiej służby wywiadowczej, brytyjskiej marynarki wojennej, korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych i CDC, którzy zeznawali przed międzynarodową Wielką Jury złożoną z 11 prawników i sędziego na temat programu światowej dominacja.

Pobierz ten plik PDF. 

KIM SĄ CI WŁADCY?


Tylko kim są ludzie w tych suwerennych państwach i kim są podmioty, które dla nich pracują w krajach świata? Ta ogólnoświatowa sieć jest ogólnie określana jako Głębokie Państwo, Rząd Cieni, Kabała, 1%, Szatańskie Linie Krwi, Iluminaci, elity, członkowie rodziny królewskiej, Czarna Szlachta, Mafia Chazarska i tak dalej. Składają się ze  starożytnych dynastii królewskich i linii krwi  , których historia sięga setek, a nawet tysięcy lat. Aby dowiedzieć się więcej o tych nikczemnych rodzinach – kim są, skąd pochodzą i jak działają – polecam klasyczną pracę Fritza Springmeiera „Bloodlines of the Illuminati”. Ta ciesząca się dużym uznaniem praca referencyjna jest dostępna do pobrania  na stronie internetowej CIA.Ujawnia informacje o rodach w Stanach Zjednoczonych, które wywierają wpływy na całym świecie.

Klasyczne dzieła, „Bloodlines of the Illuminati”, tomy 1, 2 i 3, autorstwa Fritza Springmeiera, są uważane za wiarygodne.

Zamów w miękkiej oprawie:  
Kup tom 1
Kup tom 2
Kup tom 3

Pobierz jako plik PDF:
Pobierz tom 1
Pobierz tom 2
Pobierz tom 3

Drugim wiarygodnym źródłem informacji, które bardziej koncentruje się na rodzinach europejskich, jest „13 szatańskich linii krwi” autorstwa dziennikarza śledczego Robina de Ruitera, który w 2008 r. trafnie przewidział pandemię Covida. To czterotomowe dzieło zostało zakazane we Francji, ale zostało opublikowane w około 100 innych krajach i językach. 

Pobierz jako plik PDF

Niektóre z rodzin przestępczych to Rockefeller, Rothschild, Warburg, DuPont, Russell, Onassis, Collins, Morgan, Kennedy, Van Duyn, Li, Astor, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Oppenheimer, Grey, Sinclair, Schiff, Solvay, Sassoon, Wheeler, Todd, Clinton, Taft, Goldschmidt, Wallenberg, Guggenheim, Bush i wielu innych.

Istnieją również rodziny królewskie, takie jak ród Habsburgów, jedna z najwybitniejszych dynastii w historii Europy, która rządziła większością Europy.


Inne rodziny królewskie to dynastia Windsorów (Wielka Brytania i Wspólnota Narodów), dynastia Orange-Nassau (odgrywa centralną rolę w polityce i rządzie Europy), ród Schwarzenbergów (jeden z najwybitniejszych europejskich domów szlacheckich) itp. Wiele z tych rodzin jest ze sobą genetycznie powiązanych, gdyż wszystkie wierzą, że mają  inną genetykę niż reszta ludzkości i dlatego mają prawo rządzić nami wszystkimi. Jest faktem ustalonym, że nazywają społeczeństwo swoim „bydłem” lub „inwentarzem żywym”. Dla nich ludzkość to jedynie stado zwierząt, którym muszą zarządzać.

 
 
 

Na czele wszystkich tych rodzin stoi tak zwana „głowa węża”, Czarna Szlachta lub rody jezuickie/papieskie, których główna siedziba znajduje się w Państwie Watykańskim. Jednym z najbardziej znanych jest ród Orsinich, którzy są potomkami dynastii julijsko-klaudyjskiej  starożytnego Rzymu. Znacznie więcej informacji na ten temat można znaleźć we wspomnianych już źródłach, na holenderskiej stronie internetowej  Ellaster.nl  (przetłumacz strony za pomocą tłumacza Google) oraz w Internecie, korzystając z nieocenzurowanej wyszukiwarki  Qwant .

SZCZYT PIRAMIDY


Czy ukryte rodziny działające w suwerennych państwach są najwyższym szczeblem piramidy władzy kontrolującej świat? Nie.  Jest więcej do ujawnienia. Ten kolejny poziom informacji może być szczególnie trudny dla niektórych czytelników, ponieważ jest nie z tego świata – dosłownie. Aby pomóc ci zrozumieć rzeczywistość, której się za chwilę dowiesz, najpierw przedstawię podstawowe tło historyczne. Kiedy patrzymy na historię świata, jest jedna rzecz, która rzuca się w oczy:

 

W każdej kulturze, wszędzie na ziemi,  w sercu każdego społeczeństwa zawsze znajdowała się jedna rzecz  :  kult istot demonicznych.

Starożytny Egipt, Babilon, Rzym i Grecja były głęboko zakorzenione w praktykach duchowych, które zwykle obejmowały dwie rzeczy:  wykorzystywanie seksualne i ofiary z ludzi.  Dotyczy to każdej części świata, czy to Afryki, Azji, obu Ameryk, czy Europy – to dosłownie cały świat. Chrześcijaństwo i islam odnoszą się do ciemnej duchowej istoty znanej jako Szatan (co oznacza przeciwnika lub przeciwnika). Ale są też inne istoty. Jedna wybitna istota duchowa, która była czczona w całej historii ludzkości, nazywa się Moloch. W różnych kulturach na całym świecie znany jest pod różnymi nazwami, takimi jak Melech, Mo-lech, Milcom, Melkom, Molek, Malec, Malik, Melek, Malkum, Melqart, Melkart, Milk, Melqarth, Kronos i Cronus. W islamie Mo-lech nazywany jest na przykład Malec lub Malik.

Liczne imiona potwierdzają ogólnoświatowy kult tej demonicznej istoty.

Moloch jest przedstawiany jako człowiek z głową byka. Podczas ceremonii posągi tego demona podgrzewano ogniem, a gdy wyciągnięte ręce zaczęły świecić gorąco, umieszczano w nich żywe dzieci. Aby stłumić przerażony krzyk spalonego żywcem dziecka, włączano głośną muzykę.

To jest podstawowa historia ludzkości  , której każdy z nas powinien być świadomy. Kiedy podróżujesz gdziekolwiek na świecie, architektoniczne pozostałości ofiar ludzkich często można zobaczyć w różnych miejscach. Na przykład w Ameryce Południowej piramidy Azteków wyznaczają krajobraz. Na szczycie tych piramid ludzie byli składani w ofierze ciemnym siłom duchowym. W Europie robili to Druidzi; w Afryce przez szamanów; w Egipcie przez arcykapłanów i tak dalej. Ofiary z ludzi były sercem większości kultur na całym świecie.

Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa ta przerażająca praktyka została zniesiona w sferze publicznej, ale nie została wykorzeniona ze społeczeństwa. Przeciwnie, wielu sług ciemnego królestwa nadal w tajemnicy praktykowało te rytuały.  I tu dochodzimy teraz do szczytu piramidy światowej potęgi…

 

W każdym źródle wartościowym na ten temat znajdziesz bogatą dokumentację potwierdzającą, że na najwyższym szczeblu struktur władzy  nadal praktykowane są rytualne wykorzystywanie seksualne i ofiary z ludzi .

Jeden z przykładów ujawnił  Ronald Bernard , były bankier, który pracował na wysokich stanowiskach w światowym imperium finansowym.


Bernard przekazał biliony dolarów ukrytym władcom i zyskał jasne zrozumienie tego, co dzieje się w tych kręgach. Na poniższym filmie zaświadcza, że ​​na wyższych szczeblach elit finansowych większość ludzi to wyznawcy religii zwanej lucyferianizmem.  Ronald brał udział w niektórych ich satanistycznych mszach, które wiązały się z dużą ilością alkoholu i seksu. W pewnym momencie został zaproszony na spotkania wysokiego szczebla do Niemiec, gdzie składano w ofierze dzieci. Obiecano mu, że otworzy to szeroko bramy do astronomicznej potęgi i wielkiego bogactwa dla niego osobiście. Zamiast przekazywać miliardy władcom finansowym, sam zostałby miliarderem. Jedyne, co musiał zrobić, to włożyć swoje sumienie do zamrażarki – na minus 100. Oto motywacja okrutnej praktyki składania ofiar z ludzi: 

W zamian za składanie ludzi (zwłaszcza niemowląt i dzieci) siłom demonicznym, elity otrzymują władzę i bogactwo z ciemnej krainy. To wyjaśnia ich niezwykłe zasoby finansowe i niesamowity wpływ na całym świecie.

Ronald Bernard nie zgodził się wziąć udziału w tym horrorze i pozostawił za sobą świat rządzących elit finansowych. Był torturowany na śmierć, następnie przeżył NDE (doświadczenie bliskie śmierci) i cudownie ożył w szpitalu. Po służbie w mrocznym królestwie Ronald poczuł, że otrzymał drugą szansę na naprawienie szkód, które wyrządził ludzkości. Obecnie poświęcił swoje życie stworzeniu alternatywnego systemu finansowego, który może pomóc ludziom uciec przed tyrańskimi systemami elit.

 

Wysoce odkrywcze zeznania naocznego świadka Ronalda Bernarda można zobaczyć w poniższym filmie, który obejrzało około 90 milionów ludzi na całym świecie.

 
 

Informacje udostępnione przez Ronalda Bernarda potwierdzają byli dyrektorzy CIA, FBI, policji, żandarmerii, wojska, detektywi, naoczni świadkowie, sędziowie i wiele ocalałych ofiar w naszym raporcie dowodowym dotyczącym wykorzystywania seksualnego i morderstw popełnionych przez urzędników wysokiego  szczebla . Mam też w swoim posiadaniu kilka osobistych listów od kobiet, które uciekły z okrutnych kręgów elit, gdzie były wielokrotnie gwałcone.

Nathalie Augustina była światowej sławy modelką kontrolowaną przez CIA, aby być niewolnicą seksualną najwyższego szczebla elit: rodzin królewskich, głów państw, dowódców wojska, gwiazd Hollywood itp. Opisuje swoje historia w holenderskiej książce napisanej przez wspomnianego reportera Robina de Ruitera. 

 

Chowamy głowę w piasek, 
bo rzeczywistość jest zbyt przerażająca.


Chcę  Was zachęcić, abyście byli tego świadomi i nie ulegali odruchowi odrzucania niepokojących informacji. To właśnie podtrzymuje te okropności. Powodem, dla którego dzielę się tymi wrażliwymi szczegółami, jest to, że tego rodzaju zło może istnieć tylko przy niewiedzy ludzkości. Ujawnienie tego na światło dzienne jest pierwszym krokiem do położenia kresu temu terrorowi.

ZOBACZ PEŁNY OBRAZ

Ten post jest częścią dłuższego raportu „Agenda dominacji nad światem Światowego Forum Ekonomicznego”. Znajdziesz tam również wszystkie referencje potwierdzające wszystkie powyższe informacje. Jeśli chcesz zobaczyć pełny obraz i więcej dowodów, koniecznie przeczytaj pełny raport .

https://stopworldcontrol.com/hidden/

 

28 sierpień 2023

Witryna internetowa firmy APC, zawiera jedno z najbardziej szczegółowych archiwów artykułów na temat ochrony praw własności, Agendy 21, Agendy 2030, Zielony Nowy Ład i Wielki Reset i wielu innych...

16 sierpień 2023

F ałszyzm jako zjawisko nie jest czymś nowym. Jest realny i szkodliwy i jako taki był rozpoznawalny i opisywany w systemach totalitarnych XX wieku. Samo słowo jest neologizmem stworzonym przez...

29 czerwiec 2023

W naszym odkrywczym poście „ Kim są ukryci władcy świata? ” ujawniamy niektóre z ukrytych podmiotów, które potajemnie kontrolują większość rządów na świecie i których celem jest realizacja planu...

29 czerwiec 2023

CO MOŻESZ ZROBIĆ? Globaliści są zdeterminowani poddać całą ludzkość bezprecedensowej tyranii poprzez Wielki Reset, Agendę 21, Agendę 2030 i Nowy Porządek Świata. Czy jest coś, co normalni obywatele,...

29 czerwiec 2023

Kiedy patrzymy na szalone plany Światowego Forum Ekonomicznego, Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych, zastanawiamy się, kto wymyśla tego rodzaju szaleństwo? Zwłaszcza...

29 maj 2023

Poniższy kompleksowy raport dowodowy został przygotowany we współpracy z prawnikami, lekarzami i naukowcami z całego świata. Autor niniejszego raportu ma osobisty kontakt z większością naocznych...

18 maj 2023

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej znalazłem zwięzłą, w istocie aprobatywną wielce – choć udającą próbę alternatywy – prezentację “filozofii transhumanizmu Harariego”....

18 marzec 2023

Technokracja zdefiniowała się w 1938 roku jako „nauka inżynierii społecznej”. Ten artykuł rzuca trochę światła na mechanikę zaangażowaną w ten mroczny świat celowej i starannie zaplanowanej...

17 luty 2023

Okno Overtona to niezwykle interesująca koncepcja polityczna, która opisuje sposób, w jaki można stopniowo zmienić opinię publiczną na dany temat. Stwierdza ona, że idee, które wcześniej uważano za...

16 luty 2023

W jaki sposób działać w obliczu coraz ostrzejszej kontroli i coraz mocniejszych ograniczeniach naszej wolności. Wszystkie filmy w linku https://www.youtube.com/@RadoslawPogoda Wszy Nagranie...

01 styczeń 2023

Wygląda na to, że wojna hybrydowa, jaką Niemcy od początku 2016 roku prowadzą przeciwko Polsce, w ostatnim czasie doznała eskalacji. Już nie wystarczyło zablokowanie Funduszu Odbudowy, ale za...

18 listopad 2022

Kredyt społeczny wchodzi tylnymi drzwiami Kiedy we wrześniu 2020 roku napisałem tekst „ Wielka GAFA i zamordyzm ”, pewnie wielu Czytelników uznało mnie za szura i płaskoziemcę. Teoria spiskowa? Choć...

27 październik 2022

22 października 2022 już po raz dziewiętnasty odbył się Kongres Konserwatywny organizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Spotkanie miało miejsce na Zamku...

07 październik 2022

Polska kraj suwerenny tylko z nazwy Tajemnicą poliszynela jest to, iż Polska nie jest krajem, który decyduje o swoim losie . Fałsz narracji medialnej omamił jednak część społeczeństwa, którzy...

28 sierpień 2022

Na łamach polskiej edycji „The Epoch Times” przedstawiamy w częściach adaptację książki „Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem” , opublikowanej oryginalnie w języku chińskim, autorstwa tego...

21 sierpień 2022

Jan Białek jest autorem intrygującej publikacji, która porusza jedne z najważniejszych problemów XXI wieku . Rozwój technologiczny przełamuje kolejne granice, a tym samym coraz częściej budzi silne...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.