Technokracja zdefiniowała się w 1938 roku jako „nauka inżynierii społecznej”. Ten artykuł rzuca trochę światła na mechanikę zaangażowaną w ten mroczny świat celowej i starannie zaplanowanej manipulacji masami. Świat jest obecnie w stanie wywołanej psychozy, która pogłębia się z każdą kolejną falą strachu i propagandy. PS; UWAGA  w filmach można włączyć polskie tłumaczenie,  napisy :)

Powyższy 20-minutowy film „Psychoza masowa — jak cała populacja staje się chora psychicznie”, stworzony przez After Skool i Akademię Idei,1 jest fascynującą ilustracją tego, jak można wywołać masową psychozę. Można w filmie włączyć polskie napisy. W tym filmie zbadamy najniebezpieczniejszą ze wszystkich epidemii psychicznych, masową psychozę. Psychoza masowa jest epidemią szaleństwa i pojawia się, gdy duża część społeczeństwa traci kontakt z rzeczywistością i popada w urojenia. W  jaki sposób można odwrócić etapy masowej psychozy?

 

Psychozę masową definiuje się jako „epidemię szaleństwa”, która pojawia się, gdy „duża część społeczeństwa traci kontakt z rzeczywistością i popada w złudzenia”.

psychozaterror

Jednym z klasycznych historycznych przykładów masowej psychozy są polowania na czarownice, które miały miejsce w obu Amerykach i Europie w XVI i XVII wieku, kiedy dziesiątki tysięcy ludzi, głównie kobiet, było torturowanych, topionych i palonych żywcem na stosie. Wzrost totalitaryzmu w XX wieku jest nowszym przykładem masowej psychozy.

Najgorszy wróg człowieka

Jak zauważono na filmie:

„Mas nigdy nie pragnął prawdy. Odwracają się od dowodów, które nie są w ich guście, woląc deifikować błąd, jeśli błąd ich uwodzi. Ktokolwiek może dostarczyć im złudzeń, z łatwością jest ich panem; ktokolwiek próbuje zniszczyć ich złudzenia, jest zawsze ich ofiarą”.

To cytat przypisywany Gustave'owi Le Bon, francuskiemu psychologowi społecznemu znanemu z badania tłumów. Jego książka „The Crowd: A Study of the Popular Mind”2 zagłębia się w charakterystykę ludzkich tłumów i pokazuje, jak zgromadzeni w grupach ludzie mają tendencję do porzucania świadomych rozważań na rzecz nieświadomych działań tłumu. Podobnie psycholog Carl Jung stwierdził kiedyś, że:

„To nie głód, nie trzęsienia ziemi, nie mikroby, nie rak, ale sam człowiek jest największym zagrożeniem dla człowieka, z tego prostego powodu, że nie ma odpowiedniej ochrony przed psychicznymi epidemiami, które są nieskończenie bardziej niszczycielskie niż najgorsze z naturalnych katastrofy”.

--------

Spotkanie z Janem Białkiem w księgarni "Sursum Corda" 18-03-2023 "Totalna kontrola tuż tuż" książka "Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego"
Tematem książki jest problematyka wdrażania do 2040 roku nowych technologii i powstającego w związku z tym ewolucyjnego środowiska technologicznego oraz problematyka mechanizacji człowieka i środowiska naturalnego. Zrozumienie tej problematyki jest niezwykle istotne, ponieważ najbliższe dekady ekspansji środowiska technicznego wytworzą kontekst życia na Ziemi, który bezpowrotnie zmieni człowieka i całe środowisko naturalne.
https://rumble.com/v2dsq3a-jan-biaek-totalna-kontrola.html

-----------

Kiedy społeczeństwo pogrąża się w szaleństwie, rezultaty są zawsze druzgocące. Jung, który badał psychozy masowe, napisał, że jednostki tworzące dotknięte nią społeczeństwo „stają się moralnie i duchowo gorsze”. Stają się „nierozsądni, nieodpowiedzialni, emocjonalni, nieobliczalni i niewiarygodni”.

Co najgorsze, psychotyczny tłum będzie angażował się w okrucieństwa, których żadna samotna osoba w grupie normalnie nigdy by nie rozważyła. Jednak przez to wszystko osoby dotknięte chorobą pozostają nieświadome swojego stanu i nie mogą rozpoznać błędu na swoich drogach.

Co powoduje psychozę masową?

Aby zrozumieć, w jaki sposób całe społeczeństwo może zostać doprowadzone do szaleństwa, musisz najpierw zrozumieć, co doprowadza daną osobę do szaleństwa. Poza nadużywaniem narkotyków lub alkoholu lub uszkodzeniem mózgu, psychoza jest zazwyczaj wywoływana przez czynniki psychogenne, tj. wpływy pochodzące z umysłu.

Jednym z najczęstszych czynników psychogennych, które mogą wywołać psychozę, jest powódź negatywnych emocji, takich jak strach lub niepokój, które doprowadzają osobę do stanu paniki. W panice naturalną skłonnością jest szukanie ulgi. Odporna psychicznie osoba może się przystosować, mierząc się ze swoim strachem i ostatecznie go pokonując.

Kolejnym mechanizmem radzenia sobie jest załamanie psychotyczne. Jak wyjaśniono w filmie, przerwa psychotyczna nie jest pogrążaniem się w chaosie, ale raczej przeorganizowaniem czyjegoś świata doświadczeń w sposób, który łączy fakt i fikcję, rzeczywistość i iluzje, w taki sposób, że przywracane jest poczucie kontroli i paniki. kończy się. Psychogenne kroki prowadzące do szaleństwa można podsumować w następujący sposób:

  1. Faza paniki — tutaj jednostka zaczyna inaczej postrzegać otaczający ją świat i jest z tego powodu przerażona. Istnieje dostrzegalne zagrożenie, czy to rzeczywiste, sfabrykowane czy wymyślone. Zamieszanie rośnie, ponieważ nie mogą znaleźć sposobu na racjonalne wyjaśnienie dziwnych wydarzeń, które mają miejsce wokół nich.
  2. Faza wglądu psychotycznego — tutaj jednostce udaje się wyjaśnić swoje nienormalne doświadczanie świata poprzez wymyślenie nielogicznego, ale magicznego sposobu widzenia rzeczywistości. Termin „wgląd” jest używany, ponieważ magiczne myślenie pozwala jednostce uciec od paniki i ponownie odnaleźć sens. Jednak wgląd jest psychotyczny, ponieważ opiera się na urojeniach.

Tak jak psychicznie słaba i wrażliwa jednostka może zostać doprowadzona do szaleństwa, tak duże grupy słabych i wrażliwych ludzi mogą popaść w szaleństwo i magiczne myślenie.

Totalitaryzm jest społeczeństwem zbudowanym na złudzeniach

W XX wieku byliśmy świadkami wzrostu totalitaryzmu, zdefiniowanego przez profesora i religioznawcę Arthura Versluisa jako:

„Współczesne zjawisko totalnej scentralizowanej władzy państwowej połączone z unicestwieniem indywidualnych praw człowieka: w państwie totalnym są rządzący i są uprzedmiotowione masy, ofiary”.

W społeczeństwie totalitarnym istnieją dwie klasy: rządzący i rządzeni, a obie grupy ulegają patologicznej transformacji. Władcy są podnoszeni do godnego statusu boga, w którym nie mogą czynić nic złego — pogląd, który łatwo prowadzi do korupcji i nieetycznego zachowania — podczas gdy rządzeni są przekształcani w zależne podmioty, co prowadzi do psychologicznej regresji.

Joost Meerloo, autor „Rape of the Mind”, porównuje reakcje obywateli żyjących w państwach totalitarnych z reakcjami schizofreników. Zarówno władcy, jak i rządzeni są chorzy. Oboje żyją w urojeniowej mgle, ponieważ całe społeczeństwo i jego zasady są podtrzymywane przez urojeniowe myślenie.

Jak zauważono w filmie, tylko łudzący się ludzie cofają się do dziecięcego stanu całkowitej uległości i tylko łudząca się klasa rządząca uwierzy, że posiada wiedzę i mądrość, aby kontrolować społeczeństwo w sposób odgórny. I tylko łudząca się osoba uwierzy, że żądna władzy elita rządząca mentalnie zacofanym społeczeństwem spowoduje cokolwiek poza masowym cierpieniem i ruiną finansową.

Masowa psychoza, którą jest totalitaryzm, zaczyna się w klasie rządzącej, ponieważ jednostki w tej klasie łatwo ulegają złudzeniom, które zwiększają ich władzę. I żadne złudzenie nie jest większe niż złudzenie, że mogą i powinni — a wręcz mają — kontrolować i dominować nad wszystkimi innymi.

Niezależnie od tego, czy totalitarny sposób myślenia przybiera formę komunizmu, faszyzmu czy technokracji, rządząca elita, która uległa własnym złudzeniom wielkości, przystępuje do indoktrynacji mas we własnym pokręconym światopoglądzie. Wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia tej reorganizacji społeczeństwa, to manipulacja zbiorowymi uczuciami.

Zabijanie umysłu

Mentycyd to termin oznaczający „zabijanie umysłu” i jest to starożytny sposób kontrolowania mas poprzez systematyczne zabijanie ludzkiego ducha i wolnej myśli. To system, poprzez który rządząca elita wdrukowuje w społeczeństwo swój urojony światopogląd.

Społeczeństwo jest przygotowywane do mentalobójstwa przez celowe zasiewanie strachu. Szczególnie skutecznym sposobem wywoływania strachu i paniki, które skutkują psychozą, jest rozpętanie fal terroru i nie ma znaczenia, czy „terror”, o którym mowa, jest prawdziwy czy fikcyjny. Technika fal terroru może być przedstawiona na wykresie jako narastający wzór fali, w którym po każdej rundzie strachu następuje runda spokoju.

Po krótkim okresie spokoju poziom zagrożenia ponownie się podnosi, a każda runda siania strachu jest bardziej intensywna niż poprzednia. Propaganda — fałszywe i wprowadzające w błąd wiadomości — służy do rozbijania umysłów mas, a z czasem coraz łatwiej jest kontrolować wszystkich, ponieważ zamieszanie i niepokój ustępują miejsca magicznemu myśleniu i psychotycznemu wglądowi prezentowanemu jako rozwiązania za pośrednictwem mediów.

e w złudzenia totalitaryzmu”. Lub, jak zauważył Meerloo w swojej książce:

„Logikę można spotkać z logiką, a nielogikę nie. Wprawia w zakłopotanie tych, którzy myślą prosto. Wielkie kłamstwo i monotonnie powtarzane bzdury mają bardziej emocjonalny urok… niż logikę i rozum. Podczas gdy ludzie wciąż szukają rozsądnego kontrargumentu na pierwsze kłamstwo, totalitaryści mogą zaatakować ich innym”.

Powstanie technokracji

Tym, co odróżnia współczesny totalitaryzm od poprzednich państw totalitarnych, jest technologia. Środki do wzbudzania strachu i manipulowania ludzkim myśleniem nigdy nie były bardziej wydajne ani skuteczne. Telewizja, internet, smartfony i media społecznościowe są w dzisiejszych czasach źródłami informacji, a ich przepływ jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Algorytmy automatycznie odfiltrowują głosy rozsądku i racjonalnego myślenia, zastępując je narracjami strachu. Nowoczesne technologie mają też właściwości uzależniające, dlatego wiele osób dobrowolnie naraża się na pranie mózgu. Komentując zależność człowieka od technologii, Meerloo zauważa:

„Bez odpoczynku, bez medytacji, bez refleksji, bez rozmowy. Zmysły są nieustannie przeładowane bodźcami. Człowiek nie uczy się już kwestionować swojego świata. Na ekranie pojawiają się odpowiedzi, które już zostały wykonane.

Izolacja — narzędzie wywołujące psychozę masową

Poza atakiem siania strachu i fałszywej propagandy, ostatecznym narzędziem do wywołania psychozy jest izolacja. Kiedy jesteś pozbawiony regularnych interakcji społecznych i dyskusji, stajesz się bardziej podatny na złudzenia z kilku powodów:

  1. Tracisz kontakt z korygującymi siłami pozytywnych przykładów, wzorców racjonalnego myślenia i zachowania. Nie wszyscy dają się oszukać próbom prania mózgu ze strony rządzącej elity, a ci ludzie mogą pomóc uwolnić innych od ich złudzeń. Kiedy jesteś w izolacji, siła tych osób znacznie się zmniejsza.
  2. Podobnie jak zwierzęta, ludzkie zachowanie jest znacznie łatwiejsze do manipulowania, gdy jednostka jest trzymana w izolacji. Jak wykazały badania na zwierzętach, odruchy warunkowe najłatwiej rozwijają się w cichym, odosobnionym laboratorium z minimalną ilością bodźców, które odwracają uwagę od indoktrynacji.

Gdy chcesz oswoić dzikie zwierzę, musisz je odizolować i cierpliwie powtarzać dany bodziec, aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi. Ludzie mogą być uwarunkowani w ten sam sposób. Samotne, zdezorientowane i nękane falami terroru społeczeństwo trzymane w izolacji od siebie popada w szaleństwo, gdy racjonalne myślenie zostaje wymazane i zastąpione myśleniem magicznym.

Kiedy społeczeństwo jest już mocno w szponach masowej psychozy, totalitaryści mogą podjąć ostatni, decydujący krok: mogą zaoferować wyjście; powrót do zamówienia. Ceną jest twoja wolność. Musisz scedować kontrolę nad wszystkimi aspektami swojego życia na władców, ponieważ dopóki nie uzyskają całkowitej kontroli, nie będą w stanie stworzyć porządku, którego wszyscy pragną.

Jest to jednak porządek patologiczny, pozbawiony człowieczeństwa. Eliminuje spontaniczność, która wnosi radość i kreatywność do życia, wymagając ścisłego konformizmu i ślepego posłuszeństwa.

I pomimo obietnicy bezpieczeństwa, społeczeństwo totalitarne jest z natury przerażające. Została zbudowana na strachu i jest przez nią podtrzymywana. Tak więc rezygnacja z wolności dla bezpieczeństwa i poczucia porządku doprowadzi tylko do tego samego strachu i niepokoju, który pozwolił totalitarom przejąć kontrolę w pierwszej kolejności.

Jak można odwrócić psychozę masową?

Czy można zapobiec totalitaryzmowi? I czy można odwrócić skutki masowej psychozy? Tak, ale tak jak podejście mentalobójcze jest wielotorowe, tak samo musi być rozwiązanie. Aby pomóc przywrócić zdrowy rozsądek szalonemu światu, najpierw musisz skoncentrować się i żyć w taki sposób, aby dawać inspirację innym do naśladowania. Jak zauważył Jung:

„Nie na darmo nasza epoka woła o osobowość odkupiciela, o tego, który może wyzwolić się z uścisku zbiorowej psychozy i uratować przynajmniej własną duszę, który zapala latarnię nadziei dla innych, głosząc, że tutaj jest przynajmniej jednym człowiekiem, któremu udało się wyrwać z fatalnej tożsamości z psychiką grupy”.

Następnie musisz dzielić się i rozpowszechniać prawdę – kontrnarrację do propagandy – tak dalece, jak to możliwe. Ponieważ prawda jest zawsze silniejsza niż kłamstwa, sukces propagandy zależy od cenzurowania prawdy. Inną taktyką jest wykorzystanie humoru i drwin w celu delegitymizacji elity rządzącej.

Strategia zaproponowana przez Vaclava Havla, dysydenta politycznego, który został prezydentem Czechosłowacji, nazywa się „strukturami równoległymi”. Struktura równoległa to każdy rodzaj biznesu, organizacji, technologii, ruchu lub dążenia twórczego, który pasuje do społeczeństwa totalitarnego, będąc moralnie poza nim.

Kiedy stworzona zostanie wystarczająca liczba równoległych struktur, rodzi się równoległa kultura, która funkcjonuje jako sanktuarium zdrowego rozsądku w totalitarnym świecie. Havel wyjaśnia tę strategię w swojej książce „Siła bezsilnych”.

Wreszcie, aby zapobiec popadnięciu w totalitarne szaleństwo, rozsądne i racjonalne działania musi podjąć jak najwięcej osób. Totalitarna elita nie siedzi i nie kręci kciukami, mając nadzieję i pragnienie zwiększenia swojej władzy i kontroli. Nie. Aktywnie podejmują kroki w celu wzmocnienia swojej pozycji. Aby bronić się przed nimi, niedoszli rządzeni muszą być równie aktywni i zdecydowani w swoim kontrataku ku wolności.

Wszystko to może być niezwykle trudne, ponieważ ludzie wokół ciebie zapadają na zbiorową psychozę. Ale jak powiedział kiedyś Thomas Paine:

„Tyrania, jak piekło, nie jest łatwa do pokonania, a jednak mamy ze sobą tę pociechę, że im ostrzejszy konflikt, tym wspanialszy triumf”.

https://pl.technocracy.news/mass-psychosis-how-to-create-an-pandemic-of-mental-illness/

Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.

13 maj 2024

Bitwa nie toczy się o ziemię czy zasoby, ale o istotę tego, co czyni nas ludźmi: naszą zdolność do swobodnego myślenia, odczuwania i działania. Cel elity jest niepokojąco prosty: wydrążyć jednostkę, pozostawiając pustą skorupę, jednocześnie...

02 luty 2024

W materiale analizujemy procesy powstawania i upadku imperiów, opierając się na badaniach Johna Bagota Glubba, który szczegółowo przeanalizował dwanaście różnych imperiów. Autor zauważa, że imperia kształtują się poprzez podbój, scalanie ziem i...

28 sierpień 2023

Witryna internetowa firmy APC, zawiera jedno z najbardziej szczegółowych archiwów artykułów na temat ochrony praw własności, Agendy 21, Agendy 2030, Zielony Nowy Ład i Wielki Reset i wielu innych powiązanych zagadnień i jest odwiedzana przez...

16 sierpień 2023

F ałszyzm jako zjawisko nie jest czymś nowym. Jest realny i szkodliwy i jako taki był rozpoznawalny i opisywany w systemach totalitarnych XX wieku. Samo słowo jest neologizmem stworzonym przez Witkacego. Użyte w opisie oddaje w 100 % charakter...

29 czerwiec 2023

W naszym odkrywczym poście „ Kim są ukryci władcy świata? ” ujawniamy niektóre z ukrytych podmiotów, które potajemnie kontrolują większość rządów na świecie i których celem jest realizacja planu dominacji nad światem . Celem tego postu nie jest...

29 czerwiec 2023

CO MOŻESZ ZROBIĆ? Globaliści są zdeterminowani poddać całą ludzkość bezprecedensowej tyranii poprzez Wielki Reset, Agendę 21, Agendę 2030 i Nowy Porządek Świata. Czy jest coś, co normalni obywatele, tacy jak ty i ja, możemy zrobić, aby ich...

29 czerwiec 2023

Kiedy patrzymy na szalone plany Światowego Forum Ekonomicznego, Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych, zastanawiamy się, kto wymyśla tego rodzaju szaleństwo? Zwłaszcza gdy widzimy, jak pedofilia ulega normalizacji,...

29 maj 2023

Poniższy kompleksowy raport dowodowy został przygotowany we współpracy z prawnikami, lekarzami i naukowcami z całego świata. Autor niniejszego raportu ma osobisty kontakt z większością naocznych świadków i ofiar i w razie potrzeby może ich wezwać...

18 maj 2023

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej znalazłem zwięzłą, w istocie aprobatywną wielce – choć udającą próbę alternatywy – prezentację “filozofii transhumanizmu Harariego”. Jest to – nieświadome i niecelowe – ukazanie...

18 marzec 2023

Technokracja zdefiniowała się w 1938 roku jako „nauka inżynierii społecznej”. Ten artykuł rzuca trochę światła na mechanikę zaangażowaną w ten mroczny świat celowej i starannie zaplanowanej manipulacji masami. Świat jest obecnie w stanie wywołanej...

17 luty 2023

Okno Overtona to niezwykle interesująca koncepcja polityczna, która opisuje sposób, w jaki można stopniowo zmienić opinię publiczną na dany temat. Stwierdza ona, że idee, które wcześniej uważano za raczej niedorzeczne, mogą przy odrobinie wysiłku i...

16 luty 2023

UWAGA ! OSOBIŚCIE PODEJRZEWAM, ŻE RADEK POGODA TO FAŁSZYWA FLAGA, PROWOKATOR " Elita promuje liderów manipulatorów, wyłaniających się z protestujących, do kierowania protestującymi i zapewnienia iluzji, demokratycznej odnowy i nadziei. Europejski...

01 styczeń 2023

Wygląda na to, że wojna hybrydowa, jaką Niemcy od początku 2016 roku prowadzą przeciwko Polsce, w ostatnim czasie doznała eskalacji. Już nie wystarczyło zablokowanie Funduszu Odbudowy, ale za pośrednictwem niemieckich owczarków, jacy obsadzili...

18 listopad 2022

Kredyt społeczny wchodzi tylnymi drzwiami Kiedy we wrześniu 2020 roku napisałem tekst „ Wielka GAFA i zamordyzm ”, pewnie wielu Czytelników uznało mnie za szura i płaskoziemcę. Teoria spiskowa? Choć w Chinach ćwiczą to od dawna, myśl że...

27 październik 2022

22 października 2022 już po raz dziewiętnasty odbył się Kongres Konserwatywny organizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Spotkanie miało miejsce na Zamku Królewskim w Niepołomicach, a oprócz prelekcji wokół...

07 październik 2022

Polska kraj suwerenny tylko z nazwy Tajemnicą poliszynela jest to, iż Polska nie jest krajem, który decyduje o swoim losie . Fałsz narracji medialnej omamił jednak część społeczeństwa, którzy uważają, iż od 1989 jesteśmy niepodległym Państwem,...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.