Ilekroć słyszymy słowo “zrównoważony”, dobrze by było, byśmy krytycznie przyjrzeli się temu, co kryje się za ładnie brzmiącymi określeniami. W przypadku globalistycznej Agendy 2030 – z jej 17 zrównoważonymi celami zaplanowanymi do roku 2030, ten dotyczący stworzenia “zrównoważonego rolnictwa” – po bliższym przyjrzeniu się mu – zniszczy ogromną część produkcji rolnej UE i spowoduje wzrost i tak już rosnących światowych cen żywności. Komisja Europejska nazywa swój Zielony Ład dla żywności uroczym tytułem “Farm to Fork”. Jest on wspierany przez wszechobecne Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba i ich Wielki Reset.

----------

Po “Event 201 ” symulującym pandemię na krótko przed “Covid’em”,

Bruksela wystawiła “Food Alert” – zapowiedź apokalipsy żywnościowej

Dopiero teraz ujawniono kulisy tajnej symulacji w Brukseli, która ma stworzyć wytyczne dla Komisji UE. Po zagłodzeniu Palestyńczyków, kolej na Europejczyków… Oto, jak wyglądała brukselska symulacja, wg. relacji www.bloomberg.com:

Kombinacja El Niño i La Niña sparaliżowała produkcję soi w Ameryce Łacińskiejkonflikty rolnicze zaogniły Ukrainę i Rosję, a Indonezja zakazała stosowania oleju palmowego w Europie, podczas gdy Chiny walczyły o wyżywienie swojej populacji. Pośród tego wszystkiego region śródziemnomorski zamieniał się w pustynię.

https://babylonianempire.wordpress.com/2024/03/08/po-event-201-symulujacym-pandemie-na-krotko-przed-covidem-bruksela-wystawila-food-alert-zapowiedz-apokalipsy-zywnosciowej/

----------

zielonyladfaszyzm

Należy pamiętać, że określenie “zrównoważony” – według ONZ i Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oznacza osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Tymczasem nie istnieje żadne niezależne badanie naukowe dowodzące, że CO2 zagraża naszej planecie, powodując globalne ocieplenie. Istnieją jedynie miriady wątpliwych, sowicie sfinansowanych modeli komputerowych. Ten nieszkodliwy gaz jest niezbędny dla wszystkich ludzi, zwierząt i roślin. Obecnie, Komisja Unii Europejskiej forsuje odgórny radykalny program w sercu rolnictwa drugiego najważniejszego producenta żywności na świecie, jako część swojego nieprzemyślanego Zielonego Ładu UE. Jeśli zostanie on wdrożony, co jest prawdopodobne, spowoduje drastyczne zmniejszenie plonów, poważne ograniczenie dostaw białka pochodzącego z mięsa oraz, co być może najbardziej niebezpieczne, obalenie obecnego prawa UE regulującego nowe uprawy modyfikowane genetycznie, czyli GMO2. Spowoduje to konsekwencje globalne.

“Od pola do stołu”

W maju 2020 roku Komisja Europejska opublikowała swoją strategię “Farm to Fork”. Oficjalna retoryka Brukseli sprawia, że brzmi to tak, jakby nadchodziła żywnościowa nirwana. Twierdzą oni, że: “Strategia Farm to Fork znajduje się w samym centrum Europejskiego Zielonego Ładu, mającego na celu uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska.” Wow, to brzmi super.

Następnie przechodzą do prawdziwej agendy: “Musimy przeprojektować nasze systemy żywnościowe, które dziś odpowiadają za prawie jedną trzecią globalnej emisji GHG (Green House Gas), zużywają duże ilości zasobów naturalnych, powodują utratę bioróżnorodności i negatywny wpływ na zdrowie…”. Jest to sprytny sposób demonizowania rolników i naszej produkcji żywności jako producentów CO2. Rozwiązanie? – “Nowe technologie i odkrycia naukowe, w połączeniu z rosnącą świadomością społeczną i popytem na zrównoważoną żywność, przyniosą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.”  O jakie nowe technologie chodzi, zostanie wkrótce wyjaśnione. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Jak niewybieralni biurokraci w Brukseli planują “przeprojektować nasze systemy żywnościowe”, aby wyeliminować jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych do roku 2050? – Doprowadzając rolników do bankructwa poprzez wymóg nowych, kosztownych nakładów na produkcję i radykalnie nowych, genetycznie zmanipulowanych, opatentowanych roślin o niesprawdzonym bezpieczeństwie. Przede wszystkim jednak planują oni znieść obowiązujący de facto zakaz uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Osobom niezorientowanym, wyjaśniamy, że chodzi o tę samą niesprawdzoną, ryzykowną technologię modyfikacji genetycznej przy użyciu CRISPR, zastosowaną w szczepionkach mRNA COVID-19 firmy Pfizer i Moderna.

Komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, mówi o Zielonej Agendzie «Farm to Fork»: “Rolnicy będą musieli radykalnie przekształcić swoje metody produkcji i jak najlepiej wykorzystać rozwiązania technologiczne, cyfrowe i przestrzenne, aby zapoczątkować nową transformację w rolnictwie.”  A więc planują radykalną transformację. Już teraz brzmi to złowieszczo.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Wojciechowski

...

Jak obudzić świat – krok po kroku

Czy istnieje światowy spisek? - WEF, Wielki Reset

„Salon Ludzi Wolnych” - czy będzie wojna ?

Nie będziesz posiadał niczego i będziesz szczęśliwy - plan rządu światowego

...

Zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego wolnego od pestycydów do 25% w całej UE, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia pestycydów chemicznych o 30% do roku 2030, brzmi wspaniale dla osób niezorientowanych. Podobnie jak twierdzenia Monsanto i przemysłu GMO, że ich uprawy GMO zmniejszają zapotrzebowanie na pestycydy – mamy do czynienia z kłamstwem. UE używa go jako przynęty, aby wprowadzić radykalną zmianę w obecnych rygorystycznych zasadach UE dotyczących dopuszczenia roślin i zwierząt genetycznie modyfikowanych do produkcji rolnej. W dokumencie “Farm to Fork Green Deal” z maja 2020 roku, UE stwierdza, że Komisja “przeprowadza analizy potencjału nowych technik genomicznych w celu poprawy zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw żywności”. Chodzi o edycję genów – modyfikację genetyczną metodą CRISPR/Cas9.

Nowe techniki genomiczne

W kwietniu tego roku, Komisja UE opublikowała badanie na temat nowych technik genomicznych (NGT). Metody NGT pozwalają na produkcję roślin, a nawet zwierząt, których genom został zmodyfikowany. Raport twierdzi, że NGT, «techniki zmiany genomu organizmu, mogą potencjalnie przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii “od pola do stołu”». Sprawozdanie wzywa do “debaty publicznej” w celu zmiany surowych przepisów UE dotyczących zatwierdzania upraw GMO, które wymagają szeroko zakrojonych badań i etykietowania upraw GMO.

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19596-gene-edited-and-other-gm-crops-highly-unlikely-to-make-food-system-more-sustainable

Ustawa ta – z roku 2001 – skutecznie ograniczyła stosowanie GMO w całej UE w przeciwieństwie do USA, gdzie nieuregulowane GMO dominują w kluczowych uprawach. W roku 2018, Europejski Trybunał Sprawiedliwości – sąd UE, orzekł, że rośliny genetycznie modyfikowane powinny podlegać tym samym rygorystycznym przepisom, co organizmy genetycznie modyfikowane pierwszej generacji (GMO). Kluczem do Agendy Davos i unijnego programu Farm to Fork jest radykalne ograniczenie pestycydów, które mają być zastąpione przez uprawy genetycznie modyfikowane – rzekomo zdolne do zastąpienia pestycydów.

Komisja UE, w zmowie z Bayer-Monsanto i innymi członkami lobby agrobiznesu GMO, ciężko pracuje nad usunięciem tegoż sądowego ograniczenia. Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides (ta sama, która zainkasowała 4 miliony euro od Big Pharma, dokonując zakupu “szczepionek anty-Covid” – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003175_EN.html)odnosząc się do kwietniowego opracowania UE, powiedziała: “Badanie, które dziś publikujemy, stwierdza, że Nowe Techniki Genomiczne pozwalają promować zrównoważony rozwój produkcji rolnej, zgodnie z celami naszej strategii «Farm to Fork»”. Nowe Techniki Genomiczne to eufemizm dla upraw genetycznie zmodyfikowanych.

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19596-gene-edited-and-other-gm-crops-highly-unlikely-to-make-food-system-more-sustainable

 ---

Zielone oszustwo, czyli Nowy Czerwony Ład

ETS 2 czyli nowy podatek dla wszystkich od 1560 do 7 000 zł

Centrum edukacyjne samouczek o CO2

Nie ma zagrożenia klimatycznego

---

Franz Timmermans, wiceprezydent UE odpowiedzialny za «Zielony Ład», otwarcie przyznał się do tego, że obietnica dużych cięć w zużyciu pestycydów jest wyłącznie przynętą, sugerując, że będzie to możliwe dzięki zniesieniu ograniczeń w zakresie edycji genów. Powiedział on na niedawnej konferencji «Zielonego Tygodnia» UE, że celem UE jest danie rolnikom narzędzi do wdrożenia rolnictwa precyzyjnego i wykorzystania odkryć naukowych do optymalizacji materiału siewnego: “W ten sposób ograniczymy naszą zależność od pestycydów”. Precyzyjne rolnictwo i odkrycia naukowe w celu optymalizacji materiału siewnego to brukselski eufemizm dla masowego wprowadzenia niekontrolowanego edytowania genów. Timmermans kontynuował: “Przejście na rolnictwo ekologiczne nie oznacza, że wszyscy musimy skubać trawę i mieszkać w jaskiniach; powinniśmy korzystać z najnowszych technologii, które nas tam zaprowadzą.” Oznacza to używanie metody CRISPR do edycji genów.

https://sciencebusiness.net/news/member-states-want-commission-decide-use-gene-editing-animal-and-plant-breeding

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_CRISPR/Cas

https://pl.wikipedia.org/wiki/CRISPR

Tłumacząc na język przystępny, sednem «Farm to Fork» jest planowane obalenie orzeczenia sądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z roku 2018, które traktuje rośliny lub zwierzęta poddane edycji genów CRISPR według tych samych surowych “zasady ostrożności”, które obowiązują GMO. W przypadku braku jakichkolwiek ograniczeń, firmy zajmujące się edycją genów, takie jak Bayer-Monsanto, będą mogły swobodnie wprowadzać eksperymentalne i niesprawdzone genetycznie zmienione rośliny i zwierzęta do naszej diety – bez etykietowania.

Tego rodzaju wolny od ograniczeń reżim edycji genetycznej istnieje już w USA, gdzie USDA i organy regulacyjne zezwalają na stosowanie oleju sojowego zmodyfikowanego genami CRISPR, grzybów, które nie brązowieją, pszenicy z większą ilością błonnika, wysokoplennych pomidorów, rzepaku odpornego na herbicydy i ryżu, który nie absorbuje zanieczyszczeń gleby w miarę wzrostu. https://phys.org/news/2019-03-gene-edited-food-quietly-restaurant-cooking.html

Wśród amerykańskich projektów dotyczących zwierząt, w produkcji których zastosowano inżynierię genetyczną, znajdują się tak kontrowersyjne projekty, jak krowy, które rodzą wyłącznie cielęta płci męskiej – dzięki metodzie CRISPR; świnie, które nie wymagają kastracji; krowy mleczne bez rogów oraz sumy o zwiększonej masie mięśni, również stworzone przy użyciu CRISPR. https://crispr-gene-editing-regs-tracker.geneticliteracyproject.org/united-states-animals/. Ślinka napływa do ust… (na takie smakołyki)

Metoda CRISPR: Ogromne zagrożenia – brak korzyści

Największe naciski lobbingowe mające na celu usunięcia przepisów UE dotyczących genetycznie modyfikowanych upraw lub zwierząt pochodzą od Bayer-Monsanto i innych gigantów agrobiznesu GMO, w tym Syngenty, BASF i DowDupont’s Corteva. W listopadzie 2020, Liam Condon, prezes Bayer-Monsanto Crop Science Division powiedział podczas konferencji Bayer Future of Farming, że Bayer lobbuje “bardzo mocno”, aby zmienić unijne przepisy dotyczące GMO i zliberalizować edytowanie genów. Condon stwierdził: “Naciskamy bardzo mocno, ponieważ uregulowania powinny dogonić technologię i pozwolić na wykorzystanie tej technologii, [nie tylko] z korzyścią dla Europejczyków, a także dla innych populacji na całym świecie, które wzorują się na Europie w sprawie regulacji”. Condon nazwał edycję genów i technologię CRISPR “niesamowitym przełomem”, który pozwoliłby rolnictwu stać się bardziej zrównoważonym. https://gmwatch.org/en/news/archive/2020-articles/19598-bayer-lobbying-very-strongly-to-change-eu-s-gmo-regulations-to-exempt-gene-editing To, co Condon pominął, to fakt, że deregulacja upraw genetycznie zmodyfikowanych umożliwi Bayer-Monsanto i innym głównym firmom GMO pobieranie opłat od rolników za ich opatentowane “zrównoważone” nasiona.

Genetyczne edytowanie roślin i zwierząt wcale nie jest wolne od ryzyka, jak się twierdzi. Technologia ta nie jest w ogóle ani precyzyjna, ani kontrolowana i często prowadzi do nieprzewidzianych rezultatów, takich jak niezamierzone zmiany genetyczne, a nawet niezamierzone dodanie obcego DNA (należącego do innych gatunków) lub nawet całych obcych genów do genomu organizmów poddanych edycji genów.

Jest to wciąż nowa, eksperymentalna technlogia. Jej zwolennicy, tacy jak Bayer-Monsanto, twierdzą, że edytowanie genów roślin jest precyzyjne. Jednak badania wykazały, że jest to dalekie od udowodnienia. Dr Allison K Wilson z The Bioscience Resource Project twierdzi, że “metody edycji genów roślin są również podatne na wprowadzanie UTs (niezamierzonych cech lub uszkodzeń genetycznych)… nowe dane pochodzące zarówno od zwierząt jak i roślin wskazują, że edytowanie genów może powodować niezamierzone mutacje w miejscu docelowym lub w jego pobliżu. Zalicza się do nich wprowadzenie wektorowego, bakteryjnego i innego zbędnego DNA, oraz niezamierzone wprowadzenie dużych delecji i rearanżacji DNA.”

https://www.genomeweb.com/gene-silencinggene-editing/crispr-genome-editing-may-cause-more-complex-rearrangements-deletions

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05736-3

To nie są drobne wady, które można zignorować. Wilson podsumowuje, że “rezultaty edycji genów roślin są nieprecyzyjne i nieprzewidywalne, oraz że w zależności od kombinacji użytych technik, edycja genów może być wysoce mutagenna. Podczas gdy w teorii, może kiedyś stanie się możliwe stworzenie genetycznie zmodyfikowanej uprawy, która spełnia szerokie wymagania zrównoważonego rolnictwa – w praktyce wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek stało się to realne.”

Według analizy strategii UE «Farm to Fork» przeprowadzonej przez Global Ag Media: “Skutkiem wdrożenia tychże strategii będzie bezprecedensowe zmniejszenie zdolności produkcyjnych UE i dochodów jej rolników. Wszystkie sektory wykazują spadek produkcji od 5% do 15%, przy czym najbardziej dotknięte są sektory hodowlane… Tymczasem, niezależnie od scenariusza, ceny produkcji wykazują wzrost netto o około 10%, co ma negatywny wpływ na dochody większości rolników”.

Unijny związek rolników Copa-Cogeca ostrzega, że polityka ta doprowadzi do bezprecedensowego zmniejszenia zdolności produkcyjnych w rolnictwie. Ale to właśnie jest prawdziwym zamiarem “zrównoważonego rolnictwa”.

https://www.thepoultrysite.com/news/2021/08/opinion-eus-assessment-of-the-farm-to-fork-strategy-presents-inconvenient-truths

Davos i unijny program «Farm to Fork»

Radykalna “zielona agenda” UE «Farm to Form» znajduje swoje echo w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które już w roku 2014 promowało to, co określiło jako “Enabling Trade: From Farm to Fork”.

W raporcie WEF ze stycznia 2018 roku stwierdzono, że “technologie edycji genów, takie jak CRISPR-Cas, mogą zapewnić sposób na osiągnięcie wielocechowych ulepszeń, powodując stopniową zmianę wydajności, jednocześnie poprawiając odporność na suszę i zawartość odżywczą pożywienia”. Raport został opracowany wspólnie z McKinsey & Co w ramach inicjatyw WEF Food Security and Agriculture Initiatives oraz ich Great Reset-u. Partnerami Forum WEF są Bayer, Syngenta, BASF.

Według strony internetowej WEF: “Światowe Forum Ekonomiczne na swoim dorocznym spotkaniu w Davos w styczniu 2020 roku zgromadziło liderów z branży i biznesu wraz z wiceprezesem Fransem Timmermansem, aby zbadać, w jaki sposób przyspieszyć Europejski Zielony Ład”. Obecny był również Liam Condon z firmy Bayer, a także szefowie firm Syngenta i BASF. https://www.weforum.org/communities/ceo-action-group-for-a-european-green-deal

Jeśli sektor rolnictwa Unii Europejskiej objęty zostanie reżimem organizmów genetycznie modyfikowanych – a w konsekwencji jego produkcja zostanie radykalnie ograniczona – doprowadzi to do jeszcze większych niedoborów żywności na całym świecie. Taki jest plan Davos wraz z ich eugenicznym programem Wielkiego Resetu – COVID-19. Nazywanie tego «Od pola do stołu» («Farm to Fork») sprawia, że sprawa wygląda na nieszkodliwą. Ale w rzeczywistości jest całkiem inaczej.

https://journal-neo.org/2021/09/29/farm-to-fork-how-the-eu-and-the-davos-cabal-plan-to-control-agriculture/

Teksty archiwalne:

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16805&Itemid=55

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17460&Itemid=55

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16751&Itemid=55

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16764&Itemid=55

 

14 marzec 2024

- Powiedz mi, po co jest ten miś? - Właśnie, po co? - Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta . Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skale naszych możliwośc i....

12 marzec 2024

Mamy teraz do czynienia z jakąś obsesją, z zieloną religią - zamiast z wiedzą, dbaniem o interesy własnego kraju i pragmatyzmem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca i były prezes Optimusa, obecnie m.in....

08 marzec 2024

Ilekroć słyszymy słowo “zrównoważony”, dobrze by było, byśmy krytycznie przyjrzeli się temu, co kryje się za ładnie brzmiącymi określeniami. W przypadku globalistycznej Agendy 2030 – z jej 17 zrównoważonymi celami zaplanowanymi do roku 2030, ten...

02 marzec 2024

Adolf Hitler chciał zjednoczyć Stary Kontynent pod „socjalistycznym przywództwem narodu niemieckiego”. Jego plan do złudzenia przypomina założenia, które legły u podstaw Unii Europejskiej. „Własność prywatna ma być zniesiona lub rozszerzona” głoszą...

01 marzec 2024

Niniejszy tekst stanowi uzupełnienie publikowanego na łamach naszego portalu cyklu „Współczesne korzenie klimatyzmu”. W cyklu tym skupialiśmy się na przedstawieniu historycznego zarysu rozwoju eko-klimatystycznej agendy. Tym razem rozważamy jej...

01 marzec 2024

Czerwony ład unijny Miesiąc miodowy z Unią Europejską już dawno za nami, a teraz rozwija się szara codzienność związku. Okazuje się więc, że związek ten nie jest ani z miłości, ani z rozsądku. Nie jest również małżeństwem, to bowiem zakłada równość...

03 listopad 2023

Klimat = kryzys zdrowia publicznego. Odpowiedź ma związek z traktatem pandemicznym i lockdownami klimatycznymi. Globalna elita planuje wprowadzić niemal stały „globalny stan wyjątkowy” poprzez przemianowanie zmian klimatycznych na „kryzys zdrowia...

23 październik 2023

Ciągle słyszymy o nadchodzącym poważnym kryzysie związanym ze zmianą klimatu. Jak niszczymy naszą planetę, nieświadomie przyczyniając się do potencjalnych katastrofalnych klęsk głodu, powodzi i fal upałów… poprzez nasze zaniedbanie w kwestii zmian...

16 wrzesień 2023

Od lata 2022 roku obowiązuje Karta Sieci Dziennikarstwa Klimatycznego umożliwiająca odpowiednio alarmistyczne raportowanie klimatyczne. Podpisało się pod nią wielu dziennikarzy, w tym Özden Terli i kilku dziennikarzy z ARD (pierwszy program...

05 wrzesień 2023

Zielony Nowy Ład to po prostu dawna frakcja czerwonych przebrana za zielonych. Nie dajcie się oszukać, bo to nic innego jak Nowy Czerwony Ład. "Książka Marca Morano Zielone oszustwo to zbiór faktów naukowych i politycznych dotyczących Zielonego...

02 wrzesień 2023

Wprowadzenie ETS 2 sprawi, że właściciel przeciętnej wielkości średnio ocieplonego domu opalanego węglem może spodziewać się nawet 1000 - 1700 zł rocznej opłaty. ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Obowiązuje od...

01 wrzesień 2023

Odwiedź nasze NOWOŚĆ Centrum edukacyjne CO 2 Aktualności Publikacje Całość https://co2coalition.org/fact_category/temperature-through-time/ Fakt nr 1 Trwający 140 milionów lat trend niebezpiecznie malejącego poziomu emisji CO2. Fakt nr 2 Efekt...

29 sierpień 2023

TOM HARRIS , 21 GRUDNIA 2015 - Słuchając przedstawicieli ONZ i rządu ogłaszających porozumienie paryskie mające na celu „uratowanie planety” przed katastrofą klimatyczną spowodowaną przez człowieka, nie można powstrzymać się od zastanawiania, czy...

29 sierpień 2023

Tę pilną wiadomość przygotowała grupa 1609 naukowców i specjalistów z całego świata. Nauka o klimacie powinna być mniej polityczna, natomiast polityka klimatyczna powinna być bardziej naukowa. W swoich prognozach globalnego ocieplenia, naukowcy...

29 sierpień 2023

Do 2009 r. „32 000 naukowców podpisało „Projekt petycji”, z czego ponad 9 000 posiadało doktoraty, głosząc, że człowiek nie jest główną przyczyną ocieplenia i że ocieplenie to nie będzie katastrofalne”. Dziś nie usłyszycie wielu naukowców...

28 sierpień 2023

W tym artykule dokonano przeglądu najnowszej bibliografii dotyczącej szeregów czasowych niektórych ekstremalnych zdarzeń pogodowych i powiązanych wskaźników reakcji, aby zrozumieć, czy wykrywalny jest wzrost intensywności i/lub częstotliwości....

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.