Ze wspomnień młodego ekologisty, który się zestarzał:

1966: Ropa zniknie w ciągu dziesięciu lat
1967: Prognoza głodu na świecie do 1975 r.
1968: Przeludnienie rozszerzy się na cały świat
1969: Wszyscy znikną w chmurze błękitnej pary do 1989 roku.
1970: Świat wykorzysta wszystkie swoje zasoby naturalne do 2000 r.
1970: Obywatele miast będą potrzebowali masek przeciwgazowych do 1985 r.
1970: Nagromadzenie azotu spowoduje, że cały teren stanie się nieużyteczny.
1970: Rozpadające się zanieczyszczenia zabiją wszystkie ryby.
1970s: Zabójcze pszczoły!
1970: Epoka lodowcowa do 2000 roku


1970: Ameryka Podlega reglamentacji wody do 1974 r. i reglamentacji żywności do 1980 r.
1971: Nowa epoka lodowcowa nadchodzi do 2020 r. lub 2030 r.
1972: Nowa Epoka Lodowcowa do 2070
1972: Ropa naftowa wyczerpana w ciągu 20 lat
1974: Satelity kosmiczne pokazują szybko nadchodzącą nową epokę lodowcową.
1974: Kolejna epoka lodowcowa?
1974: Wyczerpanie ozonu "Wielkie niebezpieczeństwo dla życia
1976: Konsensus naukowy Ochłodzenie Planety , głód nieuchronny
1977: Ministerstwo Energii mówi, że szczyt wydobycia ropy nastąpi w latach 90.
1978: Nie ma końca w 30-letniej tendencji do ochładzania.

klimatocieplenieoziembienia

1980: Kwaśny deszcz zabija życie w jeziorach
1980: Najwyższy poziom cen ropy naftowej w 2000 r.
1988: Regionalne susze (które nigdy nie miały miejsca) w latach 90.
1988: Temperatury w DC biją rekordy wysokości
1988: Wyspy Malediwy znajdą się pod wodą do 2018 roku (nie są)
1989: Wzrost poziomu morza zniszczy narody, jeśli nic nie zostanie zrobione do 2000r.
1989: Nowojorska Zachodnia Boczna Autostrada pod wodą do 2019 ( i nie jest).
1996: Najwyższy poziom cen ropy naftowej w 2020 r.
2000: Dzieci nie będą wiedziały, czym jest śnieg.
2002: Głód w 10 lat, jeśli nie zrezygnujemy z jedzenia ryb, mięsa, a. Mleczarstwo
2002: Najwyższy poziom cen oleju w 2010
2004: Wielka Brytania będzie Syberią do 2024 r.
2005: Manhattan Podwodny do 2015 r.
2006: Super huragany!
2008: Arktyka będzie wolna od lodu do 2018 roku
2008: Klimatyczny Geniusz AI Gore Przewiduje Arktykę wolną od lodu do 2013 r.
2009: Geniusz klimatyczny Książę Karol mówi, że mamy 96 miesięcy na uratowanie świata.
2009: Premier Wielkiej Brytanii mówi 50 dni na "Ratowanie planety przed katastrofą".
2009: Geniusz klimatyczny Al Gore przesuwa 2013 Przewidywanie Arktyki wolnej od lodu do 2014 r.
2013: Arktyka - bez lodu do 2015 r.
2014: Tylko 500 dni do czasu "Chaosu klimatycznego
2019: Hej Greta, musisz ich przekonać, że tym razem naprawdę do tego dojdzie"

 

 11 kwietnia 1998Wielu naukowców zajmujących się zmianami klimatycznymi nie zgadza się z twierdzeniem, że globalne ocieplenie ma miejsce

 konecswata2010

 -  Apokaliptyczny ton, jaki Smith przyjął w odniesieniu do środowiska, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.  W swoim artykule wstępnym Smith stwierdza: „praktycznie wszyscy naukowcy zgadzają się, że globalne ocieplenie ma miejsce”. Globalne ocieplenie dołącza teraz do listy „tego, co wszyscy wiedzą”.

To, czy większość naukowców spoza klimatologii wierzy, że globalne ocieplenie ma miejsce, jest mniej istotne niż to, czy wierzą w to klimatolodzy. List podpisany przez ponad 50 czołowych członków Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego ostrzegał przed polityką promowaną przez grupy nacisku na środowisko. „Inicjatywy polityczne wywodzą się z wysoce niepewnych teorii naukowych. Opierają się one na niepotwierdzonym założeniu, że katastrofalne globalne ocieplenie jest następstwem spalania paliw kopalnych i wymaga natychmiastowych działań. Nie zgadzamy się.” Ci, którzy podpisali list, reprezentują przeważającą większość naukowców zajmujących się zmianami klimatycznymi w Stanach Zjednoczonych, jest ich około 60. McMichael i Haines cytują raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 1995 r., który, jak się powszechnie uważa, „ udowodnić”, że nastąpiła zmiana klimatyczna wywołana przez człowieka. 

Pierwotny projekt dokumentu tego nie przewidywał. Stało się tak, że podsumowanie decydentów (które stało się przesłaniem dla polityków) zmieniło wnioski naukowców. To skłoniło dr Fredericka Seitza, byłego szefa Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, do napisania: „W ciągu ponad sześćdziesięciu lat bycia członkiem amerykańskiej społeczności naukowej… nigdy nie byłem świadkiem bardziej niepokojącego zniekształcenia zasad recenzowania niż wydarzenia, które doprowadziły do ​​powstania niniejszego raportu IPCC”. 

W kształtowaniu polityki należy kierować się udowodnionymi faktami, a nie spekulacjami. Większość członków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu uważa, że ​​obecne modele klimatyczne nie odzwierciedlają dokładnie układu atmosfera-ocean. Pomiary wykonane za pomocą satelitów nie wskazują na globalne ocieplenie, ale na ochłodzenie o 0,13°C w latach 1979–1994.  Ponadto, skoro teoria globalnego ocieplenia zakłada maksymalne ocieplenie na biegunach, dlaczego średnia temperatura w Arktyce spadła o 0,88°C przez ostatnie 50 lat? 

----------

Globalne ocieplenie - raport większości

W najnowszym raporcie na temat zmian klimatu 650 najwybitniejszych autorytetów z dziedziny nauk o Ziemi, podważyło przypisywanie człowiekowi wywoływanie efektu cieplarnianego. Najnowszy 231-stronnicowy raport firmuje aż 650 sław z dziedziny meteorologii, fizyki, chemii, geologii, geofizyki i ochrony środowiska. Jest to grupa naukowców dwunastokrotnie większa od pracujących dla Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC - International Panel on Climat Change) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Prof. Geoffrey G. Duffy z Uniwersytetu Auckland z Nowej Zelandii, uważa, że podwojenie, lub nawet trzykrotne zwiększenie obecnych emisji dwutlenku węgla, nie będzie miało żadnego wpływu na klimat. Portugalski profesor Dolgado Domingos, uznaje ideologię lansującą niebezpieczeństwo ze strony dwutlenku węgla, jako "niebezpieczny nonsens" oraz "instrument społecznej kontroli". "Emisje dwutlenku węgla są bez znaczenia. geolog Jack Schmidt: "Lęk przed globalnym ociepleniem jest używany jako polityczne narzędzie, służące zwiększeniu kontroli rządu nad życiem, dochodami i podejmowaniem decyzji przez Amerykanów".

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/katastrofa-co2/157-klimatyczni-oszusci-znow-osmieszeni-cztery-demaskujace-artykuly

---------------

Petycja 31 tysięcy naukowców przeciwko propagandzie "globalnego ocieplenia" 

Ponad 31 tysięcy naukowców amerykańskich, w tym ponad 9 tysięcy z tytułami doktorskimi w takich dziedzinach jak klimatologia, meteorologia czy badań środowiska, podpisało petycję odrzucającą powszechnie propagowany mit "globalnego ocieplenia" będący jakoby konsekwencją efektem działalności człowieka na Ziemi mającego wytwarzać zgubne "gazy cieplarniane".

"Nie ma żadnych przekonujących wyników badań wskazujących na korelację pomiędzy wytwarzanymi przez człowieka gazami takimi jak dwutlenek węgla czy metan, które mają powodować w przyszłości katastrofę ocieplenia ziemskiej atmosfery i zaburzenia klimatu Ziemi" - stwierdza petycja i podkreśla,

że "Wręcz przeciwnie: istnieją silne materiały badań naukowych wskazujące na to, że wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze powoduje pozytywne skutki dla środowiska fauny i flory na Ziemi."

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/katastrofa-co2/157-klimatyczni-oszusci-znow-osmieszeni-cztery-demaskujace-artykuly

-----

Klimatyczni oszuści znów ośmieszeni - cztery demaskujące  artykuły. Ekolodzy nas oszukują?

Hakerzy wykradli i zamieścili w Internecie materiały sugerujące, że sami naukowcy nie wierzą w globalne ocieplenie ...  Po czym opublikowali w Internecie około tysiąca e-maili oraz 3 tysiące innych poufnych dokumentów. Ujawnione materiały wywołały prawdziwą burzę. Jak twierdzi amerykański dziennik The Wall Street Journal”, na podstawie prowadzonej przez ponad dziesięć lat korespondencji między naukowcami z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych można dojść do wniosku, że teza o odpowiedzialności człowieka za globalne ocieplenie została po prostu wymyślona.

W niektórych wiadomościach autorzy przyznają, że są sfrustrowani z powodu niemożności znalezienia twardych dowodów na twierdzenie, że to działalność człowieka powoduje ocieplanie klimatu. Prawda jest taka, że w obecnej chwili nie możemy wytłumaczyć braku ocieplania – i to jest farsa, że nie możemy” – przyznał w jednym z listów Kevin Trenberth z amerykańskiego Centre for Atmospheric Research..

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/katastrofa-co2/157-klimatyczni-oszusci-znow-osmieszeni-cztery-demaskujace-artykuly

16 wrzesień 2023

Od lata 2022 roku obowiązuje Karta Sieci Dziennikarstwa Klimatycznego umożliwiająca odpowiednio alarmistyczne raportowanie klimatyczne. Podpisało się pod nią wielu dziennikarzy, w tym Özden Terli i...

05 wrzesień 2023

Zielony Nowy Ład to po prostu dawna frakcja czerwonych przebrana za zielonych. Nie dajcie się oszukać, bo to nic innego jak Nowy Czerwony Ład. "Książka Marca Morano Zielone oszustwo to zbiór faktów...

02 wrzesień 2023

Wprowadzenie ETS 2 sprawi, że właściciel przeciętnej wielkości średnio ocieplonego domu opalanego węglem może spodziewać się nawet 1000 - 1700 zł rocznej opłaty. ETS to unijny system handlu...

01 wrzesień 2023

Odwiedź nasze NOWOŚĆ Centrum edukacyjne CO 2 Aktualności Publikacje Całość https://co2coalition.org/fact_category/temperature-through-time/ Fakt nr 1 Trwający 140 milionów lat trend niebezpiecznie...

29 sierpień 2023

TOM HARRIS , 21 GRUDNIA 2015 - Słuchając przedstawicieli ONZ i rządu ogłaszających porozumienie paryskie mające na celu „uratowanie planety” przed katastrofą klimatyczną spowodowaną przez człowieka,...

29 sierpień 2023

Tę pilną wiadomość przygotowała grupa 1609 naukowców i specjalistów z całego świata. Nauka o klimacie powinna być mniej polityczna, natomiast polityka klimatyczna powinna być bardziej naukowa. W...

29 sierpień 2023

Do 2009 r. „32 000 naukowców podpisało „Projekt petycji”, z czego ponad 9 000 posiadało doktoraty, głosząc, że człowiek nie jest główną przyczyną ocieplenia i że ocieplenie to nie będzie...

28 sierpień 2023

W tym artykule dokonano przeglądu najnowszej bibliografii dotyczącej szeregów czasowych niektórych ekstremalnych zdarzeń pogodowych i powiązanych wskaźników reakcji, aby zrozumieć, czy wykrywalny...

28 sierpień 2023

Ze wspomnień młodego ekologisty, który się zestarzał: 1966: Ropa zniknie w ciągu dziesięciu lat 1967: Prognoza głodu na świecie do 1975 r. 1968: Przeludnienie rozszerzy się na cały świat 1969:...

27 sierpień 2023

Strach klimatyczny to nic innego jak kolejne oszustwo przypominające covid, narzędzie służące przejęciu władzy i wymazaniu naszych wolności . Nie ma żadnego zagrożenia, a nawet gdyby istniało,...

27 sierpień 2023

Fundacja na rzecz Polityki Globalnego Ocieplenia publikuje nowy raport dokumentujący, jak 30 lat nieudanych polityk klimatycznych doprowadziło do najgorszego w Europie kryzysu związanego z kosztami...

26 sierpień 2023

W zeszłym tygodniu starszy poseł do parlamentu z ramienia brytyjskiej Partii Pracy wystąpił w telewizji, żądając od Wielkiej Brytanii – a może nawet całego świata – przyjęcia „stopy wojennej” w celu...

18 sierpień 2023

Mędrcy z Bruksel i najwidoczniej doszli do wniosku, że utrzymanie poziomu zamożności społeczeństw, zwłaszcza tzw. starej Unii, gdzie dominuje klasa średnia, czyli Niemiec, Francji, Belgii, Holandii...

01 sierpień 2023

Nicole Schwab, współdyrektorka Światowego Forum Ekonomicznego, Platformy na rzecz przyspieszenia rozwiązań opartych na przyrodzie i 1t.org, prywatnie córka Klausa Schwaba, powiedziała w czerwcu 2020...

28 lipiec 2023

Wielkiej Brytanii wszyscy wiemy, że to lato było do niczego. W czerwcu mieliśmy kilka tygodni wspaniałego słońca i od tego czasu jest cholernie nieszczęśliwie. Było zimno, mokro i pies ma stopę...

28 lipiec 2023

Szum w doniesieniach o zmianach klimatycznych jest taki, że według Światowej Organizacji Meteorologicznej pięć najgorętszych dni w ciągu ostatnich 100 000 lat miało miejsce w zeszłym tygodniu....

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.