Sekretarz generalny ONZ António Guterres oznajmił zakończenie ery globalnego ocieplenia i nastanie ery globalnego wrzenia planety. Na w czwartkowym przemówieniu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Guterres skupił się na nowych danych opublikowanych przez Unię Europejską i Światową Organizację Meteorologiczną, ogłaszając, że lipiec będzie najgorętszym miesiącem w historii. Guterres straszył w przemówieniu, że dla ogromnych części Ameryki Północnej, Azji, Afryki i Europy lato jest szczególnie okrutne, że to katastrofa dla całej planety: „Rekordowe upały dotykające społeczności na całym świecie są spowodowane zmianami klimatu i chociaż zjawisko to było przewidywane od dawna, tempo zmian jest druzgocące. Dla naukowców jest to jednoznaczne - winni są ludzie.

W swoim przemówieniu Guterres podkreślił również, że kraje muszą inwestować w środki adaptacyjne. "Ekstremalna pogoda staje się nową normalnością" - powiedział. "Wszystkie kraje muszą reagować i chronić swoich obywateli przed upałami, śmiertelnymi powodziami, burzami, suszami i szalejącymi pożarami"

https://mariuszjagora.substack.com/p/lockdown-ratunek-dla-klimatu

totyco2.jpg

 

Klimatyczne „qui pro quo”

20 lat po swoim słynnym wystąpieniu Hansen przewidywał, że za pięć do dziesięciu lat Arktyka będzie latem wolna od lodu morskiego. W rzeczywistości dane z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego pokazują, że objętość arktycznego lodu morskiego była w 2018 roku najwyższa od 2005 r. – lód nie znika, staje się coraz grubszy.

W 1988 roku Hansen przewidywał, że upały spowodują tak szybkie parowanie wód śródlądowych, że Wielkie Jeziora wyschną. W rzeczywistości dane NOAA pokazują, że poziom wody w Wielkich Jeziorach znacznie wzrósł i jest obecnie bliski rekordowego poziomu.

W innej prognozie z 1988 roku James Hansen przewidywał, że w ciągu 30 lat dolny Manhattan znajdzie się pod wodą, ten sam los spotka Westside Highway, która biegnie wzdłuż rzeki Hudson. Cóż, poziom morza jest dokładnie taki sam jak 30 lat temu - dolny Manhattan i Westside Highway wciąż znajdują się znacznie powyżej poziomu wody.

Jak to możliwe, że po 30 latach weryfikacji przepowiedni Hansena nadal uważany jest on za klimatycznego profetę? Bo tu nie o klimat chodzi. Wyjaśnia to były urzędnik ONZ ds. klimatu Ottmar Edenhofer, który w latach 2008-2015 współprzewodniczył grupie roboczej ds. łagodzenia zmian klimatu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC): "Trzeba uwolnić się od iluzji, że międzynarodowa polityka klimatyczna jest polityką środowiskową. To nie ma już prawie nic wspólnego z polityką środowiskową, z problemami takimi jak wylesianie czy dziura ozonowa". Jaki jest więc cel polityki środowiskowej? "Poprzez politykę klimatyczną dokonujemy de facto redystrybucji światowego bogactwa" - powiedział Edenhofer.

https://mariuszjagora.substack.com/p/klimatyczne-qui-pro-quo

  --- * ---

Prawdziwy powód zmian klimatycznych.   

Antropogeniczna teoria zmiany klimatu z powodu emisji CO2 kontra cykle Milankovitcha i ruch inercjalny Słońca

euchsloncaco2

Modele Układu Słonecznego, o których uczymy się od dzieciństwa, były nadmiernymi uproszczeniami, wpoiły nam przekonanie, że Układ Słoneczny ma regularne orbity, także orbita Ziemi. Jednak w rzeczywistości tak nie jest: nie tylko Ziemia przechyla się i obraca podczas swojej orbity, ale jej orbita jest elipsą, co oznacza, że odległość ziemi od Słońca nie jest stała.

Cykle Milankovitcha opisują, jak stosunkowo niewielkie zmiany w ruchu Ziemi wpływają na klimat planety. Cykle zostały nazwane na cześć Milutina Milankovitcha, serbskiego astrofizyka, który zaczął badać przyczyny starożytnych epok lodowcowych na Ziemi we wczesnych latach 1900. Ziemia doświadczyła ostatnich epok lodowcowych podczas epoki plejstocenu, która trwała od 2,6 miliona lat temu do 11 700 lat temu. Przez tysiące lat nawet bardziej umiarkowane regiony kuli ziemskiej były pokryte lodowcami i pokrywami lodowymi. Aby ustalić, jak Ziemia mogła doświadczyć tak ogromnych zmian w klimacie w czasie

Przestudiował zmiany położenia Ziemi przez ostatnie 600 000 lat i obliczył zmienne ilości promieniowania słonecznego wynikające ze zmieniających się parametrów orbitalnych Ziemi

Żadne ustawienie planet w stosunku do Słońca nie powtarza się dokładnie, ponieważ Układ Słoneczny jest chaotyczny, zawierający wewnętrzną losowość. W rezultacie żadne dwie orbity słoneczne w kształcie epitrochoidy nie są takie same. Niemniej jednak można je podzielić na osiem charakterystycznych wzorów, z których każdy trwa około 179 lat, co jest również czasem potrzebnym planetom na ponowne zajęcie w przybliżeniu tych samych pozycji względem siebie i Słońca. W tym czasie Słońce wykonuje około dziewięciu orbit, czyli jeden cykl planetarny.

Zmiany klimatyczne to coś bardziej wielobarwnego niż czarno-biała narracja o zabójczym wpływie na planetę gazu, który stanowi 0,04% składu atmosfery, i który jest nawozem dla roślin.

https://mariuszjagora.substack.com/p/prawdziwy-powod-zmian-klimatycznych

 --- * ---

Polityka klimatyczna to próba redystrybucji światowego bogactwa i zasobów.

Klimatyści na marksistowskiej drodze to stworzenia Nowego Lepszego Świata.

W 2010 roku Ottmar Edenhofer udzielił wywiadu Bernhardowi Pötterowi w Neue Zürcher Zeitung w którym powiedział: „Ochrona klimatu nie ma już prawie nic wspólnego z ochroną środowiska. Następny światowy szczyt klimatyczny w Cancún jest w rzeczywistości szczytem gospodarczym, który dotyczy dystrybucji zasobów. Dużym błędem jest omawianie polityki klimatycznej w oderwaniu od wielkich kwestii globalizacji. Szczyt nie jest konferencją klimatyczną, ale jedną z największych konferencji gospodarczych od czasów II wojny światowej. Trzeba powiedzieć jasno: poprzez politykę klimatyczną de facto redystrybuujemy światowe bogactwoTo oczywiste, że właściciele węgla i ropy nie są z tego powodu zadowoleni. Musimy pozbyć się iluzji, że międzynarodowa polityka klimatyczna jest polityką środowiskową. Nie ma ona prawie nic wspólnego z polityką ochrony środowiska, z problemami takimi jak zamieranie lasów czy dziura w warstwie ozonowej”.

Christiana Figueres, liderka w dziedzinie globalnych zmian klimatu, była Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w latach 2010-2016 podczas konferencji prasowej w październiku 2015 r w Brukseli przyznała, że celem działaczy na rzecz ochrony środowiska nie jest uratowanie świata przed katastrofą ekologiczną, ale zniszczenie kapitalizmu:

 Celem jest zniszczenie systemu wolnorynkowego, a kwestie klimatyczne to narzędzie, pretekst do wykorzenienia jedynego systemu gospodarczego w historii, który przyczynił się do wzrostu dobrobytu ogółu społeczeństwa

https://mariuszjagora.substack.com/p/polityka-klimatyczna-to-proba-redystrybucji

 --- * ---

Polityka klimatyczna – kto na tym zarabia, a kto traci

Oficjalnie system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) został utworzony w celu przeciwdziałania „globalnemu ociepleniu” poprzez pobieranie opłat za prawo do emisji dwutlenku węgla (CO2

Wyśrubowane cele klimatyczne, które narzuca Komisja Europejska sprzyjają spekulacjom i przynoszą olbrzymie zyski instytucjom finansowym

Na rosnących cenach praw do emisji CO2 zarabiają także państwa członkowskie. „W kwietniu dochody państwa z tytułu sprzedanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla wyniosły 2,1 miliarda złotych, a od początku 2021 roku ich wartość przekroczyła już 5,7 miliarda PLN. Natomiast w całym 2020 roku Polska zarobiła na ich sprzedaży aż 12,1 miliarda złotych. Z kolei w 2019 sprzedano ich jeszcze więcej za kwotę sięgającą niemal 11 miliardów PLN. Jak więc widzimy, na rosnących cenach praw do emisji CO2 zarabia budżet naszego państwa. I to wprost gigantyczne kwoty” – przytacza portal Portfel Polaka

polskazyskico2

Kto na tym traci

Według raportu banku UBS z 2011 roku, koszt ETS dla europejskiej gospodarki wyniósł do tej pory 287 miliardów dolarów, a jego wpływ na ograniczenie emisji CO2 był „bliski zeru”. Szwajcarski gigant bankowy twierdzi w raporcie, że unijny system handlu uprawnieniami do emisji kosztował konsumentów na kontynencie 287 miliardów dolarów za "prawie zerowy wpływ" na redukcję emisji dwutlenku węgla. UBS Investment Research stwierdził, że gdyby te miliardy dolarów, które europejski system handlu uprawnieniami do emisji kosztował konsumentów, zostało wykorzystane w ukierunkowanym podejściu do zastąpienia najbrudniejszych elektrowni w UE, emisje mogłyby zostać zmniejszone o 43 procent "zamiast prawie zerowego wpływu na handel emisjami".

Na rosnących cenach praw do emisji CO2 tracą firmy z branży przemysłowej ale w konsekwencji największy ciężar poniosą wszyscy obywatele Unii Europejskiej korzystający z energii elektrycznej i ciepła sieciowego. W 2022 roku Rzeczpospolita cytuje wyliczenia analityków Banku Pekao, których zdaniem udział kosztów uprawnień do emisji CO2 w produkcji energii elektrycznej wynosił na początku 2022 roku 61%, prognozując, że w kolejnym roku może on sięgnąć ponad 70%

https://mariuszjagora.substack.com/p/polityka-klimatyczna-kto-na-tym-zarabia

 --- * ---

W 1590 roku aresztowano w Szkocji starszą kobietę o imieniu Agnes Sampson. Została postawiona w stan oskarżenia, a następnie osądzona i  uznana za winną i skazana na śmierć. Została skazana za zmiany klimatyczne.
Dziś, w naszej rzekomo oświeconej erze, pęd do obwiniania „grzesznych i samolubnych jednostek” za "przeciwne wiatry" lub "pogodę masowego rażenia” jest tak intensywny, jak w Małej Epoce Lodowcowej. Polowanie na czarownice klimatyczne ma się nadal dobrze
Polowania na czarownice w Europie w połowie zeszłego tysiąclecia były nierozerwalnie związane z obawami dotyczącymi zmian klimatycznych. Była to era Małej Epoki Lodowej, okresu trwającego od 1300 do 1850 roku, podczas którego półkula północna doświadczała wyjątkowo mroźnych zim. Wpływ Małej Epoki Lodowej był druzgocący. Mroźna pogoda gwałtownie zakłóciła zbiory w Europie, zwłaszcza zbiory zbóż. Po szczególnie mroźnych okresach w XVI wieku minęło 180 lat, zanim zbiory zbóż powróciły do poprzedniego poziomu
Kobiety z North Berwick mogą być postrzegane jako jedne z pierwszych ofiar histerii związanej ze zmianami klimatu, chęci zrzucenia winy za anomalie pogodowe na „nikczemne istoty ludzkie”. W Europie między 1500 a 1700 rokiem zmiany klimatu były często zarzutem stawianym czarownicom.
 
Dziś co prawda nie grozi nikomu spalenie na stosie czy rozrywanie linami, jak za czasów biednej pani Sampson. Nie używamy już nawet słowa "czarownice". Zamiast tego mówimy o "przestępcach klimatycznych". "Trzynastu przestępców klimatycznych, którzy powinni siedzieć w więzieniu" krzyczał nagłówek jednego z portali kilka lat temu. Lista była długa - od Donalda Trumpa, przez prezesów Big Oil, po wydawców jak Jeremy Clarkson. Przestępstwem Clarksona była “zbrodnia mowy” (speechcrime), sugerowanie, że zmiany klimatu są "fikcją". Dowiedzieliśmy się, że za to Clarkson i inni "prawdziwi przestępcy klimatyczni" powinni zostać uwięzieni. "Internet w końcu zwraca się przeciwko " celebrytom-kryminalistom klimatycznym ", czytamy w nagłówku jednego z magazynów modowych z lipca 2022 roku. Artykuł napisany w klimacie „polowania na czarownice”, argumentował, że "słuszne jest oburzenie" na tych ludzi, "którzy są najbardziej odpowiedzialni za kryzys klimatyczny". Musimy "powstrzymać przestępców klimatycznych, którzy powodują największe emisje" mówi z kolei Guardian. Jeden z lewicowych portali wzywa do uwięzienia "przestępców klimatycznych" na tej podstawie, że odegrali oni dużą rolę „w wywołaniu powodzi... pożarów, fal upałów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych"
 
 Przeżywamy kolektywizację procesu „polowania na czarownice”, którym mówi, że wszyscy ludzie, przez sam fakt istnienia, przyczyniają się do niestabilności klimatu. Każda anomalia pogodowa jest teraz natychmiast przypisywana działaniom ludzi: "W obliczu szalejących pożarów, powodzi i pandemii wydaje się, że nadeszły czasy ostateczne - i to nasza własna, przeklęta wina", pisze the Hill w lipcu 2021 roku. Szósty i najnowszy raport oceniający IPCC opublikowany przez Guardiana stwierdził, że w końcu mamy "werdykt w sprawie zbrodni klimatycznych ludzkości" - jesteśmy "winni jak diabli". Profesor Tim Palmer z Uniwersytetu Oksfordzkiego rysuje bezpośrednią linię między grzesznym postępowaniem człowieka a różnymi powodziami i pożarami na całym świecie: "Jeśli wkrótce nie powstrzymamy emisji, przyszły klimat może stać się czymś w rodzaju piekła na Ziemi". To jakby echo demonologii Jakuba VI, który wierzył, że „czarownice były nakłaniane przez wszystkie diabły w piekle do sprowadzania burz i innych klęsk”.
 
W październiku 2022 r. prezydent Biden powiedział, że huragan Ian na Florydzie "ostatecznie zakończył dyskusję na temat tego, czy mamy do czynienia ze zmianami klimatu". Niebiosa przemówiły! Wiatr wydał swój dekret: zmiana klimatu jest prawdziwa i dalsza debata nie będzie tolerowana!
 
 

 

 

 

04 maj 2024

Trzy książki wybitnych naukowców, specjalistów od klimatu: "Kryzys klimatyczny" Stevena E. Koonina, "Fałszywy alarm" Bjorna Lomborga i "Zmiany Klimatu" Piotra Kowalczaka przekonują, że "kryzys klimatyczny" i wieszczona apokalipsa,...

14 marzec 2024

- Powiedz mi, po co jest ten miś? - Właśnie, po co? - Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta . https://www.youtube.com/watch?v=AfBh-h6rSGs Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego...

12 marzec 2024

Mamy teraz do czynienia z jakąś obsesją, z zieloną religią - zamiast z wiedzą, dbaniem o interesy własnego kraju i pragmatyzmem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca i były prezes Optimusa, obecnie m.in....

08 marzec 2024

Ilekroć słyszymy słowo “zrównoważony”, dobrze by było, byśmy krytycznie przyjrzeli się temu, co kryje się za ładnie brzmiącymi określeniami. W przypadku globalistycznej Agendy 2030 – z jej 17 zrównoważonymi celami zaplanowanymi do roku 2030, ten...

02 marzec 2024

Adolf Hitler chciał zjednoczyć Stary Kontynent pod „socjalistycznym przywództwem narodu niemieckiego”. Jego plan do złudzenia przypomina założenia, które legły u podstaw Unii Europejskiej. „Własność prywatna ma być zniesiona lub rozszerzona” głoszą...

01 marzec 2024

Niniejszy tekst stanowi uzupełnienie publikowanego na łamach naszego portalu cyklu „Współczesne korzenie klimatyzmu”. W cyklu tym skupialiśmy się na przedstawieniu historycznego zarysu rozwoju eko-klimatystycznej agendy. Tym razem rozważamy jej...

01 marzec 2024

Czerwony ład unijny Miesiąc miodowy z Unią Europejską już dawno za nami, a teraz rozwija się szara codzienność związku. Okazuje się więc, że związek ten nie jest ani z miłości, ani z rozsądku. Nie jest również małżeństwem, to bowiem zakłada równość...

03 listopad 2023

Klimat = kryzys zdrowia publicznego. Odpowiedź ma związek z traktatem pandemicznym i lockdownami klimatycznymi. Globalna elita planuje wprowadzić niemal stały „globalny stan wyjątkowy” poprzez przemianowanie zmian klimatycznych na „kryzys zdrowia...

23 październik 2023

Ciągle słyszymy o nadchodzącym poważnym kryzysie związanym ze zmianą klimatu. Jak niszczymy naszą planetę, nieświadomie przyczyniając się do potencjalnych katastrofalnych klęsk głodu, powodzi i fal upałów… poprzez nasze zaniedbanie w kwestii zmian...

16 wrzesień 2023

Od lata 2022 roku obowiązuje Karta Sieci Dziennikarstwa Klimatycznego umożliwiająca odpowiednio alarmistyczne raportowanie klimatyczne. Podpisało się pod nią wielu dziennikarzy, w tym Özden Terli i kilku dziennikarzy z ARD (pierwszy program...

05 wrzesień 2023

Zielony Nowy Ład to po prostu dawna frakcja czerwonych przebrana za zielonych. Nie dajcie się oszukać, bo to nic innego jak Nowy Czerwony Ład. "Książka Marca Morano Zielone oszustwo to zbiór faktów naukowych i politycznych dotyczących Zielonego...

02 wrzesień 2023

Wprowadzenie ETS 2 sprawi, że właściciel przeciętnej wielkości średnio ocieplonego domu opalanego węglem może spodziewać się nawet 1000 - 1700 zł rocznej opłaty. ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Obowiązuje od...

01 wrzesień 2023

Odwiedź nasze NOWOŚĆ Centrum edukacyjne CO 2 Aktualności Publikacje Całość https://co2coalition.org/fact_category/temperature-through-time/ Fakt nr 1 Trwający 140 milionów lat trend niebezpiecznie malejącego poziomu emisji CO2. Fakt nr 2 Efekt...

29 sierpień 2023

TOM HARRIS , 21 GRUDNIA 2015 - Słuchając przedstawicieli ONZ i rządu ogłaszających porozumienie paryskie mające na celu „uratowanie planety” przed katastrofą klimatyczną spowodowaną przez człowieka, nie można powstrzymać się od zastanawiania, czy...

29 sierpień 2023

Tę pilną wiadomość przygotowała grupa 1609 naukowców i specjalistów z całego świata. Nauka o klimacie powinna być mniej polityczna, natomiast polityka klimatyczna powinna być bardziej naukowa. W swoich prognozach globalnego ocieplenia, naukowcy...

29 sierpień 2023

Do 2009 r. „32 000 naukowców podpisało „Projekt petycji”, z czego ponad 9 000 posiadało doktoraty, głosząc, że człowiek nie jest główną przyczyną ocieplenia i że ocieplenie to nie będzie katastrofalne”. Dziś nie usłyszycie wielu naukowców...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.