Postanowiłem przestać używać Facebooka, ponieważ nagminnie i z pełną determinacją


nie spełnia ON STANDARDÓW MOJEJ SPOŁECZNOŚCI !!!

 

---------------------

Drodzy Amerykanie, Drodzy Przyjaciele:
 
Od dwóch lat na całym świecie dokonuje się globalny przewrót, planowany od pewnego czasu przez elitarną grupę spiskowców zniewolonych interesami międzynarodowej wielkiej finansjery.
Ten zamach stanu był możliwy dzięki nadzwyczajnej pandemii, gdzie podstawą jest wirus, którego śmiertelność jest niemal analogiczna do śmiertelności każdego innego wirusa grypy sezonowej, delegitymizacja i zakaz skutecznego leczenia oraz dystrybucja eksperymentalnego serum genetycznego, które jest oczywiście nieskuteczne, a jednocześnie wyraźnie niesie ze sobą niebezpieczeństwo poważnych, a nawet śmiertelnych skutków ubocznych.
Wszyscy wiemy, jak bardzo media głównego nurtu przyczyniły się do poparcia szalonej narracji pandemicznej, interesów, które są zagrożone, i celów tych grup władzy czyli zmniejszenia światowej populacji, uczynienie tych, którzy przeżyją, przewlekle chorymi i narzucenie form kontroli, które naruszać będą podstawowe prawa i wolności naturalne obywateli. A jednak dwa lata po rozpoczęciu tej groteskowej farsy, która pochłonęła więcej ofiar niż wojna i nadwątliła tkankę społeczną, zniszczyła gospodarki narodowe oraz same podstawy rządów prawa – nic nie zmieniło polityki narodów i ich reakcji na tak zwaną pandemię.
W zeszłym roku, kiedy wielu jeszcze nie rozumiało powagi nadciągającego zagrożenia, byłem jednym z pierwszych, którzy potępili ten zamach stanu i szybko zostałem wskazany jako teoretyk spiskowy. Dzisiaj coraz więcej ludzi otwiera oczy i zaczyna rozumieć, że nadzwyczajna pandemia i „nadzwyczajna sytuacja ekologiczna” są częścią przestępczego planu opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, ONZ, WHO oraz całą galaktykę organizacji i fundacji, które ideologicznie określa się jako wyraźnie antyludzkie i — trzeba to jasno powiedzieć — antychrześcijańskie.
 
 
 
Jednym z elementów, który jednoznacznie potwierdza zbrodniczy charakter Wielkiego Resetu, jest idealna synchronizacja, z jaką działają wszystkie narody, świadcząca o istnieniu jednego scenariusza pod jednym kierunkiem. I to jest niepokojące, gdy widzimy jak brak leczenia, celowo złe terapie, które zastosowano by spowodować większą liczbę zgonów, decyzje o narzuceniu lockdownów i masek, konspiracyjne milczenie o niekorzystnych skutkach tak zwanych szczepionek, które są w rzeczywistości serum genowym i ciągłe powtarzanie karygodnych błędów były możliwe dzięki współudziałowi rządzących i instytucji. Przywódcy polityczni i religijni, przedstawiciele narodu, naukowcy i lekarze, dziennikarze i osoby pracujące w mediach dosłownie zdradzili swoich ludzi, swoje prawa, swoje konstytucje i najbardziej podstawowe zasady etyczne.
Oszustwo wyborcze w wyborach prezydenckich w 2020r. przeciwko prezydentowi Trumpowi okazało się jak najbardziej naturalne w tej globalnej operacji, ponieważ w celu nałożenia bezprawnych ograniczeń z naruszeniem zasad prawa konieczne było wykorzystanie amerykańskiego prezydenta, który wspierałby psychopandemię i jej narrację. Partia Demokratyczna, część tzw. głębokiego państwa [deep state], realizuje swoje zadanie jako wspólnik systemu, tak jak głęboki Kościół znajduje w Bergoglio swojego własnego propagandystę. Ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego i autonomiczne działania niektórych stanów amerykańskich — w których obowiązek szczepień został uznany za niekonstytucyjny — dają nam nadzieję, że ten zbrodniczy plan może się zawalić, a osoby odpowiedzialne zostaną zidentyfikowane i osądzone, zarówno w Ameryce, jak i w innych krajach na całym świecie.
Jak doszło do takiej zdrady? Jak zostaliśmy uznani za wrogów przez tych, którzy nami rządzą, nie dla dobra wspólnego, ale raczej po to, by nakarmić piekielną machinę śmierci i niewolnictwa?
Odpowiedź jest teraz jasna: na całym świecie, w imię wypaczonej koncepcji wolności, stopniowo wymazywaliśmy Boga ze społeczeństwa i praw. Zaprzeczaliśmy istnieniu wiecznej i transcendentnej zasady [principle], ważnej dla wszystkich ludzi we wszystkich czasach, z którą prawa państw muszą być zgodne. Zastąpiliśmy tę absolutną zasadę arbitralnością jednostek, zasadą, że każdy jest swoim własnym prawodawcą. W imię tej szalonej wolności — którą jest rozwiązłość i libertyństwo — pozwoliliśmy na pogwałcenie prawa Bożego i praw natury, legitymizując zabijanie dzieci w łonie matki, nawet do momentu narodzin, zabijanie chorych i starców na oddziałach szpitalnych, zniszczenie naturalnej rodziny i małżeństwa, uznaliśmy prawa do występków i grzechu, stawiając zboczenia jednostek ponad dobro społeczeństwa. Krótko mówiąc, obaliliśmy cały porządek moralny, który stanowi niezbędną podstawę praw i życia społecznego narodu. Już w IV wieku p.n.e. Platon opisał te rzeczy w swoim ostatnim dziele, ‘Prawa‘, i zidentyfikował przyczynę ateńskiego kryzysu politycznego właśnie w zerwaniu boskiego porządku — kosmosu — między tymi wiecznymi zasadami a ludzkimi prawami.
Te naturalne zasady moralne świata grecko-rzymskiego znalazły swoje wypełnienie w chrześcijaństwie, które zbudowało cywilizację zachodnią, nadając im nadprzyrodzony impet. Chrześcijaństwo jest najsilniejszą obroną przed niesprawiedliwością, najsilniejszym garnizonem wobec ucisku potężnych nad słabymi, gwałtownych nad pokojowymi i niegodziwych nad dobrymi, ponieważ moralność chrześcijańska czyni każdego z nas odpowiedzialnym przed Bogiem i bliźnim za swoje czyny, zarówno jako obywatele, jak i władcy. Syn Boży, którego narodziny będziemy świętować za kilka dni, wcielił się w czasie i historii, aby uleczyć odwieczną ranę i przywrócić łaską porządek złamany nieposłuszeństwem. Jego społeczne królestwo było twórczą zasadą ordo Christianus, z którą masoneria od dwóch stuleci zaciekle walczy, ponieważ promowana przez nią rewolucja jest chaosem. To jest nieporządek. To piekielny bunt przeciwko boskiemu porządkowi, aby narzucić tyranię szatana.
Teraz, widząc to, co dzieje się wokół nas, rozumiemy, jak kłamliwe były obietnice postępu i wolności złożone przez tych, którzy zniszczyli społeczeństwo chrześcijańskie, i jak zwodnicza okazała się perspektywa nowej Wieży Babel, zbudowanej nie tylko bez oglądania się na Boga, ale nawet w bezpośredniej opozycji do Niego. Piekielne wyzwanie Wroga jest powtarzane i od wieków niezmienione, ale skazane na nieubłaganą porażkę. Za tym tysiącletnim spiskiem kryje się przeciwnik, zawsze ten sam, a jedyne, co się zmienia, to [sic] poszczególne osoby, które z nim współpracują.
_
_
Drodzy amerykańscy bracia i siostry! Drodzy Patrioci!
To kluczowy moment dla przyszłości Stanów Zjednoczonych Ameryki i całej ludzkości. Ale kryzys pandemiczny, farsa globalnego ocieplenia i zielonej gospodarki oraz kryzys gospodarczy celowo wywołany przez Wielki Reset, przy współudziale głębokiego państwa, są tylko konsekwencją znacznie poważniejszego problemu i konieczne jest, aby zrozumieć to dogłębnie, jeśli chcemy go pokonać. Ten problem jest zasadniczo moralny, a tak naprawdę – religijny. Musimy postawić Boga z powrotem na pierwszym miejscu, nie tylko w naszym życiu osobistym, ale także w życiu naszego społeczeństwa. Musimy przywrócić naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi koronę, którą zerwała z Niego rewolucja, a aby tak się stało, konieczne jest prawdziwe i głębokie nawrócenie jednostek i społeczeństwa. Nie można bowiem liczyć na koniec tej globalnej tyranii, jeśli nadal będziemy usuwać z Królestwa Chrystusa narody, które do Niego należą i należeć do Niego muszą. Z tego powodu ruch na rzecz obalenia Roe v. Wade [proces sądowy dot. aborcji w USA -tłum.] również nabiera bardzo dużego znaczenia, ponieważ szacunek dla świętości nienarodzonego życia musi być usankcjonowany prawem pozytywnym, jeśli ma być lustrem prawa odwiecznego.
Ożywia was pragnienie sprawiedliwości, a jest to słuszne i dobre pragnienie. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” – mówi Pan (Mt 5,6). Ale ta sprawiedliwość musi opierać się na świadomości, że jest to walka duchowa, w której należy stanąć po jednej stronie bez dwuznaczności i bez kompromisów, mając odniesienia transcendentne i wieczne, które dostrzegali nawet pogańscy filozofowie, a które znalazły spełnienie w objawieniu Syna Bożego, Boskiego Mistrza.
Mój apel o sojusz antyglobalistyczny — apel, który dzisiaj odnawiam — ma właśnie na celu ustanowienie ruchu odrodzenia moralnego i duchowego, który będzie inspiracją do działań obywatelskich, społecznych i politycznych tych, którzy nie chcą być uciemiężeni jako niewolnicy Nowego Porządku Świata. Ruch, który na poziomie krajowym i lokalnym będzie w stanie znaleźć sposób na przeciwstawienie się Wielkiemu Resetowi, i który skoordynuje działania potępiające trwający przewrót. Ponieważ mając świadomość tego, kim jest nasz przeciwnik oraz jakie są jego cele i zamiary, możemy zakłócić tę kryminalną akcję, którą zamierza prowadzić i zmusić go do wycofania się. Szczególnie sprzeciw wobec pandemicznej farsy i obowiązku szczepień musi być zdecydowany i odważny, ze strony każdego z Was.
Wasze zatem muszą być dzieła prawdy, ujawniające kłamstwa i oszustwa Nowego Porządku Świata oraz jego antyludzki i antychrystusowy charakter. I pod tym względem to głównie świeccy i wszyscy ludzie dobrej woli — każdy w pełnionej przez siebie roli zawodowej czy obywatelskiej — muszą koordynować i organizować się razem, aby stawić stanowczy, ale pokojowy opór, aby nie legitymizować brutalnych represji ze strony tych, którzy dziś dzierżą władzę.
abp Fulton Sheen
Bądźcie dumni ze swojej tożsamości jako amerykańscy patrioci i z Wiary, która musi ożywiać wasze życie. Nie pozwólcie nikomu sprawić, że poczujecie się gorsi tylko dlatego, że kochacie swoją Ojczyznę, że jesteście uczciwi w pracy, że chcecie chronić swoją rodzinę i wychowywać swoje dzieci na zdrowych wartościach, że szanujecie osoby starsze, że chronicie życie od poczęcia do jego naturalnego końca. Nie dajcie się zastraszyć ani uwieść tym, którzy propagują dystopijny świat, gdzie pozbawiona twarzy władza narzuca wam pogardę dla prawa Bożego, przedstawia grzech i występek jako dozwolone i pożądane, gardzi sprawiedliwością i moralnością, niszczy naturalną rodzinę i promuje najgorsze perwersje, planuje śmierć bezbronnych i słabych stworzeń oraz wykorzystuje ludzkość dla własnego zysku lub dla zachowania władzy.
Bądźcie godnymi spadkobiercami wielkiego abp Fultona Sheena i nie idźcie za tymi ze swoich pasterzy, którzy sprzeniewierzyli się posłannictwu, jakie otrzymali od Naszego Pana, którzy narzucają wam niegodziwe nakazy, lub którzy milczą w obliczu dowodów niesłychanej zbrodni przeciwko Bogu i ludzkości.
Niech te Święta Bożego Narodzenia oświecą wasze umysły i rozpalą wasze serca w obliczu Dzieciątka Jezus, Które [sic] leży w żłobie. I tak jak chóry anielskie i hołd Mędrców połączyły się z prostą adoracją pasterzy, tak i dzisiaj wasze zaangażowanie w moralne odrodzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki — jednego narodu pod władzą Boga — będzie miało błogosławieństwo Naszego Pana i zbierze wokół tych, którzy wami rządzą. Amen.
Niech was Bóg błogosławi. I niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki.
+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
18 grudnia 2021
___________________
Uzupełnienia:
Schwab’o mi albo kto nam to robi
W menu na dziś tekst o pomysłodawcy szalonego i groźnego projektu, zwanego Wielkim Resetem. Temat tej osoby przewijał się na łamach portalu wielokrotnie, ale zawsze jako temat poboczny. Poniżej artykuł […]
___________________
Tyrania jest już za rogiem
To, przed czym stoimy dzisiaj i co nadejdzie w najbliższej przyszłości, jest czystym, nieskażonym, totalitarnym szaleństwem i tak długo, jak ludność tego kraju pozostanie obojętna na tę tyranię, będzie się […]
___________________
Poza pandemię czyli co dalej z klimatem
Przez dosłownie dziesięciolecia podsycali publiczny strach przed „nową epoką lodowcową”, kwaśnymi deszczami i dziurą w warstwie ozonowej oraz niezliczonymi innymi rzekomo rozpoczynającymi się katastrofami klimatycznymi, i nigdy nawet nie otarli […]
___________________
Wirus i klimat czyli wspólnota kryzysu
Choć niektórym może się to wydawać końcem tak zwanego kryzysu, jest to dopiero początek piekła na ziemi. Kolejne kilka miesięcy pokaże, jak będą próbowali wprowadzać każdy możliwy przejaw tyranii. A […]
___________________
Great Zero Carbon czyli od wirusa do ubóstwa
„W bardzo cyniczny sposób jest to triumf nauki, ponieważ w końcu coś ustabilizowaliśmy – a mianowicie szacunki dotyczące nośności planety, czyli poniżej 1 miliarda ludzi” W menu na dziś danie… […]

23 sierpień 2023

Zdjęto maski covidowe, ale zrozumienie popełnionego oszustwa dla większości ludzi pozostaje poza możliwościami ich pojmowania - Dlaczego złudzenie związane z covid-19 trwa ? Zdecydowana większość osób twierdzi, że postąpiła „właściwie” i przyjęła...

23 sierpień 2023

„Tak zwana „pandemia” była gigantycznym balonem testowym . Spytacie, w jakim celu wypuszczonym? Aby zobaczyli w jak daleko mogą się posunąć, co dokładnie muszą zrobić, by zmusić wolnych obywateli i suwerenne demokracje do zgody na przymus...

13 kwiecień 2023

Wyrzut sumienia, jeśli je jeszcze mamy - Jerzy Karwelis Ja tam pamiętliwy ani wredny do ludzi staram się nie być. Zawszę daję spotkanemu człowiekowi dwie szanse: pierwszą i ostatnią. Nie mszczę się za krzywdy, za to raczej nie utrzymuję stosunków....

02 marzec 2023

Z dr. n. med. Piotrem Witczakiem, rozmawia Agnieszka Piwar 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa. Czy były naukowe podstawy do podjęcia takiej decyzji? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to na czym oparto...

02 luty 2023

Gdziekolwiek mieszkasz i czymkolwiek się zajmujesz, „eksperci” mają wytłumaczenie, dlaczego może cię spotkać „nagła śmierć”. Mieszkasz w hałaśliwej okolicy? Zgadnij! Możesz być zagrożony! Zasypiasz przy włączonym telewizorze? Zgadłeś. Jesteś...

29 grudzień 2022

Lockdown okazał się jedną z największych tragedii cywilizacyjnych ostatnich lat. Wpłynął negatywnie na więzi rodzinne, na odporność (poprzez zamykanie w domach, unikanie świeżego powietrza, słońca), na psychikę (wzrost depresji a nawet samobójstw),...

01 listopad 2022

Umowa zawarta przez Brazylię z Pfizerem jest interesująca, bo jak zeznał przed brazylijską komisją Carlos Murilo (obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego ds. Ameryki Łacińskiej w firmie Pfizer, w roku 2020 był szefem Pfizer w Brazylii) PFIZER...

15 październik 2022

Kłamali rano, kłamali w dzień, kłamali w nocy... Ktoś, kto obserwuje tę hucpę w wykonaniu zjednoczonych sił covidowo-politycznych, nie jest zaskoczony. Wiemy przecież ile zrobiła amerykańska agencja leków FDA oraz europejska EMA, żeby w epchnąć na...

15 październik 2022

J erzy Karwelis Filmik ma już ponad 8 milionów zasięgu i zapoczątkował nową falę skandalu, która przechodzi przez kowidowy świat. Z tym, że mimo tego zainteresowania widać, że i tak to za mało w stosunku do tematu. Kowidowe szaleństwo zaindukowane...

03 wrzesień 2022

Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy1, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą...

20 sierpień 2022

Fundacja Ordo Medicus wydała trzecią już książkę poświęconą tym razem m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, iluzji medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine), fabrykowaniu chorób przez koncerny farmaceutyczne, biowładzy i fałszywej...

24 kwiecień 2022

Prawdopodobnie jest to ostatni wywiad… dr Zbigniew Hałat SPRAWA DLA PROKURATORA Kliknij https://rumble.com/v11zrj5-dr-zbigniew-haat-sprawa-dla-prokuratora.html Pogrzeb odbył się w całkowitej tajemnicy, dopiero dzień po rodzina wstosowała komunikat...

18 kwiecień 2022

Dzwonek alarmowy czyli o czym kogut nie zapieje , 17 kwietnia 2022 AlterCabrio Jest to długoterminowy spisek mający na celu oszukanie opinii publicznej, aby uwierzyła i spodziewała się, że przyszła pandemia o epokowych rozmiarach jest nieuchronna....

23 styczeń 2022

DR. MED. RUSSELL BLAYLOCK – PANDEMIA COVID-19: JAKA JEST PRAWDA? Prezentujemy tłumaczenie publikacji z naukowej bazy danych PubMed. Kolejny Głos Rozsądku. Dr med. Russell Blaylock – neurochirurg bardzo krytycznie odnośnie obecnej sytuacji....

27 grudzień 2021

Postanowiłem przestać używać Facebooka, ponieważ nagminnie i z pełną determinacją nie spełnia ON STANDARDÓW MOJEJ SPOŁECZNOŚCI !!! --------------------- Drodzy Amerykanie, Drodzy Przyjaciele: Od dwóch lat na całym świecie dokonuje się globalny...

16 grudzień 2021

Autor: AlterCabrio 15 grudnia 2021 Flmy w linku https://www.ekspedyt.org/2021/12/15/vaids-czyli-skad-sie-bierze-erozja-immunologiczna/ „Niektórzy wykorzystali wyniki tego badania do poparcia powszechnego stosowania tak zwanych zastrzyków...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.