Polska ma prawo być w grupie państw europejskich, w których szczepienia są całkowicie dobrowolne, Są to następujące kraje: Austria, Białoruś, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, San Marino, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia (obowiązkowa tylko przeciw polio), Monako, (obowiązkowa przeciw błonicy, tężcowi, polio), Niemcy (obowiązkowa tylko przeciw odrze).

szczepieniaprzymus

Wobec publikacji przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie przymusowych szczepień dzieci nr #MZ1574 w związku z uchyleniem obowiązku przez Trybunał Konstytucyjny w pierwszym orzeczeniu z 9 maja SK 81/19 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376156/katalog/13001616#13001616

- rozporządzenia, które ma stać się aktem prawa powszechnie obowiązującego, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wzywa władze ustawodawcze w Polsce do nie wyrażania zgody na legalizację przymusu szczepień dzieci!

Uzasadnienie swojego stanowiska, przekazaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego w maju 2023r.

W związku z powyższym w imieniu polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

1.Dlaczego wzorem większości państw europejskich szczepienia w Polsce nie są dobrowolne?

2. Czy aktualna sytuacja epidemiologiczna poniższych chorób uzasadnia przymus szczepień dla dzieci? Wnosimy o podanie danych dotyczących wskaźnika zachorowalności w roku 2022/23 na:

a) błonicę;

b) gruźlicę;

c) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

d) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

e) krztusiec;

f) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);

g) odrę;

h) ospę wietrzną;

i) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

j) różyczkę;

k) tężec;

l) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

m) zakażenia powodowane przez rotawirusy.

3. Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec - poszczepienne)? Jeśli tak, to wnosimy również o udostępnienie tych danych.

4. Czy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca przymuszanie do szczepień, w tym karami pieniężnymi w kwocie do 50 tys. zł na rodzica za nie wykonanie poleceń?

5. Czy obowiązkowe szczepionki zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo?

6. Czy kalendarz szczepień obowiązkowych u dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji?

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wzywa do odstąpienia od legalizacji przymusu szczepień ochronnych populacji dziecięcej

Wobec publikacji przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie przymusowych szczepień dzieci nr #MZ1574 w związku z uchyleniem obowiązku przez Trybunał Konstytucyjny w pierwszym orzeczeniu z 9 maja SK 81/19 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376156/katalog/13001616#13001616

- rozporządzenia, które ma stać się aktem prawa powszechnie obowiązującego, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wzywa władze ustawodawcze w Polsce do nie wyrażania zgody na legalizację przymusu szczepień dzieci! Uzasadnienie swojego stanowiska, przekazaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego w maju 2023r.

https://psnlin.pl/artykuly,trybunal-konstytucyjny-polskie-stowarzyszenie-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow-sprzeciwia-sie-przymu,34,272.html

Aktualnie tysiące rodziców w Polsce, na których nałożono w ostatnich latach 13 mln. złotych grzywien, walczy razem ze Stowarzyszeniem STOP NOP o swoje prawa składając masowo skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Podkreślamy, że Polska ma prawo być w grupie państw europejskich, w których szczepienia są całkowicie dobrowolne, bez szkody dla zdrowia populacji dziecięcej i dorosłych i nie są wymuszane na drodze kar/grzywien administracyjnych. Są to następujące kraje: Austria, Białoruś, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, San Marino, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia (obowiązkowa tylko przeciw polio), Monako, (obowiązkowa przeciw błonicy, tężcowi, polio), Niemcy (obowiązkowa tylko przeciw odrze).

W związku z powyższym w imieniu polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

..........................................................................................................

CHROŃ DZIECI! ZAANGAŻUJ SIĘ!

 1. Napisz co myślisz o obowiązku szczepień i wyślij uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do wiadomości Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Jest tylko kilka dni! Termin konsultacji mija już 4 września.

2. Ponadto wyślij wniosek o udostępnienie informacji publicznej do

 1. Naczelnej Izby Lekarskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Naczelnej Rady Aptekarskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Instytutu Matki i Dziecka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 6. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 7. Krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 8. Krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 9. Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 10. Krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 11. Krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 12. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 13. Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 14. Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 15. Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 16. Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 17. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 18. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 19. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Głównego Inspektora Sanitarnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Premiera RP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Ministerstwa Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gdy przyjdzie odpowiedź, opublikuj ją. Gdy bedzie brak odpowiedzi w ciągu 14 dni - otrzymasz od nas wzór skargi do sądu administracyjnego.

Wzór wniosku:

Do: ……

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu własnym, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

 1. Czym uzasadniany jest obowiązek szczepień u dzieci w Polsce, skoro 25 państw UE ma szczepienia dobrowolne?
 1. Jaka jest aktualna liczba zachorowań na poniższe choroby?

1) błonica;

2) gruźlica;

3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

5) krztusiec;

6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);

7) odra;

8) ospa wietrzna;

9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

10) różyczka;

11) tężec;

12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

13) wścieklizna;

14) zakażenia powodowane przez rotawirusy.

3. Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec - poszczepienne)? Jeśli tak, to wnoszę o również o udostępnienie tych danych.

4. Czy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca przymuszanie do szczepień, w tym karami pieniężnymi w kwocie do 50 tys. zł na rodzica?

5. Czy obowiązkowe szczepienia zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo?

6. Czy kalendarz szczepień obowiązkowych u dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji?

https://psnlin.pl/news,polskie-stowarzyszenie-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow-psnlin-wzywa-do-odstapienia-od-legalizacji-p,200.html

 

 

 

27 marzec 2024

Chcesz zrozumieć dzisiejszy świat ? O co chodzi w Czerwonym, sorry Zielonym NieŁadzie ? Tudzież polskim Nowym Ładzie globalisty , bankstera Pinokia sorry Mateusza Morawieckiego Wszystkiego się dowiesz jak przeczytasz TYLKO pięć książek. Pięć...

24 marzec 2024

Ruch Obrony Polaków proponuje w Polsce ustrój prezydencki , likwidację Senatu oraz Sejm tylko 100 osobowy. PS: Czyli mniej darmozjadów o 460 osób :) Relacja filmowa oraz tramskrypcja najważniejszych tematów poruszonych na spotkania z Witoldem...

23 marzec 2024

Pobierz plik petycji Co to za dokument? Jest to dokument oddolny, ogólnonarodowy, więc jest skierowany do każdego obywatela Polski. Jest to dokument bezpartyjny!!! Jest to petycja ułożona przez Marka Jarzynę, w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z...

18 marzec 2024

300 stron starannie zebranych i zweryfikowanych faktów dotyczących historii, która rozgrywa się na naszych oczach, ale której realne znaczenie znają tylko nieliczni. Historii, którą czyta się jak najlepszy thriller polityczny, niebywałej i...

16 marzec 2024

Znani publicyści i dziennikarze śledczy: Witold Gadowski i Wojciech Sumliński powołali wraz z urzędującym prezydentem Siemianowic Śląskich , Rafałem Piechem - Ruch Obrony Polaków. Nie są jeszcze bliżej znane szczegóły związane z powołaniem ROP-u,...

16 marzec 2024

Koniec Polski? - Ile nam jeszcze zostało czasu? Niemcy grają swoją rolę, Unia Europejska swoją rolę, wojna na Ukrainie. Jakbyś mógł powiedzieć, co właściwie jest myślą przewodnią najnowszej książki i czemu jest to taki apokaliptyczny tytuł? W...

01 marzec 2024

Społeczeństwo polskie słysząc o zagrożeniach dla polskiej suwerenności i niepodległości instynktownie spogląda na wschód. Mało kto tymczasem zdaje sobie sprawę z tego, że Państwo Polskie nieustannie i konsekwentnie ograbiane jest z kolejnych swoich...

01 marzec 2024

Dzień dobry, nie bądź obojętny, podaj dalej, wyślij do znajomych, jest bardzo ważna sprawa. Polskim rolnikom protestującym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. I to nie jest przenośnia, tylko bardzo poważna sprawa. Stąd moja prośba o takie...

01 marzec 2024

" Jeżeli globaliści uznali, że już czas, aby przerwać rolnicze protesty i zapobiec skokowemu wzrostowi liczby przebudzonyc h, najlepszym rozwiązaniem będzie odwrócenie uwagi i przekierowanie zainteresowania mas w zupełnie innym kierunku. Wojna jest...

29 luty 2024

JUDEJCZYKOWIE FALĄ NA NAS WALĄ - 24 stycznia 2023, w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie wyłączenia lasów z kompetencji krajowych i przeniesienie do wspólnej polityki leśnej. Media rządowe biły na alarm: Berlin chcą położyć łapę...

29 luty 2024

" Poniższy tekst będzie o szczepionkach, głównie tzw. „obowiązkowych”. Ten tekst nie ma w żadnym stopniu zniechęcić kogokolwiek z Państwa do szczepień. Nie jest jego celem również zachęcanie. Chcę jedynie, abyście Państwo zapoznali się z...

22 luty 2024

... trzeba zużyte ukraińskie mięso armatnie zastąpić nietkniętym polskim. I taki właśnie interes ma prezydent Józio Biden do pana prezydenta Dudy: wiecie, rozumiecie Duda; wy chcieliście przeprowadzić unię z Ukrainą...

19 luty 2024

Napływ produktów rolnych z Ukrainy, ograniczenia narzucone rolnikom przez Zielony Ład, czy zbyt wyśrubowane wymogi środowiskowe we Wspólnej Polityce Rolnej - to przyczyny kryzysu, który zagraża przetrwaniu gospodarstw rolnych - wskazuje Federacja...

15 luty 2024

W dniu 29 stycznia na kanale Centrum Edukacyjne Polska Krzysztof Baliński, były ambasador w Syrii i Jordanii, omawiał swoją nową książkę Polska czy UkroPolin . Ta prezentacja skłania do refleksji, czym tak naprawdę jest Polska i czy to jeszcze...

01 luty 2024

KIM SĄ DYRYGENCI WSPÓŁCZESNEJ EUROPY 🇪🇺 CZY JESTEŚMY ZARZĄDZANI PRZEZ SIŁY ZEWNĘTRZNE ? KALENDARZ SPOTKAŃ RUCHU OBRONY POLAKÓW - GADOWSKI, PIECH, SUMLIŃSKI więcej na Ruchu Obrony Polaków " Jak to jaki 37 czy tam 33 miliony ludzi. Trzeci czy...

26 styczeń 2024

Znani publicyści i dziennikarze śledczy: Witold Gadowski i Wojciech Sumliński powołali wraz z urzędującym prezydentem Siemianowic Śląskich a zarazem liderem partii Polska Jest Jedna, Rafałem Piechem - Ruch Obrony Polaków. Nie są jeszcze bliżej...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.