Polska ma prawo być w grupie państw europejskich, w których szczepienia są całkowicie dobrowolne, Są to następujące kraje: Austria, Białoruś, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, San Marino, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia (obowiązkowa tylko przeciw polio), Monako, (obowiązkowa przeciw błonicy, tężcowi, polio), Niemcy (obowiązkowa tylko przeciw odrze).

szczepieniaprzymus

Wobec publikacji przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie przymusowych szczepień dzieci nr #MZ1574 w związku z uchyleniem obowiązku przez Trybunał Konstytucyjny w pierwszym orzeczeniu z 9 maja SK 81/19 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376156/katalog/13001616#13001616

- rozporządzenia, które ma stać się aktem prawa powszechnie obowiązującego, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wzywa władze ustawodawcze w Polsce do nie wyrażania zgody na legalizację przymusu szczepień dzieci!

Uzasadnienie swojego stanowiska, przekazaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego w maju 2023r.

W związku z powyższym w imieniu polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

1.Dlaczego wzorem większości państw europejskich szczepienia w Polsce nie są dobrowolne?

2. Czy aktualna sytuacja epidemiologiczna poniższych chorób uzasadnia przymus szczepień dla dzieci? Wnosimy o podanie danych dotyczących wskaźnika zachorowalności w roku 2022/23 na:

a) błonicę;

b) gruźlicę;

c) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

d) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

e) krztusiec;

f) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);

g) odrę;

h) ospę wietrzną;

i) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

j) różyczkę;

k) tężec;

l) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

m) zakażenia powodowane przez rotawirusy.

3. Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec - poszczepienne)? Jeśli tak, to wnosimy również o udostępnienie tych danych.

4. Czy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca przymuszanie do szczepień, w tym karami pieniężnymi w kwocie do 50 tys. zł na rodzica za nie wykonanie poleceń?

5. Czy obowiązkowe szczepionki zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo?

6. Czy kalendarz szczepień obowiązkowych u dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji?

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wzywa do odstąpienia od legalizacji przymusu szczepień ochronnych populacji dziecięcej

Wobec publikacji przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie przymusowych szczepień dzieci nr #MZ1574 w związku z uchyleniem obowiązku przez Trybunał Konstytucyjny w pierwszym orzeczeniu z 9 maja SK 81/19 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376156/katalog/13001616#13001616

- rozporządzenia, które ma stać się aktem prawa powszechnie obowiązującego, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wzywa władze ustawodawcze w Polsce do nie wyrażania zgody na legalizację przymusu szczepień dzieci! Uzasadnienie swojego stanowiska, przekazaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego w maju 2023r.

https://psnlin.pl/artykuly,trybunal-konstytucyjny-polskie-stowarzyszenie-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow-sprzeciwia-sie-przymu,34,272.html

Aktualnie tysiące rodziców w Polsce, na których nałożono w ostatnich latach 13 mln. złotych grzywien, walczy razem ze Stowarzyszeniem STOP NOP o swoje prawa składając masowo skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Podkreślamy, że Polska ma prawo być w grupie państw europejskich, w których szczepienia są całkowicie dobrowolne, bez szkody dla zdrowia populacji dziecięcej i dorosłych i nie są wymuszane na drodze kar/grzywien administracyjnych. Są to następujące kraje: Austria, Białoruś, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, San Marino, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia (obowiązkowa tylko przeciw polio), Monako, (obowiązkowa przeciw błonicy, tężcowi, polio), Niemcy (obowiązkowa tylko przeciw odrze).

W związku z powyższym w imieniu polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

..........................................................................................................

CHROŃ DZIECI! ZAANGAŻUJ SIĘ!

 1. Napisz co myślisz o obowiązku szczepień i wyślij uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do wiadomości Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Jest tylko kilka dni! Termin konsultacji mija już 4 września.

2. Ponadto wyślij wniosek o udostępnienie informacji publicznej do

 1. Naczelnej Izby Lekarskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Naczelnej Rady Aptekarskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Instytutu Matki i Dziecka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 6. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 7. Krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 8. Krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 9. Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 10. Krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 11. Krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 12. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 13. Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 14. Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 15. Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 16. Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 17. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 18. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 19. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Głównego Inspektora Sanitarnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Premiera RP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Ministerstwa Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gdy przyjdzie odpowiedź, opublikuj ją. Gdy bedzie brak odpowiedzi w ciągu 14 dni - otrzymasz od nas wzór skargi do sądu administracyjnego.

Wzór wniosku:

Do: ……

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu własnym, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

 1. Czym uzasadniany jest obowiązek szczepień u dzieci w Polsce, skoro 25 państw UE ma szczepienia dobrowolne?
 1. Jaka jest aktualna liczba zachorowań na poniższe choroby?

1) błonica;

2) gruźlica;

3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

5) krztusiec;

6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);

7) odra;

8) ospa wietrzna;

9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

10) różyczka;

11) tężec;

12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

13) wścieklizna;

14) zakażenia powodowane przez rotawirusy.

3. Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec - poszczepienne)? Jeśli tak, to wnoszę o również o udostępnienie tych danych.

4. Czy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca przymuszanie do szczepień, w tym karami pieniężnymi w kwocie do 50 tys. zł na rodzica?

5. Czy obowiązkowe szczepienia zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo?

6. Czy kalendarz szczepień obowiązkowych u dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji?

https://psnlin.pl/news,polskie-stowarzyszenie-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow-psnlin-wzywa-do-odstapienia-od-legalizacji-p,200.html

 

 

 

24 wrzesień 2023

Wspieranie przedsiębiorczości i polskich przedsiębiorców i rolników, a także gospodarka oparta na węglu, to główne postulaty ugrupowania Polska Jest Jedna. Założenia programowe partii przedstawił...

17 wrzesień 2023

Głosuje na jedyną prawicową partię - POLSKA JEST JEDNA - Rafała Piecha. https://www.youtube.com/watch?v=L3Nv-WRa9c4 https://www.facebook.com/PJJpomorze https://pjj.org.pl Kandydaci w okręgu...

02 wrzesień 2023

Polska ma prawo być w grupie państw europejskich, w których szczepienia są całkowicie dobrowolne, Są to następujące kraje: Austria, Białoruś, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia,...

01 wrzesień 2023

Ż ądamy stanowczego stanowiska rządu w obronie suwerenności Polski i Polaków przed planowaną dyktaturą WHO Z uwagi na niemożność pozyskania poniższych informacji poprzez publikatory/systemy...

15 sierpień 2023

Wydaje się, że w amerykańskiej polityce wszystko działa w/g zasady: jeśli Biden zawinił, to powiesimy Trumpa! Przypomnę, że pierwszy impeachment Trumpa miał miejsce kiedy zadzwonił do Żeleńskiego,...

21 lipiec 2023

Jestem po 3 operacjach związanych z lekceważeniem bólów brzucha i działaniami SOR, który "kazał take rzeczy, zatrucia pokarmowe leczyć w domu. Rozlany wyrostek, zapalenie otrzewnej, ropnie -...

28 czerwiec 2023

Pod nazwą „Polska Jest Jedna” odbył się w niedzielę 25 czerwca w Warszawie konwent programowy ugrupowania o tej samej nazwie. To nowa partia, która działa od 2020 r. jak ruch społeczny i...

16 czerwiec 2023

Film na lato, obejrzyj z 3 razy. https://www.youtube.com/watch?v=GcucZtU8Cd0 LOKALIZM SPOSOBEM NA POLITYKĘ, GLOBALIZM, PANDEMIĘ, REST I KONTROLĘ #2/3 WITOLD GADOWSKI...

12 czerwiec 2023

Dziś kolejny odcinek z dorobku bilansowego kowida, jaki został przedstawiony na I zjeździe koronarealistów. Mecenas Stanisław Zapotoczny przedstawił prawnicze aspekty pandemii. To ważny obszar, bo...

05 czerwiec 2023

Trzy wywiady z Witoldem Gadowskim warte obejrzenia.. WITOLD O SOBIE "Jestem człowiekiem w nieustannym ruchu. Uważam się za dziennikarza, reportera opisującego rzeczywistość taką jaka ona jest. Bywam...

01 czerwiec 2023

Pinokio Morawiecki ( były doradca Tuska )to moim zdaniem człowiek globalistów, Klaus Schwaba, Yuval N. Harari z Światowego Forum Ekonomiczne. ZADANIEM Morawieckiego jest osłabiane Polski poprzez...

27 maj 2023

“Szkoły muszą wyposażyć dzieci do posiadania partnerów seksualnych” – mówią ONZ i WHO. Pedofile z Rutgers Foundation za ogólnoświatową operacją seksualizacji dzieci prowadzoną przez ONZ i WHO...

26 maj 2023

ZASZCZEPIONE DZIEWCZĘTA – szokujący duński dokument o powikłaniach po szczepionce przeciwko HPV (maj 2015) PL https://www.cda.pl/video/11218075d ----- HPV - Szczepić czy nie ? - Prof.zw.dr...

10 maj 2023

Więcej aktualności na https://www.facebook.com/nie.wierze.nikomu Bardzo rzadko zdarza mi się włączać podstronę DOTACJE i prosić o wsparcie , ale czasami nie mam wyjścia....

08 maj 2023

S trona NIE-WIERZE-NIKOMU.PL nie będzie już aktualizowana - z prostego powodu... - Wszystko o oszustwie klimatycznym, czyli kłamstwie, że jakoby wytwarzany przez człowieka CO2 ma wpływ na...

05 maj 2023

Polskie niemowlęta w pierwszych 24 miesiącach życia otrzymują 26-30 obowiązkowych szczepień (w latach 70-80-tych było ich 10), przy czym noworodki w pierwszej dobie życia otrzymują 2 szczepionki –...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.