Polskie niemowlęta w pierwszych 24 miesiącach życia otrzymują 26-30 obowiązkowych szczepień (w latach 70-80-tych było ich 10), przy czym noworodki w pierwszej dobie życia otrzymują 2 szczepionki – przeciwko WZW B oraz gruźlicy co jest praktyką spotykaną wśród krajów europejskich jedynie w Polsce i Bułgarii. Obowiązkowe szczepienie noworodków w pierwszych godzinach życia nie ma żadnych podstaw naukowych, naraża dziecko na bardzo poważne powikłania poszczepienne. Teza z lat 70-tych, mówiąca i ucząca studentów medycyny, że szczepienia powinno się stosować u dziecka dopiero po 1 roku, życia nigdy nie została zmieniona ale też nie jest realizowana w praktyce.

psnln

https://ekspedyt.org/2023/05/03/wniosek-psnlin-do-tk-w-sprawie-obowiazku-szczepien-dzieci/

Trybunał Konstytucyjny RP – PSNLiN wnosi o uznanie

przymusu szczepień obowiązkowych dzieci za niezgodne z Konstytucją RP

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców sprzeciwia się przymusowi stosowania rutynowych, zbyt licznych, zawierających toksyczne składniki szczepionek.

Przeczytaj 3 artykuły o szczepionkach.

1. O szczepionkach produkowanych w oparciu o wirusy hodowane na tkankach pozyskanych z dzieci poddanych aborcji
2.  Szczepionki cz.2

3. Szczepionki cz.3 – historia Andy Wakefilda i fałszerstwa CDC

Dr Andrew Wakefield – wywiad kliknij

Polskie niemowlęta w pierwszych 24 miesiącach życia otrzymują 26-30 obowiązkowych szczepień (w latach 70-80-tych było ich 10), przy czym noworodki w pierwszej dobie życia otrzymują 2 szczepionki – przeciwko WZW B oraz gruźlicy co jest praktyką spotykaną wśród krajów europejskich jedynie w Polsce i Bułgarii. Obowiązkowe szczepienie noworodków w pierwszych godzinach życia nie ma żadnych podstaw naukowych, naraża dziecko na bardzo poważne powikłania poszczepienne. Teza z lat 70-tych, mówiąca i ucząca studentów medycyny, że szczepienia powinno się stosować u dziecka dopiero po 1 roku, życia nigdy nie została zmieniona ale też nie jest realizowana w praktyce.

--- * ---

Programy szczepień powinny być już dawno wstrzymane a sprawa nagłych zgonów pilnie wyjaśniona

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/prawda-o-covid-19/191-programy-szczepien-powinny-byc-juz-dawno-wstrzymane-a-sprawa-naglych-zgonow-pilnie-wyjasniona

--- * ---

Prawda o szczepionce HPV przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/aktualnosci/216-szczepionki-przeciwko-wirusowi-brodawczaka-ludzkiego-hpv-ktory-powoduje-raka-macicy-maja-brac-tez-chlopcy

szczepenanoworodkow

Stoimy na stanowisku, iż przy istniejącej, choć nadal nie oszacowanej, skali działań niepożądanych, braku badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo istniejącego w Polsce kalendarza szczepień oraz wobec łamania praw człowieka i praw pacjenta w sytuacji zmuszania do jakiejkolwiek procedury medycznej przy braku zagrożenia epidemiologicznego, szczepienia dzieci w Polsce powinny być bezwzględnie dobrowolne.

--- * ---

 Z uwagi na trudną sytuacje finansową,proszę o wsparcie w postaci pomocy w uregulowania opłat za domenę, serwer mojej strony NIE-WIERZE-NIKOMU.PL

Domena - 158,67,Serwer - 429,27, Certyfikaty cyber_SSL - 19 zł RAZEM - 607zł 

http://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/dotacje

--- * ---

Szczepienia obowiązkowe: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Francja, Belgia. 

Dobrowolne, refundowane: Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja,  Wielka Brytania, Rosja.

obowazekszczepen

9 maja 2023 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny RP ma rozpatrzeć pierwszą w historii skargę rodziców w sprawie obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym, złożoną w ich imieniu przez mec. Arkadiusza Tetelę z inicjatywy Stop Nop. [link]

_____________***_____________

Trybunał Konstytucyjny RP

Al. Szucha 12a

00-918 Warszawa

Sygnatura akt: SK 81/19

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Amicus Curiae wnosi o uznanie przymusu szczepień obowiązkowych dzieci za niezgodne z Konstytucją RP.

Uzasadnienie

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców zostało utworzone w maju 2021r i skupia lekarzy, których celem jest m.in. przywrócenie zawodowi lekarza statusu wolnego zawodu i umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim oraz maksymą “Salus aegroti suprema lex”, a także prowadzenie działań na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza jak i pacjenta.

W związku z powyższym czujemy się w obowiązku moralnym zabrać głos jako Amicus Curiae w tak istotnej dla całej populacji dzieci polskich sprawie jaką jest przymus versus dobrowolność szczepień ochronnych.

Rozpatrując zasadność utrzymania obowiązku szczepień populacyjnych proponujemy wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów z tym związanych:

1. Bezpieczeństwo ochronnych

Bezpieczeństwo jest bardzo rygorystycznym kryterium ponieważ szczepieniom poddawane są profilaktycznie dzieci zdrowe, a szczepionki dotyczą chorób zakaźnych, których obecnie jest znacznie mniej głównie dzięki poprawie warunków życia, w tym warunków sanitarnych. Aktualnym problemem zdrowotnym są bowiem choroby przewlekłe w populacji wieku rozwojowego. Stąd konieczne jest zastanowienie czy korzyści ze szczepień przewyższają ryzyko działań ubocznych.

W załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie

niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz. U. z dn. 31.12.2002r., Dz. Nr 241, poz.2097, zm.:Dz.U. z 2005r., Nr 232, poz.1973) wyróżniono następujące kategorie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP):

1. Odczyny miejscowe, w tym: odczyny miejscowe po szczepieniu BCG (gruźlica), obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w miejscu wstrzyknięcia;

2. Niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego: encefalopatia (apatia, pobudzenie, opóźnienia rozwoju, inne), drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, porażenne poliomyelitis wywołane wirusem szczepionkowym Polio, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillain – Barre (choroba zapalna nerwów obwodowych o podłożu autoimmunologicznym; uważana jest za najczęstszą przyczynę nabytego ostrego porażenia wiotkiego u dzieci. Zespół Guillaina-Barrégo grozi trwałą niepełnosprawnością, a w ciężkich przypadkach nawet zgonem);

--- ***  ---

Fakty, o których społeczeństwa powinny były być poinformowane przez przyjęciem „szczepionki” – dr James Lyons-Weiler

Warto dodać od razu, że w demonicznym systemie „opieki zdrowotnej” w Stanach Zjednoczonych, przejętym przez wielkie korporacje farmaceutyczne (oraz Departament Obrony jako głównego inicjatora różnego rodzaju antyludzkich eksperymentów i twórcę broni biologicznej kierowanej przeciwko ludności cywilnej), aplikuje się dzisiaj każdemu dziecku 72 zastrzyki różnego rodzaju szczepionek. Dla porównania, w 1962 roku obowiązkowych było 5 szczepionek, w roku 1983 – 24 szczepionki, a w 2018 roku aż 72. Teraz, szatańskie moce w agencjach FDA czy CDC próbują przeforsować kolejne dawki, których liczba ma wkrótce przekroczyć sto. ... Wiele z tych preparatów szczepionkowych zawiera składniki przekraczające znacznie normy ustalone przez FDA. Dla przykładu, kryminalna agencja FDA „ostrzega” kobiety ciężarne aby ograniczyć bądź zrezygnować ze spożywania tuńczyka w puszkach, gdyż ryba ta ma zawierać niebezpieczne śladowe ilości rtęci, jednak ta sama kryminalna agencja FDA dopuściła do wstrzykiwania dzieciom szczepionek, których pojedyncza dawka (np. w przypadku szczepionki mającej zapobiec „wirusowemu zapaleniu wątroby typu C”), zawiera dodatki rtęci w takiej ilości jakby dziecko zjadło na raz 250 puszek tegoż tuńczyka!

https://www.bibula.com/?p=140440

--- ***  ---

3. Inne niepożądane odczyny poszczepienne: ból stawów, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny (dziecko wiotkie, słabo reagujące na bodźce), gorączka powyżej 39st.C, małopłytkowość, nieutulony ciągły płacz, posocznica, wstrząs septyczny, reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, porażenie splotu barkowego, uogólnione zakażenie BCG (gruźlica).

Powikłania poszczepienne mogą być wczesne – minuty/godziny/dni lub późne i odległe – po miesiącach/latach od szczepienia.

Podobny zestaw poważnych powikłań poszczepiennych znajduje się w ulotkach producentów szczepionek, dostępnych dla rodziców/opiekunów dziecka. Dostępne są także informacje na temat dodatkowych składników szczepionek – konserwantów i adiuwantów, m.in. związków rtęci i aluminium, nieobojętnych dla mózgu dziecka.

Organiczny związek rtęci – Thiomersal (etylortęć) jest toksyczny dla mózgu, serca, wątroby, nerek, układu immunologicznego, jest kancerogenny (rakotwórczy). Powoduje zaburzenia rozwojowe u dzieci, choroby psychoneurologiczne (np. autyzm, ADHD), choroby neurodegeneracyjne u dorosłych, upośledza zdolności rozrodcze

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25708367/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25377033/ – https://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/).

Dr n. med. Piotr Witczak (analityk technologii medycznych, który pracował w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, członek PSNLiN) stwierdził w wywiadzie: Instytucje zdrowia publicznego wciąż utrzymują, że nie udowodniono związku między narażeniem dzieci na etylortęć ze szczepionek a wzrostem przypadków autyzmu. To stanowisko najwyraźniej opiera się na wnioskach pochodzących ze sfinansowanych przez amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) badań epidemiologicznych, wobec których sformułowano wiele zastrzeżeń metodologicznych, a także zwrócono uwagę na konflikt interesów i wyraźny kontrast względem wniosków z badań przeprowadzonych przez niezależnych badaczy w ciągu ostatnich 75 lat, którzy konsekwentnie stwierdzali, że etylortęć nawet w niskich dawkach jest szkodliwa. (“Do rzeczy” nr 16/523, 17-23.04.2023, s.26-31)

W Polsce, jak w żadnym innym kraju europejskim, niemowlęta nadal szczepi się trzykrotnie szczepionką DTP (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi) zwierającą 25mcg rtęci. Wg EPA (Environmental Protection Agency) – bezpieczna ilość rtęci organicznej dla osoby dorosłej to 0,1mcg/kg/dobę. Pomija się również fakt, że rtęć z tiomersalu może być deponowana w mózgu, a niektóre dzieci mają osłabione zdolności usuwania tego pierwiastka z organizmu:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12933322/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287390601188060
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00324789 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1280342/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25708367/

Związki aluminium (fosforany/wodorowęglany Al.-glin) – wg Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Żywienia Enteralnego i Parenteralnego max dawka dzienna spożycia Al. to 5mcg/kg/dobę.

W Polsce zaś praktycznie wszystkie szczepionki przeznaczone dla dzieci zawierają te związki i np. Euvax B zawiera 250mcg, Infanrix Hexa 500mcg – znacznie przekraczają więc przyjęte normy, przy czym szczepionki podawane są domięśniowo lub podskórnie czyli w znacznie bardziej inwazyjny sposób umożliwiający bezpośrednią penetrację do tkanek organizmu dziecka z pominięciem barier ochronnych. Aluminium jest silną neurotoksyną – kumuluje się w mózgu tym bardziej, że w okresie rozwojowym dziecka jest niedojrzała bariera krew/mózg (chroniąca przed toksynami mózg osoby dorosłej), Al działa silnie stymulująco na niedojrzały układ odpornościowy dziecka, może uszkodzić wątrobę, opisywane jest makrofagowe zapalenie mięśniowo-powięziowe, zmiany we krwi – anemia mikrocytarna, zaburzenie relacji systemu neuroendokrynnego i immunologicznego, Zespół ASIA (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23609067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22235057/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25428645/

Do chwili obecnej brak jest badań toksyczności i farmakokinetyki aluminium u dzieci. Zespół ekspertów ds. Aluminium z Keele University – kierowany przez profesora Christophera Exleya, profesora chemii bioorganicznej przez ostatnie 29 lat, z ponad 200 opublikowanymi recenzowanymi artykułami na temat aluminium – odkrył, że sześć szczepionek dziecięcych zawiera statystycznie istotnie większą ilość aluminiowego adiuwantu niż jest podana na etykietach tych produktów (Pentacel, Havrix, Adacel, Pedvax, Prevnar 13 i Vaqta). Mając tego typu informacje wydaje się bezdyskusyjnie konieczne badanie post-rejestracyjne składu dopuszczonych szczepionek, co aktualnie nie jest wykonywane przez władze sanitarne w Polsce.

Badania szczepionek przeprowadzone we Włoszech (2017r.), w których zastosowano najnowocześniejsze metody analizy laboratoryjnej, wykazały obecność materiału genetycznego ludzkiego, pochodzenia zwierzęcego i bakteryjnego, o potencjalnym działaniu kancerogennym i autoimmunologicznym; toksycznych metali ciężkich, w tym rtęci i znacznej ilości aluminium, a także ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, stront, bizmut, nikiel i inne; zanieczyszczeń innymi proteinami, mikro- i nanoczasteczkami nieznanego pochodzenia. Zanieczyszczenia te nie są biodegradowalne i biokompatybilne, gromadzą się w tkankach, wywołują chroniczne stany zapalne, zatrucia, toksyczne reakcje, nanocząsteczki uszkadzają DNA. Być może w tym tkwi tak duża zachorowalność u obecnych niemowląt na choroby genetyczne, autoimmunologiczne czy wiele innych niespotykanych w rocznikach z lat 70-80-tych. Dziwi fakt, że takich badań w Polsce nie ma. Być może strach przed dzieckiem niepełnosprawnym po przymusowych szczepionkach czyni Polki bardziej negatywnie nastawione do posiadania kolejnego dziecka.

Istnieje, licząca tysiące, baza badań naukowych dotyczących niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego liczba zarejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w elektronicznym systemie Epibaza w 2021r wyniosła 1609, w tym 163 po szczepionce przeciw gruźlicy BCG. Mając na uwadze praktycznie nie funkcjonujący system zgłaszania NOP w Polsce, liczba ta jest znacznie większa.

Najefektywniej funkcjonującą na świecie bazą danych poszczepiennych działań niepożądanych jest amerykański system VAERS (vaccine adverse reaction system), do którego, wg szacunków, zgłaszanych jest 1-5% przypadków NOP.

W sytuacji tak znacznej liczby znanych powikłań poszczepiennych jest niedopuszczalne i nieetyczne zmuszanie rodziców do szczepienia dzieci – pod karą grzywny, nieprzyjęcia do żłobka/przedszkola, odebrania praw rodzicielskich, a także karanie lekarzy np. za udostępnianie rodzicom ulotek lub informowanie o możliwych działaniach ubocznych.

 --- ***  ---

Obejrzyj szokujący, wyreżyserowany film „Zaszczepieni” (Vaxxed) – obnażający korupcję i przestępcze działania amerykańkiego CDC – Urzędu Kontroli Chorób  https://www.cda.pl/video/141668702 (polski lektor). 

 --- ***  ---

1. Badania szczepionek

Szczepionki nie podlegają klasycznym badaniom klinicznym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej obojętnym placebo – aby poznać rzeczywistą skalę powikłań, tak jak inne leki przed dopuszczeniem do leczenia. Krótkoterminowe badania (4 tygodnie obserwacji) prowadzone przez firmy farmaceutyczne, są nieprawidłowe metodologicznie – porównuje się szczepionkę z innymi szczepionkami lub z tą samą szczepionką pozbawioną jedynie antygenu lecz zawierającą wszystkie inne składniki. Badania dotyczą pojedynczych szczepionek podczas gdy dzieciom podaje się szczepionki poliwalentne czyli zawierające wiele składników np. “5 w 1” czy “6 w 1” – Infanrix Hexa zawiera antygeny błonicy, tężca, krztuśca, polio, hemofilus influenzae, wirusa zapalenia wątroby typu B oraz niejednokrotnie łączy się tę szczepionkę ze szczepionką przeciw pneumokokom i rotawirusom. Nie zbadano dotąd jaka jest reakcja niedojrzałego jeszcze, a więc stosunkowo słabego układu immunologicznego dziecka na podanie tak dużej liczby antygenów – w sensie bezpieczeństwa i skuteczności. Tego rodzaju postępowanie medyczne jest wbrew zasadom evidence based medicine.

Mówi się o nieznanym “efekcie koktajlu”. Brak jest badań bezpieczeństwa i efektywności szczepionek w okresie długofalowym oraz efektów całego programu immunizacji dziecka. Przy braku wysokiej jakości badań nie ma możliwości oceny bilansu korzyści i ryzyka, stąd zmuszanie do szczepień nie ma racji bytu a wręcz jest bardzo niebezpieczne. Ponadto nie ma możliwości określić, po którym składniku poliwalentnej szczepionki u dziecka wystąpił NOP, a to z kolei uniemożliwia lekarzowi wypełnienie obowiązku zgłoszenie działania niepożądanego do Sanepidu czy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

1. Kalendarz szczepień ochronnych

W badaniu Millera i in. z 2011 analizowano kalendarze szczepień 34 krajów rozwiniętych i odkryto znaczącą korelację między wskaźnikiem umieralności niemowląt i liczbą podawanych im dawek szczepionek. W krajach, w których wymagane jest podawanie największej liczby szczepionek, wskaźnik umieralności niemowląt jest zwykle najwyższy. (Miller N.Z., Goldman G.S., Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?(Regresja wskaźnika umieralności niemowląt względem rutynowo podawanej liczby dawek szczepionek: czy zachodzi tu biochemiczna lub synergiczna toksyczność?). Hum Exp Toxicol 2011; 30(9): 1420-28.

Polskie niemowlęta w pierwszych 24 miesiącach życia otrzymują 26-30 obowiązkowych szczepień (w latach 70-80-tych było ich 10), przy czym noworodki w pierwszej dobie życia otrzymują 2 szczepionki – przeciwko WZW B oraz gruźlicy co jest praktyką spotykaną wśród krajów europejskich jedynie w Polsce i Bułgarii. Obowiązkowe szczepienie noworodków w pierwszych godzinach życia nie ma żadnych podstaw naukowych, naraża dziecko na bardzo poważne powikłania poszczepienne. Teza z lat 70-tych, mówiąca i ucząca studentów medycyny, że szczepienia powinno się stosować u dziecka dopiero po 1 roku, życia nigdy nie została zmieniona ale też nie jest realizowana w praktyce.

W krajach skandynawskich, w których występuje najmniejsza umieralność niemowląt oraz rejestruje się najlepsze wskaźniki zdrowotności społeczeństwa, szczepienia są dobrowolne, pierwsze szczepionki podaje się w 3miesiącu życia, wycofano preparaty zawierające rtęć.

W innych europejskich krajach zachodnich nie szczepi się noworodków, wycofano preparaty z rtęcią;

USA, kraje europejskie – Austria, Niemcy, Belgia, Dania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Islandia, Finlandia, Szwecja – zaniechały masowych szczepień przeciwko gruźlicy (BCG). W większości krajów, w tym np. w Niemczech, szczepienia są dobrowolne.

Zasada Ostrożności – etyczna zasada przyjęta w Unii Europejskiej w 1988r, podpisana przez Polskę, sprzeciwia się eksperymentowi na dużą skalę, na skalę populacji nowo-narodzonych. Stanowi ona, że jeśli istnieje prawdopodobne, choć mało poznane, ryzyko działań niepożądanych, lepiej jest danej technologii nie wprowadzać niż ryzykować niepewnymi lecz potencjalnie bardzo znacznymi konsekwencjami.

Wszelki przymus w kwestii szczepień stoi w sprzeczności m.in. z: Konstytucją RP, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Kartą Praw Pacjenta, Kartą Praw Dziecka, Europejską Konwencją o Ochronie Praw i Godności Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny oraz Traktatem Lizbońskim.

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców sprzeciwia się przymusowi stosowania rutynowych, zbyt licznych, zawierających toksyczne składniki szczepionek. Stoimy na stanowisku, iż przy istniejącej, choć nadal nie oszacowanej, skali działań niepożądanych, braku badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo istniejącego w Polsce kalendarza szczepień oraz wobec łamania praw człowieka i praw pacjenta w sytuacji zmuszania do jakiejkolwiek procedury medycznej w obecnej sytuacji epidemiologicznej, szczepienia dzieci w Polsce powinny być bezwzględnie dobrowolne.

Jesteśmy przekonani co do przestrzegania podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii.

Z poważaniem

dr hab.n.med. Dorota Sienkiewicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Źródło

--------------------------------------------------------------------------

UZUPEŁNIENIE.

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dobrowolności szczepień zgłoszonej przez PSNLIN jest bulwersujące – przymus jest OK. Jak widać nie jest to instytucja do której jest sens kierować wnioski. Szczerze pisząc nie wiem jaki organ byłby w stanie to pozytywnie rozpatrzeć. Wydaje się że jakimś wyjściem byłoby nieposłuszeństwo obywatelskie. Zamieszczę trzy teksty z 01.2021 dotyczące szczepionek.

====================

Jak działają

W teorii
Wygląda to podobnie do szczucia psa. Dajemy psu do powąchania przedmiot osobnika na którego chcemy go poszczuć, wydajemy komendę – bierz go – i ewentualnie jeszcze kopa w ogon na rozpęd.
Podobnie ma działać szczepionka. Wstrzykujemy w ciało patogen, a wraz z nim jeszcze inne substancje (silne toksyny np. aluminium), które mają dodatkowo podrażnić układ odpornościowy zmuszając go do większej aktywności. Limfocyty obwąchują wstrzyknięty patogen i jak go napotkają następnym razem to pokażą mu taki ruski miesiąc, że się nie pozbiera.

W praktyce
Problem pojawia się gdyż wraz z patogenem wstrzykuje się wiele innych substancji. Wirusy muszą “coś jeść” gdy leżakują w buteleczkach, więc stosuje się dla nich podkład w postaci rozmaitych białek i tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Musi być też jakiś środek konserwujący (np. rtęć). Jaką mamy gwarancję, że układ odpornościowy zareaguje akurat na patogen a nie na inne składniki podane DROGĄ NIENATURALNĄ?

Normalnie nasz organizm jest zabezpieczony przed groźnymi substancjami z zewnątrz za pomocą szeregu filtrów. Ze światem zewnętrznym kontaktuje się przez układ oddechowy, pokarmowy i błony śluzowe. Tam właśnie są te filtry, które (oczywiście w pewnych granicach) wyłapują wszystkie potencjalnie niebezpieczne dla naszego ciała substancje.
Czym innym jest na przykład zjeść orzeszek a czym innym wstrzyknąć sobie olej z orzeszka pod skórę. Podobnie jest z białkiem zwierzęcym.

Wróćmy do naszego psa. Kiedy go poszczujemy dając do powąchania czyjś przedmiot mamy pewność, że się nie pomyli ale takiej pewności już nie mamy w przypadku układu odpornościowego człowieka, który został zastymulowany sztucznie tyloma obcymi ciałami wprowadzonymi tam gdzie ich nie powinno być.

Naturalnym miejscem na przykład dla białka z jajka, oleju, itd. jest żołądek, potem reszta układu pokarmowego. Tam są wyspecjalizowane szlaki obróbki pokarmu (kwasy, zasady, enzymy, bakterie). Wstrzyknięcie ich w inne miejsce to jak wbicie drzazgi, to jest obce ciało powodujące stan zapalny. Organizm wyśle leukocyty by się tego pozbyć jak drzazgi. Obce ciało w organizmie niczego dobrego nie może zrobić.
Drzazgę możemy sobie w miarę łatwo spod skóry wyjąć. Jak usunąć ciała obce wstrzyknięte w komórki, rozproszone i przemieszczające się po całym organizmie?

Efektem są stany zapalne. Gdzie? Loteria. Być może organizm będzie w stanie te ciała wydalić i wygasić stan zapalny, a może nie. Jeżeli nie, to jest duża szansa, że dotknie nas długotrwały stan zapalny, który prowadzi z reguły do  nieuleczalnych chorób przewlekłych. Stąd zapewne coraz więcej dzieci ma alergie na pokarmy i inne bodźce. System odpornościowy został rozregulowany, jest nadaktywny  przez ciągle występujące stany zapalne.

Żeby zrozumieć dlaczego szczepionki przyczyniają  się do wielu groźnych przewlekłych chorób – cukrzyca obu typów, Hashimoto, choroby nerek, jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna), autyzm, choroby autoimmunologiczne i inne trzeba krótko omówić skład szczepionek i jak oddziałują na organizm. Poniżej skład szczepionki na naszą poczciwą zanikającą grypę – jak wiemy zaraziła się covidem i zdechła.

Mamy więc:
Proteiny jaja kurzego: zawierające ptasie substancje zarażające (wirusy)
Żelatyna: znana przyczyna reakcji alergicznych, jak też anafilaksji, skojarzonych z wrażliwością na jaja czy żelatynę
Polysorbate 80 może powodować ciężkie reakcje alergiczne, włączając anafilaksję
Aldehyd mrówkowy (Formaldehyd): substancja rakotwórcza
Triton X100: silny detergent
Sacharoza: cukier buraczany
Żywica: znana przyczyna reakcji alergicznych
Gentamycyna: antybiotyk
Thimerosal: rtęć wciąż jest używana w wielodawkowych fiolkach ze szczepionkami przeciw grypie (autyzm – unikalny typ zatrucia rtęcią)

W większości innych szczepionek standardowo stosuje się:
etylortęć (Thimerosal): – konserwant,
aluminium w postaci soli tego pierwiastka – neurotoksyna mająca na celu podrażnienie układu odpornościowego (komenda „bierz go”),
i wiele innych jak polisorbat 80, fosforan tributylu, siarczan neomycyny, polimyksyna B, obce genetycznie białka pochodzące z ludzkich i zwierzęcych płodów.

Ww. związki mogą negatywnie oddziaływać na wątrobę, nerki, tarczycę, trzustkę.

Trochę bardziej szczegółowo napiszę o wpływie rtęci i aluminium na mózg.

Być może wielu słyszało o „chorobie szalonych kapeluszników” ale być może nie wie skąd to określenie. Zapadali na nią ludzie pracujący przy produkcji kapeluszy. W jednym z procesów technologicznych przy formowaniu filcu była używana rtęć. Po dłuższym czasie  pod wpływem oparów rtęci uszkadzany był mózg, co objawiało się zaburzeniami psychicznymi o różnym natężeniu, najczęściej nieodwracalnymi.

Tak wpływała rtęć na osoby dorosłe. Teraz szczepi się dzieci od pierwszych dni po urodzeniu do wieku szkolnego ok. 20 dawkami różnego rodzaju świństw. To co podamy w zastrzyku przez układ krwionośny trafi do mózgu dziecka ponieważ bariera krew-mózg nie jest jeszcze silnie wykształcona. Ten okres jest newralgiczny dla rozwoju układu nerwowego człowieka.

Co robi rtęć? Na przykład wpływa na opóźnienia w mielinizacji nerwów, dokładniej aksonów komórek nerwowych. Jak wiemy nasz organizm jest sterowany impulsami elektrycznymi przewodzeniem których zajmują się komórki nerwowe – takie „wiązki kabelków elektrycznych”. W mózgu jest wielki „kłębek kabelków”. Mielina pełni funkcję izolacji (nie tylko) na „kabelku”. Wyobraźmy sobie, że w jakimś urządzeniu elektrycznym/elektronicznym w splecionej wiązce drucików usuwamy izolację i włączamy prąd. Zwarcia, dym, ogień i szlag trafia ustrojstwo. Tu jest film pokazujący jak rtęć działa na komórki nerwowe ślimaka.

 

Nie wiem, czy jest sens to komentować – obraz mówi więcej, niż 1000 słów. Pod wpływem rtęci, osłony mielinowe dosłownie znikają, odsłaniając włókna nerwowe.

Czy można dziwić się, że po szczepieniach dzieci mają problemy neurologiczne – o większym lub mniejszym natężeniu? Niedorozwój umysłowy, autyzm, padaczka, stwardnienie rozsiane – do wyboru, do koloru.

Mózg może być uszkadzany też w inny sposób, a w zasadzie może sam dokonywać autodestrukcji pod wpływem własnych toksyn. Natura w swojej mądrości przewidziała prawie wszystko i wytworzyła mechanizmy obronne na różne okazje. Mózg zaopatrzony jest w układ obronny, którego elementem jest mikroglej.

Pojawienie się szkodliwych czynników w mózgu odbierane jest jak atak na niego i podrażniony mikroglej wytwarza toksyny w celu usunięcia intruza. Oczywiście mikroglej nie jest w stanie odróżnić patogenu biologicznego od innej toksyny – chemicznej czy obcego białka. Natura w swojej genialności nie przewidziała, że może się znaleźć taki idiota, który będzie sobie wstrzykiwał do krwi rozmaite trucizny i elementy biologicznie obce naszemu organizmowi.

Jaki jest skutek: na sygnał o ataku mikroglej wydziela toksyny, które mają wyeliminować intruza/patogen i następnie mikroglej ma się „wyłączyć”, czyli przestać siać tymi toksynami, bo może uszkodzić mózg.
Przy dużej ilości szczepień, ewentualnie jeżeli toksyny „zatrzymają” się gdzieś w organizmie, to mikroglej będzie cały czas podrażniany i może dojść do autodestrukcji mózgu.
Ten mechanizm został dokładnie opisany przez amerykańskiego neurochirurga, dr Rusella Blaylocka.

Oczywiście – tego typu reakcje (w postaci najbardziej ostrej – kiedy dziecko po szczepionce zaczyna zdradzać te objawy uszkodzenia mózgu niemal natychmiast), nie wystąpią u każdego dziecka. Powiedzmy, że statystycznie występują ciągle u mniejszości.
Jeżeli te procesy destrukcyjne w mózgu lub ciele dziecka przebiegają powoli i w mniejszym natężeniu (nie dając widocznych goły okiem gwałtownych objawów, a badań specjalistycznych nikt po szczepieniach nie prowadzi), to skutki tego – w postaci dowolnej choroby – mogą ujawnić się nawet po kilku miesiącach lub latach. To jest jak korozja pod lakierem samochodu.

Nie piszę o sprawach wydumanych. Mam w rodzinie młodą osobę z poważną chorobą autoimmunologiczną, która pojawiła się u zdrowego dziecka ni z tego ni z owego w wieku ok. 8 lat. Jest cały czas na sterydach. Drugi przypadek znajomej której syn wrócił ze szkoły, powiedział że się źle czuje, potem że źle widzi a następnego dnia nie było z nim kontaktu. Stał się warzywem. Nie wiem czy jeszcze żyje.

3 czerwca 2017 odbyła się w Warszawie przeszło 10 tys demonstracja przeciwko przymusowi szczepień. Oczywiście w TV rządnej i nierządnych tego nie zobaczyliście, bo po co. Trzeba pokazywać zboków i jakieś durne baby. Dlaczego tak jest? Bo zarówno PiS jak i reszta bandy są po jednych pieniądzach.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Będzie to opis głośniej sprawy dr Wakefielda, który powiązał autyzm ze szczepieniami dzieci preparatem MMR za co spotkały go szykany ze strony ludzi i środowisk medycznych związanych z przemysłem szczepionkowymi. W filmie  VAXXED (link na końcu) przedstawiona cała historia.

——————————————

Ten angielski lekarz (gastroenterolog dziecięcy), pod koniec lat ’90 opublikował w prestiżowym magazynie medycznym „LANCET” pracę, sugerującą możliwy związek szczepionki MMR (odra – świnka – różyczka) z autyzmem.

Andrew Wakefield zainteresował się tematem szczepień i autyzmu przypadkowo – nie była to jego specjalizacja. Ale zgłaszało się do niego coraz więcej rodziców z dziećmi, które po szczepieniu MMR zapadały niejako synchronicznie na autyzm i choroby przewodu pokarmowego – a to już była jego działka. Po przebadaniu kilkudziesięciu dzieci z takimi połączonymi objawami chorobowymi, które pojawiły się bezpośrednio po szczepieniu (pierwsze symptomy, że z dzieckiem zaczyna dziać się coś złego, wystąpiły już po kilku godzinach), opublikował swoje spostrzeżenia i ostrożne wnioski (że ta zbieżność czasowa zmusza do przyjrzenia się tej szczepionce dokładniej), w „LANCECIE”. Abstrahuję od tego, co jest teraz – wtedy jeszcze było to najbardziej uznane pismo medyczna na świecie. Żeby jakaś praca mogła się tam ukazać, wymagała przejścia przez sito kilkunastu recenzentów – lekarzy profesorów o uznanym dorobku.

Przez 12 lat publikacja Wakefielda nikomu nie przeszkadzała – do momentu, kiedy ilość przypadków autyzmu wzrosła tak dramatycznie (wraz ze wzrostem ilości szczepień), że ktoś przypomniał sobie o jego publikacji i zaczął się na nią powoływać, przez co sprawa została nagłośniona przez media. Wybuchła panika – rodzice dowiedziawszy się o całej sprawie, przestali zgłaszać się na szczepienia i magazyny ze szczepionkami zaczęły puchnąć, a okres przydatności zaczął się kończyć – producent szczepionki zrozumiał, czym to grozi. Wtedy rozpętało się piekło. Lobby szczepionkowe wynajęło dziennikarskiego cyngla, niejakiego Briana Deera (rzeczywiście – zrobił „w jelenia” miliony ludzi), by napisał paszkwil na Wakefielda, oskarżając go o oszustwa. „Fałszował badania!” – to były główne tytuły wszystkich gazet i od tego zaczynały się wszystkie dzienniki telewizyjne – finansowane przez reklamy koncernów farmaceutycznych. Tamtejszy sąd lekarski błyskawicznie odebrał mu prawo wykonywania zawodu, a „LANCET” usunął jego publikację. Nikogo nie obchodziły rodzinne powiązania szefa tego sądu lekarskiego, z prezesem koncernu medialnego wydającego pismo.

Wakefield odwołał się do sądu – w sprawie obrony swojego dobrego imienia. Po długim i wnikliwym rozpatrzeniu sprawy, tamtejszy Sąd Najwyższy uwolnił go od zarzutów oszustwa i fałszowania badań, a także prowadzenia badań „nieetycznych”, bez zgody specjalnej komisji. Te „nieetyczne” badania polegały na pobieraniu chorym dzieciom krwi do badań – rzecz, do której ma prawo każdy lekarz. Sąd orzekł, że doktor Wakefield nigdzie nie przekroczył swoich kompetencji, oraz w żadnym zakresie nie dopuścił się jakiegokolwiek fałszerstwa. Nie pozostawił też suchej nitki na paszkwilach Deera, wykazując właśnie jemu chodzenie na skróty i formułowanie pod adresem Wakefielda i jego pracy opinii nie potwierdzonych żadnym konkretnym faktem.

To wystarczyło Wakefieldowi, by odzyskać honor, ale nie zawodowe uprawnienia – nawet brytyjski Sąd Najwyższy nie ma wpływu na sądy lekarskie, które są – podobnie jak u nas – państwem w państwie. Aby odzyskać naukowe tytuły, dr Wakefield musiałby wszcząć postępowanie przed tymiż sądami lekarskimi, a na to nie miał pieniędzy – wniesienie takiej kasacji wiąże się z ogromnymi kosztami. Wiedział też, ilu ma tam wrogów i nie był na tyle naiwny by wierzyć, że zniszczyli go tak bezwzględnie tylko po to, by potem przyjąć z powrotem z otwartymi ramionami.

Zniesmaczony postawą kolegów po fachu w rodzinnym kraju, wyemigrował do USA – gdzie zajął się medycznym dziennikarstwem.
Wkrótce potem powstał szokujący, wyreżyserowany przez niego film „Zaszczepieni” (Vaxxed) – obnażający korupcję i przestępcze działania amerykańkiego CDC – Urzędu Kontroli Chorób. Jak się okazało, po przybyciu do USA, Wakefield poznał tamtejszego naukowca, który już od roku zajmował się badaniem bezpieczeństwa szczepień i miał dostęp do informatora właśnie z CDC, który obszernie opowiadał mu o fałszerstwach, jakich dopuszczają się jego koledzy z zespołu do spraw badania szczepionek.

Dr William Thompson z Centers for Disease Control (rządowy amerykański odpowiednik naszego sanepidu) ujawnił dwa lata temu, że CDC przez kilka lat fałszowało badania bezpieczeństwa szczepionek. Na początku opowiadał o tym w prywatnych rozmowach innemu naukowcowi pracującemu nad tym tematem – nie wiedział jednak, że ten, porażony wagą tych informacji, nagrywa ich rozmowy. Dr Thompson przekazał mu owe informacje nie tylko ustnie, ale też w postaci dokumentów papierowych i elektronicznych. Wymienił tam nazwiska wszystkich osób z CDC (swoich szefów i współpracowników), którzy w owych fałszerstwach brali udział i je wymuszali. Ów drugi naukowiec, Brian Hooker, skontaktował się z Wakefieldem i sprawa została ujawniona w owym głośnym filmie dokumentalnym.

Wybuchł krótki skandal – kilku kongresmenów żądało natychmiastowego powołania komisji do zbadania sprawy i przesłuchania Thompsona, który sam, jako pracownik CDC (bezterminowo urlopowany) nie miał prawa zabierać głosu. Mógłby tylko odpowiadać na pytania utworzonej komisji i organów śledczych. Dwa lata upłynęły – nikt nie zamierza powoływać jakiejkolwiek komisji i wszcząć śledztwa. A słyszeliśmy przed wyborami prezydenckimi w USA, że jedno z dzieci prezydenta Trumpa też zapadło na autyzm (właśnie po szczepionce) i ten zamierza zrobić wreszcie porządek z tym szczepionkowym państwem w państwie. Miał powołać jakąś specjalną komisję do zbadania tego tematu – gdzie dr Thompson mógłby wreszcie zostać wezwany i zwolniony z obowiązującej go tajemnicy służbowej – jego zeznania i przedstawione dokumenty musiałyby zaprowadzić na dożywocie kilka ważnych w CDC osób, oraz jako logiczną konsekwencję wywołać natychmiastowe wstrzymanie wszystkich szczepień w USA. Zresztą przy takim nagłośnieniu sprawy, ludzie sami zaczęliby strzelać (a tam mają z czego) do lekarzy proponujących szczepionki dla ich dzieci. I co? KOMPLETNE NIC! Za to główna podejrzana o owe fałszerstwa (ona wydawała polecenia), z szefowej CDC, wskoczyła na wart kilka milionów dolarów stołek … w koncernie szczepionkowym, badania szczepionki którego fałszowała.
Można? Można.

Warto zwrócić uwagę, że nawet dziś, po tym, jak dr Thompson oficjalnie przyznał się, że jego zespół z rządowego CDC, przez wiele lat fałszował badania bezpieczeństwa szczepionki MMR, to łatka oszusta nadal przyklejona jest do dr Wakefielda.
Mało tego – przybiera to wręcz formy groteskowe. W Polsce pełno jest młodych (ale i starych) konowałów, których jedynym zawodowym sukcesem jest odebranie dyplomu (średnią ocen pominę), którzy nazywają Wakefielda „pazernym oszustem”, co to wypełz z jakiejś ciemnej nory, by oszustwem zdobyć rozgłos i majątek.

Dr Wakefield nie był jakimś tam podrzędnym, nikomu nie znanym, zakompleksionym i sfrustrowanym trzeciorzędnym konowałem, któremu na mózg rzuciło się parcie na szło. Tę przełomową pracę w „LANCECIE” opublikował mając 41 lat – a wcześniej, jeszcze przed 40-ką, zamieścił pond 150 prac naukowych w wielu prestiżowych pismach medycznych na świecie. Był cenionym naukowcem prowadzącym badania kliniczne nad chorobami jelit – od ponad 10 lat. Żadnej z publikowanych przez niego wcześniej prac nie zarzucono jakichkolwiek błędów lub zaniedbań. 150 prac naukowych – zrecenzowanych przez nie wiadomo ilu innych specjalistów – jeszcze przed 40-ką – a tu wychodzi jakiś szczawik prosto po studiach, z jeszcze ciepłym dyplomem, bez żadnego doświadczenia i dla „zdrapki” od koncernu szczepionkowego (punkty za sprzedaż!!!) – po wypełnieniu której koncern wyśle go na „konferencję naukową” na plażach Dominikany – lekceważąco wyciera sobie gębę człowiekiem takim jak dr Wakefield.

 

Uzupełnienia:

Wstrzyknięte tragedie. Przegląd historyczny
Nikt nie wiedział, czy zabiła go grypa. Amerykańscy producenci szczepionek zgodzili się wytworzyć szczepionkę w krótkim czasie, ale tylko pod warunkiem, że otrzymają zwolnienie z odpowiedzialności za możliwe obrażenia poszczepienne. […]

_________________

Skutki uboczne szczepionek nawet 8 do 10 razy częstsze?
“Niemieccy ubezpieczyciele zdrowotni podlegający regulacjom publicznym, Betriebskrankenkassen, zgłaszają znacznie więcej niepożądanych skutków szczepień niż Paul-Ehrlich-Institut, nasz organ nadzorujący szczepionki” […]

_________________

“Piątka dla szczepień (niemowląt)” czyli o co pytać 4
Po przedłożeniu tych informacji oczekuje się, że organy regulacyjne zatwierdzą trzecią dawkę szczepionki pediatrycznej. „Wiemy, że dwie dawki to za mało i rozumiemy to” – powiedziała jedna z osób zaznajomionych […]

_________________

Dr Sucharit Bhakdi: te szczepionki zostały zaprojektowane tak, aby zawiodły
Nieustannie jesteśmy zalewani twierdzeniami przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, mediów głównego nurtu, polityków i urzędników „zdrowia publicznego” – wszyscy powtarzają tę samą kwestię: że nowe szczepionki są całkowicie „bezpieczne i skuteczne”. Ale […]

_________________

Czy to wojna z dziećmi?
Jak rodzice mogą chronić swoje dzieci w obliczu błyskawicznego zastraszania, przymusu i agitacji? Jaką bronią dysponują rodzice, aby walczyć? Jak na każdej wojnie, drogą do zwycięstwa jest odwaga, jedność i […]

Porównanie wskaźnika zgonów na niektóre choroby przed/po wprowadzeniu szczepionki.

Revisiting The Major Vaccines

 

Porównanie zapadalności na niektóre choroby zaszczepieni vs niezaszczepieni. M.in. tzw. ADHD, nieżyt żołądka i jelit, egzemy.

 

Let’s Compare the Vaccinated to the Unvaccinated

20 maj 2024

To bardzo proste. Wystarczy zagłosować na pozycję czwartą KOMITETU WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. https://www.youtube.com/watch?v=2wmmt3wtKGc Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 Numer na...

27 marzec 2024

Chcesz zrozumieć dzisiejszy świat ? O co chodzi w Czerwonym, sorry Zielonym NieŁadzie ? Tudzież polskim Nowym Ładzie globalisty , bankstera Pinokia sorry Mateusza Morawieckiego Wszystkiego się dowiesz jak przeczytasz TYLKO pięć książek. Pięć...

24 marzec 2024

Ruch Obrony Polaków proponuje w Polsce ustrój prezydencki , likwidację Senatu oraz Sejm tylko 100 osobowy. PS: Czyli mniej darmozjadów o 460 osób :) Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW Relacja filmowa oraz tramskrypcja najważniejszych tematów poruszonych...

23 marzec 2024

Pobierz plik petycji Co to za dokument? Jest to dokument oddolny, ogólnonarodowy, więc jest skierowany do każdego obywatela Polski. Jest to dokument bezpartyjny!!! Jest to petycja ułożona przez Marka Jarzynę, w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z...

18 marzec 2024

300 stron starannie zebranych i zweryfikowanych faktów dotyczących historii, która rozgrywa się na naszych oczach, ale której realne znaczenie znają tylko nieliczni. Historii, którą czyta się jak najlepszy thriller polityczny, niebywałej i...

16 marzec 2024

Znani publicyści i dziennikarze śledczy: Witold Gadowski i Wojciech Sumliński powołali wraz z urzędującym prezydentem Siemianowic Śląskich , Rafałem Piechem - Ruch Obrony Polaków. Nie są jeszcze bliżej znane szczegóły związane z powołaniem ROP-u,...

16 marzec 2024

Koniec Polski? - Ile nam jeszcze zostało czasu? Niemcy grają swoją rolę, Unia Europejska swoją rolę, wojna na Ukrainie. Jakbyś mógł powiedzieć, co właściwie jest myślą przewodnią najnowszej książki i czemu jest to taki apokaliptyczny tytuł? W...

01 marzec 2024

Społeczeństwo polskie słysząc o zagrożeniach dla polskiej suwerenności i niepodległości instynktownie spogląda na wschód. Mało kto tymczasem zdaje sobie sprawę z tego, że Państwo Polskie nieustannie i konsekwentnie ograbiane jest z kolejnych swoich...

01 marzec 2024

Dzień dobry, nie bądź obojętny, podaj dalej, wyślij do znajomych, jest bardzo ważna sprawa. Polskim rolnikom protestującym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. I to nie jest przenośnia, tylko bardzo poważna sprawa. Stąd moja prośba o takie...

01 marzec 2024

" Jeżeli globaliści uznali, że już czas, aby przerwać rolnicze protesty i zapobiec skokowemu wzrostowi liczby przebudzonyc h, najlepszym rozwiązaniem będzie odwrócenie uwagi i przekierowanie zainteresowania mas w zupełnie innym kierunku. Wojna jest...

29 luty 2024

JUDEJCZYKOWIE FALĄ NA NAS WALĄ - 24 stycznia 2023, w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie wyłączenia lasów z kompetencji krajowych i przeniesienie do wspólnej polityki leśnej. Media rządowe biły na alarm: Berlin chcą położyć łapę...

29 luty 2024

" Poniższy tekst będzie o szczepionkach, głównie tzw. „obowiązkowych”. Ten tekst nie ma w żadnym stopniu zniechęcić kogokolwiek z Państwa do szczepień. Nie jest jego celem również zachęcanie. Chcę jedynie, abyście Państwo zapoznali się z...

22 luty 2024

... trzeba zużyte ukraińskie mięso armatnie zastąpić nietkniętym polskim. I taki właśnie interes ma prezydent Józio Biden do pana prezydenta Dudy: wiecie, rozumiecie Duda; wy chcieliście przeprowadzić unię z Ukrainą...

19 luty 2024

Napływ produktów rolnych z Ukrainy, ograniczenia narzucone rolnikom przez Zielony Ład, czy zbyt wyśrubowane wymogi środowiskowe we Wspólnej Polityce Rolnej - to przyczyny kryzysu, który zagraża przetrwaniu gospodarstw rolnych - wskazuje Federacja...

15 luty 2024

W dniu 29 stycznia na kanale Centrum Edukacyjne Polska Krzysztof Baliński, były ambasador w Syrii i Jordanii, omawiał swoją nową książkę Polska czy UkroPolin . Ta prezentacja skłania do refleksji, czym tak naprawdę jest Polska i czy to jeszcze...

01 luty 2024

KIM SĄ DYRYGENCI WSPÓŁCZESNEJ EUROPY 🇪🇺 CZY JESTEŚMY ZARZĄDZANI PRZEZ SIŁY ZEWNĘTRZNE ? KALENDARZ SPOTKAŃ RUCHU OBRONY POLAKÓW - GADOWSKI, PIECH, SUMLIŃSKI więcej na Ruchu Obrony Polaków " Jak to jaki 37 czy tam 33 miliony ludzi. Trzeci czy...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.