Głosuje na jedyną prawicową partię - POLSKA JEST JEDNA - Rafała Piecha. 

https://www.facebook.com/PJJpomorze           https://pjj.org.pl

pjjklein

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 26

1 KLEIN Piotr Grzegorz przedsiębiorca Gdańsk członek partii politycznej: Polska Jest Jedna - lat 53.
Trzydzieści lat pożycia małżeńskiego z Iwoną Klein. Ojciec dwóch synów - Patryka i Artura - a od niedawna szczęśliwy dziadek.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Zarządzania i Marketingu. Aktualnie student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku Certyfikacja i audyt energetyczny budynków. Życie zawodowe rozpoczynał jako przedstawiciel handlowy. Przebywał trzynaście lat w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywał doświadczenie w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i prowadził własną działalność gospodarczą.
Po powrocie w latach 2014 - 2016 roku pełnił funkcję Wiceburmistrza w Gminie Dzierzgoń. Od 2021 roku prowadzi w kraju firmę elektroinstalacyjną – Pan Pstryczek.
Do Ruchu Polska Jest Jedna dołączył na początku jego działalności. Tworzył jego kształt i strukturę. Jest współzałożycielem oraz Zastępcą Przewodniczącego Partii Polska Jest Jedna - Rafała Piecha.

2 KRENCEWICZ Ziemowit Wojciech nauczyciel Dębnica Kaszubska członek partii politycznej: Polska Jest Jedna -

Ziemowit Krencewicz od 19 lat mąż Małgorzaty oraz ojciec Michała.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (obecnie Uniwersytet Pomorski) wydział Przyrodniczy, kierunek matematyka.
Obecnie nauczyciel matematyki i informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku oraz doradca metodyczny matematyki w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
 Od urodzenia związany z Ustką, gdzie się urodził, Słupskiem, gdzie pracuje i Dębnicą Kaszubską, gdzie obecnie mieszka.
Od lat pasjonują go edukacja, ekonomia, geopolityka i bezpieczeństwo oraz rozwój nowych technologii.
 
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 26 - pełna lista na samym dole.
 
pjj1
 
Polska Jest Jedna to ruch polityczny, który powstał we wrześniu 2021r. w Siemianowicach Śląskich jako obywatelska inicjatywa stająca w obronie wolności każdego obywatela i jego, konstytucyjnego prawa do decydowania o sobie i własnym zdrowiu. Założycielem i przewodniczącym Ruchu jest Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech. 

W początkowej fazie istnienia Ruch funkcjonował jako stowarzyszenie zwykłe skupiające ludzi, którzy nie zgadzali się z ówczesną polityką sanitarnego dzielenia Polaków oraz dewastacją małych i średnich przedsiębiorców i zmuszania ich do rezygnacji z ich podstawowego prawa konstytucyjnego jakim jest prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Po kilku miesiącach apeli i publicznych protestów oraz lawinowo rosnącej liczbie sympatyków z całego kraju Ruch Polska Jest Jedna uzyskał wpis do KRS i przyjął formę stowarzyszenia z osobowością prawną aby móc lepiej i pełniej służyć ludziom widzącym w Ruchu nadzieję zmiany na lepsze. Wtedy też zaczęły tworzyć się ogólnopolskie struktury regionalne skupione wokół wartości stojących za głównym hasłem Ruchu jakim jest Bóg, Rodzina i Ojczyzna

-----------------------------------------------------------

Hasło wiecznie żywe - DZIEL I RZĄDZ Globaliści specjalne podzielili Polaków na 2 plemiona Tutsi i Hutu, sorry PIS i PO, które nawzajem się "wyrzynają" nie widzą prawdziwych zagrożeń. To taka zabawa , igrzyska dla głupich mas :(

Gdy tymczasem oni, pod pretekstem globalnego oćipienia klimatu, wprowadzają Wielki Reset i tzw. Zrównoważony Rozwój , czyli Komunizm 2.0 )

Co za różnica, czy rządzą nami ... z PIS, PO, czy inne marionetki globalistów ???

To tylko mapety, pajace - cyrk dla mas, aby wierzyły, że idąc do wyborów, coś wybierają.

Gdyby teraz rządziło PO to doradca Tuska, Pinokio Morawiecki, robiłby to samo.

PIS niestety kontynuuje politykę ograbienia, kolonizacja Polski, zrobienia z Polaków niewolników , (Kieżun o tym mówił ) wprowadzenia Wielkiego Resetu oraz największą ściemę XXI wieku, czyli że jakoby wytwarzany przez człowieka CO2 ma wpływ na ocieplenie klimatu.

Więcej na https://nie-wierze-nikomu.pl/index.php/katastrofa-co2-2/100-piec-ksiazek-ktore-wprowadza-cie-w-depresje-albo-obudza

------------------------------------------------------

Wraz z nowymi członkami Ruchu coraz silniej napływał ogólnokrajowy przekaz o konieczności wejście na polityczną scenę. Przekaz ten był argumentowany przekonaniem, że każda z obecnie funkcjonujących w Sejmie i Senacie partia nie reprezentuje sobą odpowiednio wysokich standardów etycznych w sprawowaniu władzy, ustanawianiu prawa i ochrony polskiej racji stanu.

Zarząd oraz liderzy Ruchu Polska Jest Jedna wsłuchując się w ten płynący z całej Polski przekaz zdecydowali się wkroczyć na ścieżkę polityki jako jedynej możliwości posiadania realnego wpływu na to co dzieje się z naszym krajem. 

Rafał Piech jest przewodniczącym ruchu społecznego i partii pn. Polska Jest Jedna, która ukonstytuowała się z obywatelskiej inicjatywy prezydenta Siemianowic Śląskich we wrześniu 2021 roku. Początkowo podjęta przez Prezydenta Piecha inicjatywa miała na celu obronę konstytucyjnych praw wolności w zakresie decydowania o własnym zdrowiu, przeciwstawienia się segregacji sanitarnej i wynikającym z niej przymusom. Po kilku miesiącach apeli i publicznych protestów, inicjatywa ta przerodziła się w nowy na politycznej scenie Polski ruch i stowarzyszenie, którego fundamentem są wartości takie Bóg, Rodzina i Ojczyzna, ochrona polskiej gospodarki opartej o nowoczesne górnictwo, silne rolnictwo, małą polską przedsiębiorczość i krajowe złoża naturalne. Lider ugrupowania i rosnąca lawinowo w Polsce grupa działaczy i sympatyków, tłumaczy wejście na polityczną scenę przekonaniem, że każda z obecnie funkcjonujących w Sejmie i Senacie partia nie reprezentuje sobą odpowiednio wysokich standardów etycznych w sprawowaniu władzy, ustanawianiu prawa i ochrony polskiej racji stanu, prowadząc cichy gospodarczy rozbiór Polski, któremu PJJ skutecznie się przeciwstawia.

Rafał Piech z wykształcenia jest ekonomistą i menedżerem z tytułem MBA executive. Urodził się i wychował w Siemianowicach Śląskich. Od wielu lat zaangażowany w pracę samorządową na rzecz rozwoju miasta oraz pomocy najbardziej potrzebującym. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, z listy którego otrzymał mandat radnego Rady Miasta w latach 2010–2014. Jako radny był stałym członkiem komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Od 2014 roku pełni funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, które stara się rozwijać w oparciu stały dialog społeczny z mieszkańcami i przedsiębiorcami.
Efektem jego prezydenckich inicjatyw są projekty społeczno-gospodarcze, które zostały docenione przez środowiska rządowe, samorządowe i biznesowe w województwie śląskim i całej Polsce
Największe uznanie samorządowe zdobył za całkowitą realizację celów samorządowych, w ramach których w ciągu zaledwie pięciu lat zrewitalizował w pełni wszystkie dzielnice miasta w zakresie utworzenia nowoczesnych, bezpiecznych i ekologicznych terenów rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, remontując jednocześnie nawierzchnię połowy długości wszystkich dróg w gminie oraz pozyskując równolegle dotacje sięgające blisko 200 milionów złotych środków zewnętrznych na inwestycje w liczącym 65 tysięcy mieszkańców mieście. Dziś, tj w 2023 roku kwota pozyskanych łącznie dotacji to już ponad 300 milionów złotych.

---------------------------------------------

Czym się różni PIS od PO ?
Jak do tej pory to rządy PiS są kataklizmem dla Polski. Takie są fakty.
PiS okazał się gorszy od PO, co wcale nie oznacza, że PO nie może być jeszcze gorsze od PiS

Dzięki takiemu straszakowi- straszenie PO,
elektorat PiS zaakceptował dokładnie to, na co by się nie zgodził za rządów PO.

Na tym polega manipulacja zbiorową świadomością. :

PiS zgodził się na likwidację Polski w sposób całkowity, ale stopniowy, lecz nieodwołalny
.
PO optuje za natychmiastową likwidacją Polski i również nieodwołalnie.

Różnica wynika z temperatury gotowania żaby – elektoratów PO i PiS.

---------------------------------------------

Przyjęty przez niego kierunek oraz tempo rewitalizacji miasta pozwoliły otworzyć drugą kadencję prezydentury z drugim z najwyższych wynikiem w Polsce, sięgającym 84% w pierwszej turze wyborów samorządowych w 2018 roku.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem Joanny i ojcem trójki dzieci, Jakuba, Julii i Marii. W wolnych chwilach aktywnie uprawia sporty: tenis, squash i bieganie. https://pjj.org.pl/partia/

 pjjprogram

 
 NASZE PRIORYTETY: POLSKA - NASZ DOM, RODZINA POD OCHRONĄ, POLONIA
 

1. Odbudujemy jedność Polaków.

2. W Polsce na pierwszym miejscu są polscy obywatele. Jeżeli współpraca z UE nie będzie dla Polski korzystna, nie będziemy utrzymywać członkostwa Polski w UE za wszelką cenę.

3. Stworzenie godnych warunków dla Polonii, która chce wrócić do Polski.

4. Preferencyjne warunki dla polonijnych inwestorów, takie ulgi, jak dla rodzimych przedsiębiorców.

5. Wprowadzenie szeregu działań na rzecz ochrony rodziny.

6. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.

7. Utrzymanie obecnych świadczeń socjalnych (500+).

8. Przywrócenie gabinetów stomatogicznych w szkołach podstawowych.

Rozwiązania dla Przedsiębiorców

1. Dobrowolny ZUS przez okres 3 lat dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.

2. Składka zdrowotna zależna od przychodu. Obowiązkowa składka zdrowotna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą uproszczona i obniżona do:

300 zł miesięcznie przy rocznych przychodach do 500 tys. złotych,

600 zł miesięcznie przy rocznych przychodach powyżej 500 tys. złotych.
3. Dodatkowe uproszczone możliwości opodatkowania przy pozostawieniu istniejących rozwiązań:

15% zamiast 19% podatek dochodowy liniowy

lub

3% ujednolicony podatek zryczałtowany od przychodów dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4. Próg obowiązku wejścia w podatek VAT od 500 tys. zł przychodu rocznie.
5. Podniesienie limitu przychodu dla małego podatnika do 3 milionów euro.
6. Możliwość skorzystania przez małego podatnika z podatku przychodowego, ryczałtowego 3%.
7. Podwyższenie progu zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych do 250 tys. złotych netto.
8. Wprowadzenie preferencji dla polskich firm wykonawczych (posiadających min. 51% polskiego kapitału) przy procedurach krajowych zamówień niedofinansowanych ze środków UE.
9. Stabilizacja i konsekwentne upraszczanie przepisów prawa w Polsce.

10. Wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej.
11. Obrona gotówki jako środka płatniczego, równoprawnego w stosunku do transakcji bezgotówkowych i niepodlegającego ograniczeniom.

---------------------------------------------------

Pinokio Morawiecki ( były doradca Tuska )to moim zdaniem człowiek globalistów, Klaus Schwaba, Yuval N. Harari z Światowego Forum Ekonomiczne. ZADANIEM Morawieckiego jest osłabiane Polski poprzez dodruk pieniądza, zadłużanie ( np: bezsensowny zakup uzbrojenia 2 razy większy niż realne potrzeby ) i w końcu bankructwo państwa I kolonizacja..

Celowo i perfidnie rozkręcana, potęgowana inflacje ma zabrać, okraść Polaków z oszczędność. Następnym krokiem będzie następnie sprzedaż za grosze naszych dóbr ziemi, złóz węgla, miedzi, metali, lasów, strategicznych przedsiębiorstw zagranicznym koncernom za nakręcone długi, czyli dokończenie dzieła Balcerowicza, kolonizacji naszego kraju .

 PIS niestety kontynuuje politykę ograbienia, kolonizacja Polski, zrobienia z Polaków niewolników , (Kieżun o tym mówił )
wprowadza Wielkiego Resetu pod pretekstem największej ściemy XXI wieku, czyli że jakoby wytwarzany przez człowieka CO2 ma wpływ na ocieplenie klimatu.

----------------------------------------------------

Rolnictwo

1. Wprowadzanie prawdziwego wolnego rynku dla lokalnych producentów żywności.
2. Całkowite i natychmiastowe usunięcie pojęcia i zagadnienia ZBOŻE TECHNICZNE.
3. Lokalna żywność od polskich producentów jako profilaktyka zdrowotna obywateli

4. Wprowadzenie jasnych i prostych oznaczeń pochodzenia danego produktu w układzie narodowym.
5. Promocja lokalnych łańcuchów dostaw jako gwarancja jakości oraz stabilnych cen.
6. Polska żywność jako gwarancja i bezpieczeństwo każdego polskiego konsumenta.

Energetyka

1. Oparcie polskiej niepodległości i niezależności energetycznej oraz rozwoju gospodarczego o krajowe zasoby surowców naturalnych:

WĘGLA, którego polskie złoża stanowią 85% zasobów całej Unii Europejskiej i zabezpieczają nasze potrzeby na co najmniej 300 lat,

ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH, których potencjał może w pełni ekologicznie zaspokoić ponad 50% krajowego zapotrzebowania na ciepło i prąd.
2. Powstrzymanie likwidacji polskich kopalń.
3. Uruchomienie nowoczesnych technologii eksploatacji i gazyfikacji węgla.
4. Przywrócenie szkolnictwa górniczego, oraz liceów zawodowych.

5. Odtworzenie i budowa nowych kopalń.
6. Przebudowa systemu energetycznego na model PER: Polskiej Energetyki Rozproszonej.
7. Wsparcie samorządów przy budowie i modernizacji lokalnych ciepłowni na odbiór i dystrybucję energii ze źródeł geotermalnych.

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

1. Zasiłek pielęgnacyjny – podniesienie z 215 zł do 500 zł.
2. Świadczenie pielęgnacyjne – podniesienie z 2458 zł do 3800 zł brutto ze składkami ZUS.
3. Uznanie świadczenia pielęgnacyjnego za pełnoprawną pracę etatową.
4. Umożliwienie podejmowania pracy zarobkowej opiekunom maksymalnie do 1/2 etatu.
5. Podniesienie renty socjalnej dla osób z niepełnosprawnością do poziomu 2500 zł.
6. Utworzenie w każdym powiecie całodobowej świetlicy wytchnieniowej dla opiekunów.

 
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 26 - pełna lista
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.