DLACZEGO NIEKTÓRZY LUDZIE DOSTRZEGAJĄ NIEWYGODNE RZECZY, A INNI NIE?

Ponad półtora roku minęło od pierwszych restrykcji, zamykania znacznych części gospodarki i życia społecznego. Teraz rozważa się nawet tzw. paszport covidowy, czy też inaczej Green-Pass, aby móc uczęszczać do miejsc takich jak siłownie, baseny, restauracje i bary w pomieszczeniach. A potem znowu testy, szczepienia i paszporty Covid, aby móc podróżować lub pracować.

Krótko mówiąc, od czasów reżimów autorytarnych nie było tak rażącego ataku na wolność osobistą, tak bezsprzecznie i opresyjnie tłumaczonym powodem.  Nie było też w historii ludzkości takiej sytuacji, w której setki lekarzy i naukowców wolało się wycofać, unikając potwierdzenia, że można było (i można nadal) zarządzać tą sytuacją inaczej, bez wyniszczającego lockdownu.

musciesiedopasowac

Nie jest wcale trudno zdobyć dziś rzetelne informacje obalające zasadność restrykcji czy przymus przyjęcia eksperymentalnego zastrzyku na technologii mRNA. Chociaż jednym udaje się taka obiektywna refleksja i samodzielnie wyciągają wnioski, to nadal wielu brnie w zaślepienie główną narracją, odrzucającą jakiekolwiek możliwości dyskusji. Z tego powodu, analizując ludzkie zachowanie, można spróbować odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego niektórym udaje się uświadomić sobie pewne niewygodne i niebezpieczne sytuacje, a innym nie? Odpowiedź na to pytanie może pochodzić z psychologii ludzkiego zachowania. Brytyjski psycholog Patrick Fagan, badacz psychologii konsumenckiej, wskazuje dziesięć powodów, dla których niektórzy ludzie nie widzą rzeczywistości na własne oczy. Powody te są znane współczesnej psychologii społecznej, wiele z nich było omawianych w publikacjach tak znanych psychologów jak: Elliot Aronson, Philip George Zimbardo, czy choćby Erich Fromm.

Przeanalizujmy je szczegółowo.

Umyślna ślepota (efekt strusia)

Zgodnie z tym efektem umysł zwykle nie rozpoznaje, co może powodować ból i dyskomfort psychiczny. Z tego powodu będzie miał tendencję do ignorowania wszelkich możliwych źródeł takiego bólu, na przykład poprzez zaprzeczanie dowodom, twierdząc, że nie są one ważne.

Regres i lęk przed wolnością

Wolność przedstawia się jako ryzyko i wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności. Wielu natomiast pragnie powrócić do uległego komfortu dzieciństwa, w którym dorosły opiekuje się dzieckiem i zwalnia je z odpowiedzialności. Zdarza się więc, że wiele osób oczekuje, że państwo zajmie się nimi.

Uzasadnienie systemu

Wielu uważa, że ​​jest praktycznie niemożliwe, aby system, w którym dorastali mógł wyrządzić im krzywdę. Ten mechanizm silniejszy jest w społeczeństwach zachodnich, gdzie od pokoleń żyje się we względnym zaufaniu do władz. Mechanizm ten jest bardzo podobny do uzasadniania sprawiedliwości – czyli, w skrócie: przekonaniu, że za krzywdzące traktowanie odpowiedziany jest głównie…pokrzywdzony.

Zarządzanie terrorem

Idea śmierci, czyli możliwość wygaszenia psychologicznej konstrukcji własnej rzeczywistości, prowadzi wielu ludzi do wycofania się umysłowo i nietolerancji wobec odmiennych poglądów.

Konformizm

Istnieje tendencja do zakładania, że ​​to, co robią masy, zachowując się w określony sposób, jest słuszne. „Jeśli inni tak robią, to musi to być normalne”. Ten argument jest odpowiedzią na strach przed ostracyzmem, marginalizacją przez grupę społeczną. Efekt był przedmiotem różnych eksperymentów naukowych, np. eksperyment Ascha, który przytaczamy w linkach pod artykułem

Dysonans poznawczy

Kiedy coś nie jest zgodne z oczekiwaniami jednostki wobec świata i otaczającej go rzeczywistości, powoduje to napięcie psychiczne i ma tendencję do minimalizowania przez mechanizm obronny, który prowadzi do odrzucenia i zaprzeczenia nawet najbardziej oczywistej rzeczywistości. Np. słysząc darzonego szacunkiem celebrytę popierającego restrykcje i lockdown, czujemy dysonans, bo lubiąc daną osobę oczekiwalibyśmy umiarkowanych, rozsądnych wypowiedzi. No więc słysząc otwarte poparcie dla restrykcji sanitarnych, pomimo że krzywdzi się innych, np. małych przedsiębiorców z branży gastronomicznych i rozrywkowych, którym odbiera się dochód, czujemy dyskomfort, który może być rozwiązany albo przez zaniechanie sympatii do wygłaszającego poglądy (rzadko), albo przez zmianę naszych poglądów, i odrzucenia faktów (częściej) jakim jest krzywda wyrządzana ludziom z powodu sanitarnych ograniczeń.

Grupowe uprzedzenia

W zależności od siły przynależności do danej grupy społecznej jednostka odrzuca te opinie, które są znacząco odmienne od tych, które są uznawane przez grupę. Ponadto, im słabiej związana jest z grupą jednostka wyznająca dany pogląd, tym silniej odrzucane są jej poglądy.

Oszczędność poznawcza

Wielu nie ma czasu, energii i woli na przetwarzanie nowych i bardziej złożonych informacji, które pochodzą z otaczającej rzeczywistości. Dlatego wolimy zachować własny, nawykowy sposób myślenia.

Nabyta bezradność

Wielu przekonuje się (lub czuje, że są) całkowicie bezsilni w stosunku do swojego stanu i z tego powodu wyrzekają się wszelkich prób zmiany stanu rzeczy. Po prostu stają się bierni i ulegli.

Autorytet

Istnieje tendencja do pośredniego myślenia, że ​​ci, którzy zajmują stanowiska kierownicze lub ci, którzy mają referencje od autorytetu, muszą koniecznie wiedzieć, co robią, to znaczy nie mogą popełniać błędów ani popadać w błąd. Wynika z tego, że jednostka będzie miała tendencję do bezkrytycznego przestrzegania instrukcji i reguł narzuconych przez władzę.

Wymienione powyżej powody to prawdziwe blokady psychologiczne, „zasłony Mai”, jakby określiłby je filozof Arthur Schopenhauer. To blokady, które uniemożliwiają spojrzenie poza, ujęcie rzeczywistości w jej intymnej istocie, ujawnienie mechanizmów (niekiedy perwersyjnych), które poruszają i kontrolują społeczeństwo. Blokady psychologiczne są sprytnie uruchamiane przez Moc w celu podziału populacji, aby lepiej nią manipulować i osłabiać jej energie witalne.

https://stolikwolnosci.org/dlaczego-niektorzy-ludzie-dostrzegaja-niewygodne-rzeczy-a-inni-nie/

13 maj 2024

Bitwa nie toczy się o ziemię czy zasoby, ale o istotę tego, co czyni nas ludźmi: naszą zdolność do swobodnego myślenia, odczuwania i działania. Cel elity jest niepokojąco prosty: wydrążyć jednostkę, pozostawiając pustą skorupę, jednocześnie...

02 luty 2024

W materiale analizujemy procesy powstawania i upadku imperiów, opierając się na badaniach Johna Bagota Glubba, który szczegółowo przeanalizował dwanaście różnych imperiów. Autor zauważa, że imperia kształtują się poprzez podbój, scalanie ziem i...

28 sierpień 2023

Witryna internetowa firmy APC, zawiera jedno z najbardziej szczegółowych archiwów artykułów na temat ochrony praw własności, Agendy 21, Agendy 2030, Zielony Nowy Ład i Wielki Reset i wielu innych powiązanych zagadnień i jest odwiedzana przez...

16 sierpień 2023

F ałszyzm jako zjawisko nie jest czymś nowym. Jest realny i szkodliwy i jako taki był rozpoznawalny i opisywany w systemach totalitarnych XX wieku. Samo słowo jest neologizmem stworzonym przez Witkacego. Użyte w opisie oddaje w 100 % charakter...

29 czerwiec 2023

W naszym odkrywczym poście „ Kim są ukryci władcy świata? ” ujawniamy niektóre z ukrytych podmiotów, które potajemnie kontrolują większość rządów na świecie i których celem jest realizacja planu dominacji nad światem . Celem tego postu nie jest...

29 czerwiec 2023

CO MOŻESZ ZROBIĆ? Globaliści są zdeterminowani poddać całą ludzkość bezprecedensowej tyranii poprzez Wielki Reset, Agendę 21, Agendę 2030 i Nowy Porządek Świata. Czy jest coś, co normalni obywatele, tacy jak ty i ja, możemy zrobić, aby ich...

29 czerwiec 2023

Kiedy patrzymy na szalone plany Światowego Forum Ekonomicznego, Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych, zastanawiamy się, kto wymyśla tego rodzaju szaleństwo? Zwłaszcza gdy widzimy, jak pedofilia ulega normalizacji,...

29 maj 2023

Poniższy kompleksowy raport dowodowy został przygotowany we współpracy z prawnikami, lekarzami i naukowcami z całego świata. Autor niniejszego raportu ma osobisty kontakt z większością naocznych świadków i ofiar i w razie potrzeby może ich wezwać...

18 maj 2023

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej znalazłem zwięzłą, w istocie aprobatywną wielce – choć udającą próbę alternatywy – prezentację “filozofii transhumanizmu Harariego”. Jest to – nieświadome i niecelowe – ukazanie...

18 marzec 2023

Technokracja zdefiniowała się w 1938 roku jako „nauka inżynierii społecznej”. Ten artykuł rzuca trochę światła na mechanikę zaangażowaną w ten mroczny świat celowej i starannie zaplanowanej manipulacji masami. Świat jest obecnie w stanie wywołanej...

17 luty 2023

Okno Overtona to niezwykle interesująca koncepcja polityczna, która opisuje sposób, w jaki można stopniowo zmienić opinię publiczną na dany temat. Stwierdza ona, że idee, które wcześniej uważano za raczej niedorzeczne, mogą przy odrobinie wysiłku i...

16 luty 2023

UWAGA ! OSOBIŚCIE PODEJRZEWAM, ŻE RADEK POGODA TO FAŁSZYWA FLAGA, PROWOKATOR " Elita promuje liderów manipulatorów, wyłaniających się z protestujących, do kierowania protestującymi i zapewnienia iluzji, demokratycznej odnowy i nadziei. Europejski...

01 styczeń 2023

Wygląda na to, że wojna hybrydowa, jaką Niemcy od początku 2016 roku prowadzą przeciwko Polsce, w ostatnim czasie doznała eskalacji. Już nie wystarczyło zablokowanie Funduszu Odbudowy, ale za pośrednictwem niemieckich owczarków, jacy obsadzili...

18 listopad 2022

Kredyt społeczny wchodzi tylnymi drzwiami Kiedy we wrześniu 2020 roku napisałem tekst „ Wielka GAFA i zamordyzm ”, pewnie wielu Czytelników uznało mnie za szura i płaskoziemcę. Teoria spiskowa? Choć w Chinach ćwiczą to od dawna, myśl że...

27 październik 2022

22 października 2022 już po raz dziewiętnasty odbył się Kongres Konserwatywny organizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Spotkanie miało miejsce na Zamku Królewskim w Niepołomicach, a oprócz prelekcji wokół...

07 październik 2022

Polska kraj suwerenny tylko z nazwy Tajemnicą poliszynela jest to, iż Polska nie jest krajem, który decyduje o swoim losie . Fałsz narracji medialnej omamił jednak część społeczeństwa, którzy uważają, iż od 1989 jesteśmy niepodległym Państwem,...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.